----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

02 grudnia 2015

Udostępnij znajomym:

Z wielu powodów ludzie nie będący małżeństwem posiadają wspólne przedmioty majątkowe. Niekiedy brat z siostrą posiadają dom, matka prowadzi finanse razem z niezamężną córką, czasem stary wuj dodaje nazwisko członka rodziny do swojego konta bankowego, na wypadek "gdyby coś się z nim stało".

Ze wspólnotą majątkową problem jest taki, że można ją łatwo stworzyć, ale nie można jej zlikwidować bez zgody drugiej osoby, gdyż jest to równoznaczne z odebraniem majątku. Ponadto, nasz majątek staje się zagrożony na wypadek, gdyby współwłaściciel wpadł w finansowe tarapaty i dłużnicy zaczęli deptać mu po piętach.

Czy wierzyciele mogą zająć majątek dłużnika trzymany wspólnie zależy od następujących czynników:

/ Czy majątek jest trzymany jako joint tenancy, tenancy in entirety czy tenancy in common;

/ Czy dłużnik jest przy życiu w czasie egzekucji należności;

/ Niekiedy istotne jest, czy wierzytelność istniała przed powstaniem wspólnoty majątkowej partnerów;

/ Od praw stanowych.

Gdy dłużnik jest przy życiu

W przypadku wspólności majątkowej łącznej (joint tenancy) sądy utrzymują, że udział współwłaściciela - dłużnika może być zajęty przez jego wierzycieli. Powodem jest fakt, że każdy współwłaściciel ma prawo sprzedać (czy oddać) swój udział za życia. Gdy to nastąpi, współwłaściciel zrywa wspólność łączną (joint tenancy) pomiędzy sobą a pozostałymi współwłaścicielami (co-tenants), a ustanawia tenancy in common pomiędzy swoim kupcem a pozostałymi współwłaścicielami. Pozostali pierwotni współwłaściciele pozostają joint tenants pomiędzy sobą.

Przykład: Matka kupiła dom wraz z synem jako joint tenants. Uczyniła to dla własnej wygody, żeby zapewnić przekazanie domu synowi po jej śmierci. Syn nie wniósł do tranzakcji żadnych pieniędzy. Syn ożenił się, miał dziecko, po czym doszło do rozwodu. Sąd wyznaczył płacenie alimentów, z których syn się nie wywiązywał. Matka dziecka zaskarżyła, otrzymała sądowy nakaz płatności. Jeżeli ojciec dziecka nie zapłaci, dom, którego był współwłaścicielem miał zostać sprzedany. Matka - właścicielka domu odwoływała się od tej decyzji, ale na próżno. Mimo że syn nie zapłacił nic za dom, sąd przystał na zajęcie połowy domu w celu zaspokojenia zobowiązań alimentacyjnych. Była żona może teraz wymusić sprzedaż domu w celu zaspokojenia długu.

Po śmierci dłużnika

Zasadniczą cechą wspólności majątkowej łącznej jest to, że po śmierci jednego współwłaściciela drugi staje się wyłącznym właścicielem całego majątku. Innymi słowy, wspólność łączna przestaje istnieć po śmierci jednego partnera i staje się własnością wyłącznie drugiego. Konsekwencją tego jest fakt, że wierzyciele zmarłego dłużnika nie mogą zaspokoić długu ze wspólnie posiadanego majątku, gdyż majątek ten nie należy już do dłużnika, lecz wyłącznie do drugiego współwłaściciela.

Po śmierci dłużnika wierzyciele nie mogą zająć wierzytelności z majątku posiadanego łącznie.

Od powyższej reguły istnieje kilka wyjątków:

1 Jeżeli wspólność majątkowa łączna została stworzona po to, by oszukać wierzycieli, będzie ona uznana za fraudulent conveyance (oszukańcza zamiana tytułu własności) i ewentualnie unieważniona.

