----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

18 sierpnia 2016

Udostępnij znajomym:

"Skróty używane w branży nieruchomości”, część 262

ABR (Accredited Buyer Representative) – Akredytowany Przedstawiciel Nabywcy: kwalifikacja zawodowa przyznawana przez Krajowe Stowarzyszenie REALTORÓW® (NAR – National Association of REALTORS®) agentom nieruchomości, którzy ukończyli dodatkowe szkolenia uzyskując specjalizację w usługach oferowanych nabywcom nieruchomości. 

ADT (average daily traffic) – średni dzienny ruch drogowy: średnia liczba pojazdów przejeżdżających w danym miejscu w ciągu jednego dnia. Im wyższa średnia dziennego ruchu, tym lepsza lokalizacja dla firmy prowadzącej działalność handlową lub usługową. 

AMEN (amenities) – udogodnienia: cecha nieruchomości, która podwyższa jej atrakcyjność, ale nie jest niezbędna do jej użytkowania, np. basen, siłownia lub kort tenisowy, z którego mogą korzystać mieszkańcy osiedla.

AVM (automated valuation model) – model automatycznego oszacowania wartości: program komputerowy wykorzystujący bazę danych dotyczącą nieruchomości w celu automatycznego oszacowania przybliżonej wartości danej własności.

CBD (central business disctrict) – centralna dzielnica biznesowa: centralna część miasta, w której znajdują się główne instytucje handlowe i usługowe, oraz główne siedziby największych firm, gdzie opłaty za najem lokali biurowych są dużo wyższe niż w innych częściach miasta.

CRS (Certified Residential Specialist) – Certyfikowany Specjalista Nieruchomości Mieszkalnych: kwalifikacja zawodowa przyznawana przez Radę Specjalistów Nieruchomości Mieszkalnych (CRS – Council of Residential Specialists) agentom nieruchomości, którzy ukończyli wszechstronne szkolenia dotyczące sprzedaży i marketingu nieruchomości mieszkalnych. 

EA (exclusive agency) – wyłączne przedstawicielstwo: kontrakt zawarty pomiędzy brokerem i właścicielem, w którym broker jest jedynym agentem mającym prawo do przeprowadzenia marketingu i sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Ponieważ jest to kontrakt oparty na „wyłącznym przedstawicielstwie”, właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do zapłacenia prowizji brokerowi w przypadku, kiedy sam znajdzie nabywcę lub lokatora.

GRM (gross rent multiplier) – mnożnik czynszu brutto: jedna z metod używanych przez inwestorów do określania wartości rynkowej nieruchomości komercyjnej, którą uzyskuje się poprzez przemnożenie przewidywanego rocznego dochodu czynszowego przez określony mnożnik czynszu brutto.

HVAC (heating, ventilation, air conditioning) – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja: ogólne określenie branży i technologii obejmującej ogrzewanie, wentylację i klimatyzację nieruchomości.

LIS (lis pendens) – sprawa sądowa w toku: łacińskie określenie oznaczające toczący się spór sądowy (pending litigation). Ponieważ sprawy sądowe mające wpływ na tytuł własności są długotrwałe, w chwili wniesienia roszczenia finansowego wobec danej nieruchomości rejestrowane jest zawiadomienie informujące potencjalnych nabywców i osoby zainteresowane o toczącej się sprawie, która może w przyszłości stać się rzeczywistym roszczeniem finansowym wobec danej nieruchomości.

LLOCC (legal purpose, legally competent parties, offer and acceptance, consideration, consent) – niezbędne elementy ważnego kontraktu: prawny cel, prawnie kompetentne strony, oferta i akceptacja, wynagrodzenie, zgoda.

NOD (notice of default) – zawiadomienie o zaniedbaniu spłat: zawiadomienie, które otrzymuje dłużnik hipoteczny od wierzyciela w następstwie zaniedbania spłat kredytu hipotecznego. Wierzyciel określa ostateczny termin spłaty należnej sumy łącznie z odsetkami i odpowiednimi opłatami. Jeśli płatności nie zostaną uregulowane w terminie, wierzyciel może rozpocząć procedurę przejęcia obciążonej nieruchomości (foreclosure).

SRS (Seller Represenative Specialist) – Specjalista Reprezentujący Sprzedającego: kwalifikacja zawodowa przyznawana przez Radę Menedżerów Obrotu Nieruchomościami (CRB – Council of Real Estate Brokerage Managers) agentom nieruchomości, którzy ukończyli dodatkowe szkolenia uzyskując specjalizację w usługach oferowanych właścicielom nieruchomości przy sprzedaży.

ZBIGNIEW PIEŃKOWSKI – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC.
Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645     
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----