Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Terminologia dotycząca przeniesienia tytułu własności nieruchomości, część 271

REAL ESTATE TITLE – tytuł własności nieruchomości: dokument stanowiący dowód na to, że dana osoba lub instytucja jest prawnym właścicielem danej nieruchomości.

CERTIFICATE OF TITLE – zaświadczenie o tytule własności: orzeczenie wydane przez prawnika lub firmę sprawdzającą tytuły własności (title company) dotyczące stanu tytułu własności danej nieruchomości, przygotowane w oparciu o rejestry publiczne (public records).

TITLE SEARCH – sprawdzenie tytułu własności: sprawdzenie publicznych rejestrów dotyczących danego tytułu własności w celu ustalenia, czy zarejestrowane zostały jakiekolwiek roszczenia do posiadania danej nieruchomości lub inne obciążenia mające wpływ na prawo własności. Zgodnie z aktem prawnym stanu Illinois dotyczącym prawidłowych tytułów własności (Illinois Marketable Title Act), standardowe sprawdzenie tytułu własności powinno sięgać w przeszłość 40 lat, natomiast w wyjątkowej sytuacji 75 lat, kiedy istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia sporu sądowego. Po sprawdzeniu publicznych rejestrów zostaje sporządzone zaświadczenie o tytule własności (certificate of title).

ABSTRACT OF TITLE – wyciąg hipoteczny: raport sporządzony w oparciu o publiczne rejestry, podsumowujący wszystkie akty i dokumenty urzędowe odnoszące się do tytułu własności danej nieruchomości.

TITLE INSURANCE – ubezpieczenie tytułu własności: polisa ubezpieczeniowa chroniąca nabywcę nieruchomości na wypadek ewentualnych strat poniesionych w wyniku pojawienia się roszczeń do prawa własności wysuniętych przez inne osoby. Instytucja udzielająca pożyczki hipotecznej zwykle wymaga, aby nabywca uzyskał ubezpieczenie tytułu własności przed zamknięciem transakcji. Ubezpieczenia tego typu udzielane są przez firmę sprawdzającą tytuły własności (title company). Istnieją dwa rodzaje polis ubezpieczeniowych: standardowa i poszerzona. Żadna polisa nie ubezpiecza tytułu własności na wypadek zmian dotyczących użytkowania i przeznaczenia nieruchomości (land use) w zarządzeniach dotyczących podziału na strefy (zoning ordinances), które dokładnie określają, jakiego typu nieruchomości mogą znajdować się w danej strefie. 

MARKETABLE TITLE (inna nazwa: clear title) – czysty tytuł własności: prawidłowy tytuł własności, który nie jest obciążony żadnymi roszczeniami; niezbędny do pomyślnego zamknięcia transakcji sprzedaży nieruchomości.

CHAIN OF TITLE – ciąg tytułów własności: szereg kolejnych właścicieli danej nieruchomości. Jeśli rejestry publiczne wymieniają wszystkich kolejnych właścicieli nieruchomości od pierwotnego właściciela do obecnego, ciąg ten jest wtedy określany jako „nieprzerwany ciąg tytułów własności”, w dosłownym tłumaczeniu jako „nieprzerwany łańcuch” (unbroken chain of title).

TITLE DEFECT – defekt tytułu własności: obciążenie tytułu własności przez nierozstrzygnięte roszczenie dotyczące posiadania danej nieruchomości. Defekt tytułu własności może sprawić, że nabywca nieruchomości nie będzie w stanie uzyskać ubezpieczenia tytułu własności, co z kolei może uniemożliwić pomyślne zamknięcie transakcji.

CLOUD ON THE TITLE – cień na tytule własności (dosłownie „chmura na tytule własności”): jakiekolwiek obciążenie tytułu własności sprawiające, że tytuł własności może być zakwestionowany, ujawnione zwykle podczas procedury sprawdzania tytułu własności (title search).

QUIET TITLE SUIT (inna nazwa: action to quiet title) – rozprawa sądowa o usunięcie defektów tytułu własności: rozprawa w sądzie, której celem jest usunięcie wszelkich cieni i defektów obciążających dany tytuł własności.

TITLE EXPENSES – koszty związane z tytułem własności: część kosztów zamknięcia transakcji związana ze sprawdzeniem tytułu własności i uzyskaniem prawidłowego tytułu. Koszty te zwykle ponosi sprzedający, którego obowiązkiem jest przedstawienie tytułu własności wolnego od wszelkich obciążeń (marketable title).

ZBIGNIEW PIEŃKOWSKI – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC.
Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645     
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

----- Reklama -----

Ważne i ciekawe tematy

Poradnik

----- Reklama -----

Felieton