1 Jeżeli wspólnie trzymane pieniądze podlegają egzekucji podatkowej. Innymi słowy nie schowamy pieniędzy przed stanowym czy federalnym urzędem podatkowym.

1 Trzeci rodzaj wyjątków wynika z przepisów niektórych stanów dotyczących praw wierzycieli starających się zaspokoić długi z joint property. Na przykład, w Południowej Dakocie wierzyciel może po śmierci dłużnika pozwać do sądu współwłaściciela majątku i zająć kwotę równą wkładowi zmarłego. W stanie Washington wierzyciel nie traci swoich praw po śmierci dłużnika. Te stany jednak są w zdecydowanej mniejszości.

Konto bankowe a długi partnera

Osoba dopisana do twojego konta bankowego czy maklerskiego staje się współwłaścicielem twoich pieniędzy. Jeżeli osoba ta otrzyma sądowy nakaz płatności, to komornik może zająć wierzytelność ze wspólnego konta. Nazywa się to bank levy. Wierzyciel musi znać bank i oddział, w jakim dłużnik trzyma pieniądze. Szeryf napisze do banku, a bank zamrozi konto i poiformuje dłużnika. Znajomośc numeru konta nie jest niezbędna.

Przykład: Matka dla wygody dopisała do swojego konta nazwisko syna, żeby mógł ją czasem wyręczać w prowadzeniu finansowych transakcji. Syn miał wypadek samochodowy. Ofiara wypadku wygrała w sądzie duże odszkodowanie, którego nie pokrywała minimalna polisa ubezpieczeniowa syna. Organ egzekucyjny zajął wierzytelność syna z konta, jakie miał z matką. Matka, która nic nie wiedziała o kłopotach syna, pewnego dnia dowiedziała się, że jej konto zostało zamrożone i opróżnione przed urząd egzekucyjny (marshal lub sheriff).

Ile może zająć wierzyciel

Jest ważne, żeby rozumieć prawa wierzycieli do pieniędzy spoczywających na kontach bankowych będących wspólnością łączną. Czy wierzyciel jednego ze współwłaścicieli może zająć pieniądze na takim koncie? Czy może zająć połowę czy też całą kwotę? Odpowiedź zależy od okoliczności i od przespisów stanowych.

W przypadku konta bankowego (joint account with the right of survivorship) każdy współwłaściciel może dokonywać dowolnych tranzakcji, włącznie z całkowitym opróżnieniem konta. Dlatego też sądy najczęściej uważają, że wierzyciel, który otrzymał nakaz egzekucji, staje w roli swojego dłużnika i jest w stanie wybrać pieniądze tak, jak mógłby t o uczynić sam dłużniki.

Przykład: Celina i Daniel mieli wspólne konto w banku. Otwierając konto podpisali podanie, które instruowało ich, że każda strona ma absolutne prawo do konta i może wybrać część pieniędzy albo ich całość. Daniel otworzył jednoosobowy biznes i wynajął biuro. Biznes upadł, a Daniel był winny za czynsz. Właściciel pozwał go do sądu, otrzymał nakaz płatności i spróbował zająć wierzytelność z rachunku bankowego. Celina protestowała uważając, że pieniądze w banku zostały zarobione wyłącznie przez nią i stanowią odrębny majątek. Sąd niestety postanowił inaczej. Pozwolił właścicielowi budynku zająć nie tylko 50% wkładu bankowego, ale całość, argumentując to faktem, że Daniel miał prawo do dysponowania całym wkładem bankowym bez pozwolenia swojej partnerki.

Trzeba Państwu wiedzieć, że sprawy finansowe ludzi mieszkających razem, nie będących małżeństwem, różnią się znacznie od spraw małżeństw, dotyczy to szczególnie nieformalnych związków partnerskich.

Artykuł przedrukowano za zgodą

Polskiego Poradnika "Sukces"

Adres: 255 Park Lane; Douglaston, NY 11363

----- Reklama -----

MONITOR-KONKURS WAKACYJNY

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----