Przyjęcie oferty
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 422

ABSOLUTE CONVEYANCE – absolutne przeniesienie własności: bezwarunkowe przekazanie posiadania nieruchomości.

ABSOLUTE NET LEASE – absolutny najem netto: typ umowy, w której najemca / lokator odpowiedzialny jest za opłaty za wynajem, jak również za wszystkie opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości (operating expenses), np. podatki, wywóz śmieci, itp. Opłaty za wynajem stanowią zatem dla właściciela dochód netto (net income).

ABSOLUTE title (inna nazwa: clear title) – czysty tytuł własności: tytuł własności, który nie jest obciążony żadnymi roszczeniami; niezbędny do pomyślnego zamknięcia transakcji sprzedaży nieruchomości.

ABSORPTION RATE – wskaźnik absorpcji: przewidywana ilość sprzedanych nieruchomości na danym rynku.

ABSTRACT OF TITLE – wyciąg hipoteczny: raport sporządzony w oparciu o publiczne rejestry, podsumowujący wszystkie akty i dokumenty urzędowe odnoszące się do tytułu własności danej nieruchomości.

ABSTRACT UPDATE – uaktualnienie wyciągu hipotecznego: uaktualnienie starego wyciągu hipotecznego (abstract of title) poprzez dodanie nowych dokumentów urzędowych dotyczących danego tytułu własności.

ABUT – przylegać, stykać się: graniczyć, być położonym obok, np. w zdaniu „The building abuts the main road” (budynek położony jest przy głównej drodze).

ACCELERATED AMMORTIZATION – przyspieszona amortyzacja: spłacanie głównej sumy pożyczki hipotecznej (principal) powyżej minimalnej kwoty w celu szybszego spłacenia całego długu hipotecznego.

ACCEPTANCE OF AN OFFER – przyjęcie oferty: przyjęcie oferty kupna lub najmu nieruchomości. W chwili podpisania oferty przez właściciela nieruchomości, oferta staje się ważnym kontraktem kupna / sprzedaży.

ACCESS RIGHT – prawo dostępu: prawo właścicieli nieruchomości lub lokatorów do wchodzenia na teren swojej własności lub najmowanego lokalu bez utrudnień.

ACCESSibility – dostępność: cecha nieruchomości odnosząca się do łatwości i dogodności dostępu, np. lokal znajdujący się na parterze w budynku z dużym parkingiem przy głównej ulicy jest dużo bardziej dostępny dla klientów niż lokal znajdujący się na trzecim piętrze w budynku na małej uliczce bez licznych miejsc parkingowych.

ACCESSION – przejęcie urządzeń handlowych: jeśli urządzenia handlowe (trade fixtures) nie zostaną usunięte z wynajmowanego lokalu przed wygaśnięciem umowy wynajmu, ich nowym posiadaczem zostaje właściciel nieruchomości, który zgodnie z prawem „przejmuje” pozostawiony sprzęt.   

ACCESSORY APARTMENT (inna nazwa: in-law apartment) – dodatkowe mieszkanie: dodatkowe mieszkanie w domu jednorodzinnym, oddzielone od głównej przestrzeni mieszkalnej, zajmowane przez członka rodziny (np. teściową – stąd określenie in-law apartment) lub lokatora. Ogólnie tego typu mieszkania, urządzone zwykle na poddaszu lub w piwnicy, są nielegalne, ponieważ nie są zgodne z lokalnymi przepisami budowlanymi. 

ACCOUNTING – księgowość: zobowiązanie agenta do dokładnego rozliczenia się z funduszy powierzonych przez klienta oraz do przekazywania klientowi kopii wszystkich dokumentów związanych z transakcją w ciągu 24 godzin od momentu ich podpisania. 

ACCRETION – przyrost lądu przybrzeżnego: proces zwiększania się powierzchni gruntu przybrzeżnego w rezultacie działania wody. Właściciel nieruchomości zachowuje prawo do całej powierzchni działki bez względu na to, w jakim stopniu uległa ona zwiększeniu.

ACCRUED INTEREST – nagromadzone odsetki: odsetki naliczone od pożyczki, które nie zostały jeszcze zapłacone.

ACCRUED ITEMS – nagromadzone kwoty: kwoty, które jeszcze nie zostały zapłacone przez sprzedającego do czasu zamknięcia transakcji, i które sprzedający zobowiązany jest zwrócić nabywcy. Przykładem są podatki od nieruchomości w stanie Illinois, które płaci się za poprzedni rok. W momencie zamknięcia transakcji, pozostaje zawsze pewien okres czasu, za który podatki nie zostały jeszcze uregulowane. Ponieważ obowiązek opłaty podatków przechodzi na nowego właściciela, musi on otrzymać zwrot proporcjonalnej części zaległych podatków od sprzedającego.

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, SFR, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

Udostępnij swoim znajomym: