----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

02 grudnia 2015

Udostępnij znajomym:

Czy potrafią Państwo zdefiniować dokładnie NASDAQ, OTC, NASDAQ National Market i Pink Sheets? Jeżeli inwestują Państwo w fundusze powiernicze, to nie musicie zaprzątać tym sobie głowy. Ale jeżeli próbują Państwo gry na giełdzie, to nieznajomość tych terminów powoduje, że stąpacie po bardzo grząskim gruncie.

NASDAQ

Over-the-Counter (OTC) jest najstarszym rynkiem papierów wartościowych na świecie, gdzie dealerzy (market-makers) niezależnie negocjują ze sobą transakcje. Na OTC obraca się wieloma tysiącami akcji spółek, z których wiele jest zbyt małych, by być przyjętymi na inne giełdy, ale również i akcjami gigantów, jak Microsoft, które zaczęły na NASDAQ i tam pozostały pomimo swego sukcesu.

OTC nie jest monolitem. Akcje na nim są notowane w następujących systemach:

» NASDAQ National Market,

» NASDAQ Small-Cap,

» OTC Bulletin Board,

» NQB Pink Sheets.

Najbardziej widoczną częścią OTC jest NASDAQ - National Association of Securities Dealers Quotation System, stworzony w 1971 roku. Jest to system komputerowy, który łączy ponad 500 dealerów i pozwala wyświetlać na ekranach notowania walorów.

Jakim wymaganiom muszą sprostać

spółki na NASDAQ?

Ażeby obracać swoimi akcjami na NASDAQ Stock Market, spółki muszą spełniać pewne wymagania, ustalone przez samą giełdę i zatwierdzone przez U.S. Securities and Exchange Commission. Spółki na NASDAQ dzielone są na dwie kategorie w zależności od ich rozmiaru i finansowej kondycji:

» NASDAQ National Market,

» NASDAQ Small-Cap Market.

NASDAQ National Market

Oto w skrócie wymogi (listing requirements), jakie muszą spełnić spółki na National Market System.

Wymagania raportowe.

NASDAQ wymaga, by spółki stosowały się do obowiązków raportowych Komisji Papierów Wartościowych (SEC). Znaczy to, że spółki muszą słać roczne raporty (10-k), kwartalne raporty (10-Q) oraz inne wymagane przez SEC.

Wymagania finansowe.

Spółki na NASDAQ NM muszą wykazać się następującymi finansowymi osiągnięciami:

» aktywa materialne netto (net tangible assets) - $6 min;

» dochody przed podatkami (pretax income) - $1 min rocznie;

» liczba akcji w obrocie (public float)-1.1 min;

» wartość akcji w publicznym obrocie - $8 milionów;

» liczba udziałowców mających co najmniej 100 udziałów - 400;

» liczba market-makers - 3.

Jeżeli spółka nie ma w chwili obecnej żadnego dochodu, może być notowana na NASDAQ NM, jeżeli spełni następujące warunki:

» aktywa materialne netto (net tangible assets) - $18 min;

» liczba akcji w obrocie (public float)" 1.1 min;

» liczba lat w biznesie - 2;

» wartość akcj i w publicznym obrocie- $18 min;

» liczba udziałowców - 400;

» liczba market-makers - 3.

Ażeby utrzymać się na NASDAQ NM, spółka musi mieć aktywa na $4 min i co najmniej 750,000 udziałów o wartości przynajmniej $5 min. Jeżeli nie spełni tych warunków, zostanie przesunięta do kategorii Small-Cap.

Wymagania cenowe.

NASDAQ NM wymaga, by akcje (zwyczajne czy preferowane) kosztowały co najmniej $5, a następnie utrzymały się na poziomie co najmniej $1. NASDAQ NM jest jedynym rynkiem, który wyznacza limity cenowe.

Wymagania organizacyjne.

Spółki muszą mieć co najmniej 2 niezależnych członków zarządu, prowadzić roczne zebrania udziałowców, mieć komisję rewizyjną (audit committee), prowadzić głosowanie wśród udziałowców w sprawach ważnych dla firmy itp.

NASDAO Small-Cap

Mniejsze spółki mogą zaliczyć się do kategorii NASDAQ Small-Cap, jeżeli spełnią podobne wymagania raportowe i organizacyjne. Ich cena wyjściowa musi wynosić nie mniej niż $4, a wymogi finansowe są obniżone do następującego poziomu:

» aktywa netto (net tangible assets) - $4 min lub kapitalizacja rynku $50 min lub dochód netto z ostatnich 2 lat - $750,000;

» liczba akcji w obrocie (public float) -1 min;

» wartość akcji w publicznym obrocie - $5 min;

» liczba udziałowców - 300;

» liczba market-makers - 3.

Spółka zostanie usunięta z NASDAQ, jeżeli jej walory spadną poniżej $2 min (albo kapitalizacja do $35 min lub dochód netto do $500,000), a wartość akcji w obrocie poniżej $1 min. Wtedy przechodzi ona do OTC.

