Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 299

CENTRAL BUSINESS DISTRICT  (w skrócie: CBD) centralna dzielnica biznesowa: centralna część miasta, w której znajdują się główne instytucje handlowe i usługowe, oraz główne siedziby największych firm, gdzie opłaty za najem lokali biurowych są dużo wyższe niż w innych częściach miasta.

CERTIFICATE OF TITLE zaświadczenie o tytule własności: orzeczenie wydane przez prawnika lub firmę sprawdzającą tytuły własności (title company) dotyczące stanu tytułu własności danej nieruchomości, przygotowane w oparciu o rejestry publiczne (public records).

CLOSING COSTS (w skrócie: CC) koszty zamknięcia transakcji: koszty związane z zamknięciem transakcji poniesione zarówno przez sprzedającego jak i nabywcę (np. prowizja dla agentów obrotu nieruchomościami, ubezpieczenie tytułu własności, opłata za usługi adwokackie, opłaty za inspekcję oraz wycenę nieruchomości, itp.).  

CLOSING DISCLOSURE (w skrócie: CD) ujawnienie informacji o zamknięciu transakcji: dokument, który otrzymuje pożyczkobiorca na 3 dni przed planowanym zamknięciem transakcji (closing), przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące kosztów pożyczki oraz wszystkich innych kosztów zamknięcia transakcji. 

CHAIN OF TITLE ciąg tytułów własności: szereg kolejnych właścicieli danej nieruchomości. Jeśli rejestry publiczne wymieniają wszystkich kolejnych właścicieli nieruchomości od pierwotnego właściciela do obecnego, ciąg ten jest wtedy określany jako „nieprzerwany ciąg tytułów własności”, w dosłownym tłumaczeniu jako „nieprzerwany łańcuch” (unbroken chain of title).

CHATTELS (inne nazwy: personal property lub personalty) – własność osobista, majątek ruchomy: wszelkie rzeczy stanowiące czyjąś własność, które nie mieszczą się w kategorii majątku nieruchomego (real property), np. meble, pieniądze, papiery wartościowe, itp.

CHICAGO LEASE umowa najmu w mieście Chicago: typ kontraktu najmu lokalu mieszkalnego na terenie miasta Chicago, który jest dostosowany do wymogów Zarządzenia Miasta Chicago Dotyczącego Najmu Lokali Mieszkalnych (City of Chicago Residential Landlord and Tenant Ordinance).

CITY OF CHICAGO RESIDENTIAL LANDLORD AND TENANT ORDINANCE SUMMARYStreszczenie Zarządzenia Miasta Chicago Dotyczącego Najmu Lokali Mieszkalnych: dokument zawierający najważniejsze przepisy dotyczące najmu lokali w Chicago, który musi być dołączony do każdego pisemnego kontraktu najmu nieruchomości mieszkalnej znajdującej się na terenie miasta Chicago, jak również musi być przekazany lokatorowi jeśli zawierana jest lub odnawiana ustna umowa najmu. Dokument ten przedstawia streszczenie przepisów dotyczących m.in. następujących kwestii: ogólne obowiązki lokatora (tenant’s general duties); ogólne obowiązki właściciela (landlord’s general duties); depozyt zabezpieczający (security deposit); środki zaradcze, które może podjąć lokator (tenant’s remedies), jeśli właściciel naruszy kontrakt najmu, np. poprzez zwlekanie z dokonaniem naprawy; środki zaradcze, które może podjąć właściciel (landlord’s remedies), jeśli lokator naruszy kontrakt, np. nie płacąc czynszu lub spóźniając się z opłatami; podnajem (subleasing); oraz niezgodne z prawem uniemożliwienie lokatorowi dostępu do wynajmowanego lokalu (tzw. lockout) poprzez np. wymianę zamków. 

CLEAR title (inna nazwa: marketable title) – czysty tytuł własności: tytuł własności, który nie jest obciążony żadnymi roszczeniami; niezbędny do pomyślnego zamknięcia transakcji sprzedaży nieruchomości.

CLOUD ON THE TITLE cień na tytule własności (dosłownie „chmura na tytule własności”): jakiekolwiek obciążenie tytułu własności sprawiające, że tytuł własności może być zakwestionowany, ujawnione zwykle podczas procedury sprawdzania tytułu własności (title search).

CLSD (closed) transakcja zamknięta: skrót stosowany w MLS oznaczający, że dana nieruchomość została pomyślnie sprzedana i doszło do zamknięcia transakcji (closing), po którym nieruchomość zmieniła właścicieli.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645  
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location