----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

06 lipca 2017

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 308: Terminologia nieruchomości dochodowych

HERS INDEX (Home Energy Rating System index) wskaźnik systemu oceny energetycznej budynków: wskaźnik szacujący koszty rocznego zużycia energii, obejmujący koszty ogrzewania, klimatyzacji, ciepłej wody, itd.

HIGHEST AND BEST USE optymalne wykorzystanie nieruchomości: najbardziej optymalne wykorzystanie danej nieruchomości, które przyniosłoby jej właścicielowi największe korzyści finansowe. Przykładowo, jeśli dana działka w mieście może być wykorzystana pod zabudowę budynku dwurodzinnego (2-flat), czterorodzinnego (4-flat), lub sześciorodzinnego (6-flat), najbardziej optymalnym wykorzystaniem tej własności byłoby przeznaczenie jej pod zabudowę komercyjnej nieruchomości typu 6-flat, gdyż przyniosłoby to właścicielowi najwyższy dochód.

HOME BUILDER WARRANTY POLICYgwarancja od firmy budowlanej: polisa ubezpieczeniowa chroniąca nabywców nowych domów przed nieprawidłowo wykonanymi pracami budowlanymi, defektami strukturalnymi oraz defektami systemów mechanicznych i elektrycznych.

HOME MORTGAGE DISCLOSURE ACT (w skrócie: HMD”) – Ustawa o Ujawnieniu Danych Dotyczących Pożyczek: prawo ustanowione w 1975 roku, wymagające, aby pewne instytucje finansowe sporządzały coroczne raporty dotyczące udzielanych pożyczek hipotecznych. Raporty te zawierają informacje o rodzaju pożyczki, geograficznym położeniu nieruchomości, rasie i przynależności etnicznej pożyczkobiorcy, przyczynach ewentualnej odmowy przyznania pożyczki, itp. Celem tej ustawy było między innymi ułatwienie rządowi wykrywanie nielegalnych praktyk stosowanych przez instytucje finansowe, takich jak redlining (nieuzasadniona odmowa udzielenia pożyczki hipotecznej).

IMPLIED CONTRACT kontrakt dorozumiany: umowa, która została stworzona w wyniku czynów i postępowania stron kontraktu, a nie poprzez pisemną lub ustną umowę

IMPROVEMENTS ulepszenia: wszelkie konstrukcje, które zostały wykonane przez człowieka w celu podniesienia wartości ziemi, na której się znajdują. Termin pochodzi od słowa „improve” – „ulepszyć, udoskonalić” i zwykle kojarzy się pozytywnie, chociaż słowo to ma znaczenie neutralne. Słowo improvement odnosi się do wszystkich konstrukcji, bez względu na to, czy dana budowla „ulepsza” nieruchomość, czy też pogarsza jej ogólny wygląd. W zależności od rodzaju i wieku „ulepszenia”, może mieć ono dodatni lub ujemny wpływ na wartość danej nieruchomości. Przykładowo, rozbudowa małego parterowego domu poprzez dodanie drugiego poziomu z pewnością znacznie podniesie ogólną wartość własności. W większej skali, wybudowanie dużego centrum handlowego wpłynie pozytywnie na wartość pobliskich terenów niezabudowanych. Nie zawsze jednak każde „ulepszenie” ma pozytywny wpływ. Wybudowanie oczyszczalni ścieków lub zakładu przetwarzania odpadów wpływa zdecydowanie ujemnie na wartość pobliskich terenów pod względem inwestycyjnym. Do „ulepszeń” zaliczają się nie tylko domy, ale również chodniki, ogrodzenia, kanalizacja, słupy elektryczne i telefoniczne, parkingi, itp.  

INCOME APPROACH metoda wyceny nieruchomości oparta na analizie dochodu: metoda najczęściej stosowana przy wycenie wszelkich nieruchomości przynoszących dochód, takich jak budynki apartamentowe, biurowce, banki, sklepy, budynki przemysłowe, itp. Metoda ta oparta jest na założeniu, że wartość danej nieruchomości komercyjnej uzależniona jest od wysokości dochodu, jaki ona przynosi.

INCOME STREAM strumień dochodu: regularny dochód, który przynosi dana nieruchomość komercyjna.

INSPECTION CONTINGENCY warunek przeprowadzenia inspekcji: jeden z warunków zawartych w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości chroniących nabywcę, który ma prawo w określonym terminie, zwykle w ciągu pięciu dni roboczych od daty podpisania kontraktu, przeprowadzić profesjonalną inspekcję nieruchomości; defekty ujawnione w wyniku inspekcji mogą stać się podstawą unieważnienia umowy.

INVESTMENT ANALYSIS analiza inwestycyjna: analiza dotycząca inwestycji w nieruchomość dochodową, obejmująca wysokość kosztów oraz przewidywanych zysków. 

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645  
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----