OTC

Różnica między giełdami a OTC

Amerykańskie giełdy mają ścisłe jakościowe i ilościowe wymagania względem spółek. Ażeby udokumentować spełnienie owych wymagań, spółki są zobowiązane wysyłać do zarządów giełd odpowiednie raporty, a zarządy giełd monitorować status finansowy spółek. OTC (Over-the-Counter) natomiast składa się z papierów wartościowych nie notowanych na giełdach (non-listed securities). Ich emitenci nie muszą spełniać żadnych warunków, a niekiedy nie muszą nawet wysyłać żadnych raportów. Pomiędzy emitentami a rynkiem OTC nie ma przez to żadnych biznesowych zależności, przez co OTC nie ma kontroli nad notowanymi tam spółkami.

OTC Builetin Board

Akcjami spółek, które nie spełniają wymagań giełdy NASDAQ, obraca się na OTC. Wielu inwestorów nie rozumie bardzo istotnej różnicy pomiędzy akcjami z NASDAQ, a tymi z OTC. Poznanie tej różnicy może uchronić przed stratą osoby zainteresowane handlem małymi akcjami. OTC Builetin Board jest systemem notowań (quotation system), który pokazuje kursy cen i ostatnie ceny sprzedaży akcji około 6,500 spółek, które nie kwalifikują się do żadnych innych giełd. OTC Builetin Board jest prowadzony przez NASDAQ Stock Market Inc., ale jego spółki nie są częścią giełdy NASDAQ.

Uwaga:

OTC Bulletin Board nie jest giełdą, spółkami się tam nie obraca, jest tylko "tablicą", na której podawane są kursy indywidualnie zawartych transakcji. Bywa, że transakcje te są małe, albo odległe w czasie. Tak, niektórymi akcjami obraca się sporadycznie, gdyż nie ma na nie zapotrzebowania.

Spółki z OTC Builetin Board nie muszą spełniać żadnych finansowych wymogów (w odróżnieniu spółek notowanych na giełdach), nie muszą nawet podawać do NASDAQ Stock Market Inc. swoich adresów i kontatowych numerów telefonów. Od 1999 roku muszą tylko słać do SEC swoje roczne i kwartalne raporty. Ponadto market maker, który robi rynek danej akcji (a nie zarząd spółki), musi wypełniać formularz 211 wymagany przez National Association of Securities Dealers.

Starając się walczyć z oszustwem, NASDAQ Stock Market Inc., który prowadzi OTC Builetin Board, usiłuje sprawdzać wierzytelność założycieli spółek wprowadzanych na biuletyn i zdarza się, że odmawia niektórym wstępu z powodu ich nieciekawej przeszłości. Niemniej nie jest w stanie wyeliminować wszystkich oszustów i inwestor jest zdany sam na siebie.

W witrynie Stock Detective, poświęconej plenieniu inwestycyjnej przestępczości, można znaleźć następujące stwierdzenie: "Różnicę pomiędzy OTC Builetin Board a NASDAQ można porównać do znachorskiej mikstury i lekarstwa zatwierdzonego przez Food and Drug Administration. To drugie niekoniecznie Cię uzdrowi, ale przynajmniej wiesz, że było testowane i w większości przypadków działa tak, jak jest napisane na etykietce."

O OTC Builetin Board można dowiedzieć się więcej z jego internetowej witryny pod adresem www.otcbb.com, jak również zobaczyć notowania akcji i informacje o niektórych akcjach.

NQB Pink Sheets

Pink Sheets - to system notowań małych lub finansowo słabych spółek, podobny do OTC Builetin Board, prowadzony przez National Quotation Bureau, Inc. (NQB). Każdego dnia NQB publikuje ceny "bid and ask" około 3,200 papierów wartościowych, podawanych przez firmy robiące rynek (market-makers). Oprócz akcji wyliczane tam są również waranty, Unit Investment Trusts i American Depository Receipts.

Termin "Pink Sheets" pochodzi od różowego papieru, na jakim owe notowania są drukowane. Prenumerują je domy maklerskie i inne finansowe instytucje. Od niedawna Pink Sheets można zobaczyć również na Internecie (www.nqb.com), pod warunkiem wykupienia kosztownej subskrypcji. National Quotation Bureau publikuje również: The Yellow Sheets, zawierające notowania około 2,500 papierów dłużnych (krajowe i zagraniczne obligacje zwykłe i zamienne) oraz The Partnership Sheets z cenami spółek komandytowych (limited partnerships).

Akcje danej spółki mogą być notowane na OTC Bulletin Board, na Pink Sheets lub na obydwu jednocześnie. Tak jak OTC Builetin Board, NQB Pink Sheets nie są giełdą, lecz systemem notowań papierów wartościowych obracanych na OTC.

Wniosek:

Jeżeli nie chcesz stracić pieniędzy, ogranicz się do akcji notowanych na tradycyjnych giełdach i na NASDAQ National Market.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----