----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

04 maja 2016

Udostępnij znajomym:

Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce: 
Terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 247

TURNKEY PROJECT – projekt realizowany „pod klucz”: projekt, często dotyczący nieruchomości komercyjnej, w którym firma deweloperska, działając na zlecenie klienta, odpowiedzialna jest za cały proces realizacji, łącznie z nabyciem działki, uzyskaniem niezbędnych zezwoleń budowlanych, itp. Po ukończeniu projektu, deweloper przekazuje klientowi klucze do nieruchomości (stąd określenie „pod klucz”).

UNDERWATER MORTGAGE – utopiona pożyczka hipoteczna: potoczne określenie zadłużenia hipotecznego, które przekracza aktualną wartość nieruchomości.

UNDERWATER PROPERTY – nieruchomość z utopioną pożyczką hipoteczną: potoczne określenie nieruchomości, której zadłużenie hipoteczne przekracza jej aktualną wartość.

UNIQUENESS – wyjątkowość: nie istnieją dwie dokładnie takie same nieruchomości; wszystkie różnią się przede wszystkim położeniem geograficznym. Ta wyjątkowość nieruchomości określana jest często jako nonhomogeneity lub heterogeneity (niejednorodność, różnorodność, niejednolitość).

UREA-FORMALDEHYDE FOAM INSULATION (w skrócie UFFI) – izolacyjna pianka mocznikowo-formaldehydowa: rodzaj materiału izolacyjnego w formie pianki wstrzykiwanej w ściany przez małe otwory, używanego w budownictwie w latach 70-ych. W 1982 roku stosowanie UFFI zostało zakazane ze względu na podejrzenie szkodliwości gazów wydzielanych przez ten materiał. Zakaz ten został uchylony, gdyż sądy nie były w stanie przedstawić wystarczających dowodów na szkodliwość UFFI dla zdrowia ludzkiego. UFFI sklasyfikowany jest jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy (probable carcinogen). 

VACANCY RATE – wskaźnik powierzchni niewynajętej: procentowa ilość powierzchni niewynajętej w danej nieruchomości dochodowej. Zakładając, że jedno mieszkanie pozostaje niewynajęte w budynku sześcio-mieszkaniowym (6-flat), w którym znajduje się 6 mieszkań jednosypialniowych o takim samej powierzchni użytkowej, wskaźnik powierzchni niewynajętej takiej nieruchomości dochodowej wyniósłby 16.6%.

VALUE IN THE LAND – wartość stanowi działka: wyrażenie występujące w ogłoszeniach sprzedaży nieruchomości sugerujące, że budynek znajdujący się na działce nadaje się do rozbiórki, i że wartość nieruchomości stanowi sama działka.

VARIANCE – wyjątkowe zezwolenie: zezwolenie na użytkowanie nieruchomości w sposób, który jest niezgodny z istniejącymi przepisami dotyczącymi podziału na strefy. Zezwolenie jest przyznawane wyjątkowo, kiedy użytkowanie nieruchomości zgodnie z przepisami strefowymi byłoby praktycznie niemożliwe. Typowym przykładem jest uzyskanie wyjątkowego zezwolenia na wybudowanie domu na działce o nieregularnych kształtach, kiedy zachowanie wymaganych odstępów pomiędzy budynkiem a granicami działki (setbacks) byłoby nieosiągalne. Zezwolenie typu variance jest bezterminowe i przekazywane jest kolejnym właścicielom nieruchomości. Wyjątkowe zezwolenia wydawane są przez komisję ds. stref (zoning board) po wysłuchaniu publicznym (public hearing).

VOIDABLE CONTRACT – kontrakt podlegający unieważnieniu: kontrakt pozornie zawierający wszystkie elementy ważnej umowy, który jednak może zostać unieważniony przez jedną ze stron w oparciu o pewne reguły prawne, np. w rezultacie zatajenia przez jedną ze stron ważnych informacji mających negatywny wpływ na przedmiot kontraktu.

VOLUNTARY LIEN – dobrowolne obciążenie nieruchomości: dobrowolne obciążenie nieruchomości, np. w postaci długu hipotecznego (mortgage). Zaciągając pożyczkę w celu sfinansowania transakcji kupna nieruchomości, dłużnik hipoteczny (mortgagor) dobrowolnie przekazuje wierzycielowi hipotecznemu (mortgagee) prawo do przejęcia obciążonej nieruchomości w przypadku niespłacenia długu w terminie.

WALK-THROUGH INSPECTION (potoczna nazwa: final walk-through) – ostatnia inspekcja: na krótko przed zamknięciem transakcji, nabywca nieruchomości wraz z reprezentującym go agentem dokonują ostatniej inspekcji w celu upewnienia się, że fizyczny stan nieruchomości nie uległ zmianie od czasu zawarcia umowy sprzedaży.

WELL INSPECTION – inspekcja studni: inspekcja stanu technicznego studni sprawdzająca m.in. czy pompa studni wytwarza odpowiedni przepływ wody (tzw. flow test).

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC.
Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel. 773-719-3645
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----