----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

02 grudnia 2015

Udostępnij znajomym:

Na mocy ustawy zwanej the Fair and Accurate Transactions Act of 2003, w skrócie - The FACT Act, począwszy od 1 grudnia 2004 roku każdy z nas ma bezpłatny wgląd do swojej historii kredytowej.

W USA działają trzy główne kredytowe wywiadownie (credit bureaus): Equifax, TransUnion i Experian. Uzyskują one informacje o ludności niezależnie, przeto kartoteki kredytowe tej samej osoby w poszczególnych biurach mogą się różnić. Wiedząc o tym, ustawa wymaga, by każda osoba dostała po jednym raporcie rocznie z każdego biura z owej "wielkiej trójki", co daje trzy bezpłatne raporty rocznie!

Gdzie się zwrócić i kiedy

Wyciąg ze swojej karty kredytowej można zamówić:

1 przez Internet w witrynie: www.AnnualCreditReport.com

1 telefonicznie pod numerem 877-322-8228

1 pocztą, wysłać list na adres: Box 105281, Atlanta, GA 30348-5281.

Kongres zobowiązał Komisję Papierów Wartościowych (Federal Trade Commision - FTC), by opracowała procedurę dystrybucji bezpłatnych raportów dla ludności Stanów Zjednoczonych. Teraz, po roku, Komisja wywiązała się z tego obowiązku.

Kiedy dostaniemy bezpłatny raport

Ludność Ameryki otrzymuje dostęp do swoich kartotek kredytowych stopniowo, od 1 grudnia do 1 sierpnia 2005 roku, w zależności od swojego miejsca zamieszkania.

1 1 grudnia 2004 roku - zachodnie stany: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington, and Wyoming.

1 1 marca 2005 r. - stany środkowo - zachodnie: Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota i Wisconsin.

1 1 czerwca 2005 r. - stany południowe: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, South Carolina, Tennessee i Texas.

1 1 września 2005 r. - stany wschodnie: Connecticut, Delaware, District of Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, and West Virginia, Puerto Rico i amerykańskie terytoria.

Jak widać, obecnie masz dostęp do bezpłatnego raportu kredytowego tylko wtedy, jeżeli mieszkasz na zachodzie kraju.

Dla kogo ciągle bezpłatny raport

W mocy ciągle są stare przepisy, które dają ci dostęp do bezpłatnego raportu w następujących sytuacjach:

- jesteś bezrobotny, ale zamierzasz podjąć pracę w ciągu 60 dni od złożenia wniosku o raport;

- pobierasz społeczny zasiłek (welfare assistance);

- uważasz, że twój raport zawiera nieprawidłowe informacje spowodowane oszustwem.

Oprócz tego FACT daje nowe uprawnienie - bezpłatną kopię raportu dla ofiar kradzieży tożsamości.

Ponadto, będziemy mieli prawo do jednego raportu rocznie od agencji, które zbiera informacje dotyczące zatrudnienia ludności, zdrowia, ubezpieczenia, emisji czeków. Napiszemy o tym więcej przy innej okazji.

Jeżeli mieszkasz na zachodzie

Jeżeli zaliczasz się do uprawnionych 70 milionów osób, to od grudnia 2004 roku możesz sprawdzić na www.AnnualCreditReport.com. Tam komputer zapyta cię o różne osobiste informacje w celu identyfikacji. Bądź gotów podać nie tylko swoją datę urodzin i numer Social Security, ale także nazwę banku, gdzie masz pożyczkę hipoteczną czy wysokość swojej miesięcznej raty. Projektanci systemu podkreślają natomiast, że nigdy nie będzie od ciebie wymagany numer karty kredytowej czy numer konta bankowego.

Użyteczna strategia

Pamiętaj, że jesteś upoważniony do jednego raportu z każdej z trzech firm, czyli w sumie - do trzech raportów. Nie musisz zamawiać ich równocześnie, choć możesz.

Gdy w www.AnnualCreditCheck.com wybierzesz biuro kredytowe, to zostaniesz przeniesiony do jego witryny. Kilka dalszych kliknięć, zobaczysz swój raport i będziesz mógł go wydrukować. Przy okazji biuro kredytowe zechce ci sprzedać różne swoje usługi. Na przykład, tylko od Equifax możesz za $6.95 kupić swoją autentyczną punktację kredytową (FICO score), którą banki używają do przyznawania pożyczek. Inne biura za $4 sprzedadzą ci non-FICO score.

Equifax sprzeda ci chętnie za $4.95 miesięcznie usługę zwaną Tripple Alert. Dzięki niej będziesz poinformowany natychmiast o każdej zmianie w swoim raporcie kredytowym i każdym zapytaniu o twoją wierzytelność. Informacja przyjdzie w formie e-maila albo nagranej wiadomości telefonicznej i skieruje cię do odpowiedniej strony internetowej, gdzie dowiesz się szczegółów dotyczących twojej osoby.

Pożyczkodawca ma swoje prawa

Ustawa the Fair and Accurate Transaction Act of 2003 jest odpowiedzą naszych ustawodawców na plagę kradzieży tożsamości - najpoważniejszego przestępstwa we współczesnej amerykańskiej, skomputeryzowanej społeczności.

The Fact Act wszedł w życie stopniowo od 1 grudnia 2004 roku. Ma uaktualnić przepisy i dać konsumentom więcej uprawnień. Oto niektóre z postanowień tej ustawy:

- Każdy z nas ma prawo na żądanie otrzymać jeden bezpłatny wyciąg ze swojej historii kredytowej od każdego z głównych biur kredytowych

- Każdy ma prawo do poznania swojej kredytowej punktacji (score) oraz sposobu jej obliczania.

- Biura kredytowe muszą informować ludność, jak uniknąć otrzymywania zatwierdzonych wstępnie ofert (preapproved credit offers)

- Banki mają uprzedzić swoich klientów, jeżeli zamierzają posłać o nich do biura kredytowego negatywną informację.

- Przedłużony jest okres przedawnienia wykroczeń przeciwko Federal Credit Reporting Act.

- Nie wolno teraz sprzedawać, przekazywać ani ściągać długów, które powstały w skutek kradzieży tożsamośći.

- Ograniczone ma być dzielenie się medycznymi informacjami przez instytucje finansowe

- Klienci mogą wycofać się z otrzymywania różnych ofert marketingowych.

- Tylko ostatnie cyfry kart kredytowych mają być widoczne na rachunkach.

- Ma powstać komisja w celu edukowania ludności o jej nowych prawach.

- Federal Trade Commision jest odpowiedzialna za wcielenie w życie postanowień ustawy FACT i rozpoczął to czynić od 4 grudnia 2004 roku.

Artykuł przedrukowano za zgodą

Polskiego Poradnika "Sukces"

Adres: 255 Park Lane; Douglaston, NY 11363

Adres internetowy:

www.poradniksukces.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----