Nowe przepisy dotyczące starania się o pobyt stały w USA
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

15 października 2019 wchodzą w życie nowe przepisy utrudniające staranie się o pobyt stały. Dotyczą one sytuacji finansowej aplikantów o pobyt stały. Zmieniają one sposoby, w jaki oficerowie imigracyjni będą oceniać spełnienie warunku, że aplikant nie prezentuje ryzyka, iż “w przyszłości skorzysta z programów pomocy społecznej” tzw. public charge.

Stare prawo, które obowiązuje aplikacje złożone do 14 października 2019, mówi, że wystarczy posiadać sponsora finansowego, który podpisze Affidavit of Support, aby spełniać ten warunek. Nie była brana w ogóle pod uwagę sytuacja finansowa aplikanta. Biuro imigracyjne interesowała jedynie sytuacja finansowa sponsora lub co-sponsora (sponsora posiłkowego).

Od 15 października 2019 ta sytuacja ulega olbrzymiej zmianie. Nowe prawo, które obowiązywać będzie aplikacje o pobyt stały (adjustment lub proces konsularny) złożone 15 października lub później, zmienia w znaczny sposób wymagania finansowe, które trzeba spełnić, aby otrzymać pobyt stały.

Zmiana ta dotyczy zarówno sponsorowania przez rodzinę, jak i sponsorowania przez pracę. Wyłączone z nowego prawa są tylko aplikacje o pobyt przez azyl, wizę U, wizę T, lub samodzielne petycje ofiar przemocy domowej. Wszystkie inne aplikacje o pobyt stały przez sponsorowanie przez rodzinę lub pracę będą objęte nowym prawem.

Nowym prawem objęte są również aplikacje o zmianę lub przedłużenie statusu (wizy).

Nowe prawo wprowadza nowy test, na podstawie którego oficerowie imigracyjni lub konsulowie za granicą oceniać będą, czy osoba stanowi ryzyko, że korzystać będzie z programów socjalnych. Jest to test, który bierze “pod uwagę tzw. totality of circumstances, a więc całkowitość okoliczności”. Jest to test, który bierze pod uwagę sytuację finansową zarówno sponsora, jak i osoby sponsorowanej. Jeśli chodzi o sponsora, to wymaganie pozostaje to samo, a więc podpisanie affidavit of support. Jeśli główny sponsor nie spełnia minimum finansowego, to potrzebny będzie sponsor posiłkowy.

Ale wedle nowego testu oficer imigracyjny musi teraz brać pod uwagę sytuację finansową aplikanta i jego rodziny. Brać pod uwagę ma sytuację finansową obecną, przeszłą i przyszłą, jak również wiek aplikanta, zdrowie, status rodzinny, edukację, zatrudnienie, umiejętności, ukończone szkoły, historię pracy, zarobki.

Największą zmianą jest fakt, że korzystanie z niektórych programów socjalnych, zarówno przez aplikanta jak i jego członków rodziny, jest traktowane jako bardzo negatywny element w ocenie oficera. Programy, które brane są tu pod uwagę to: programy gotówkowe takie jak Supplemental Security Income (SSI), Temporary Assistance for Needy Families (TANF), Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), a więc food stamps, housing assistance, public housing, jak również inne rządowe programy pomocy stanowe, federalne I lokalne. Nie są tu jednak brane pod uwagę medyczne emergency, CHIP, a więc program ubezpieczeń, programy szkolne, itd. 

Korzystanie z Medicaid również będzie negatywnym elementem, z wyjątkiem medycznego emergency, szkolnych programów medycznych, Medicaid dla dzieci poniżej 21 roku życia, oraz Medicaid dla kobiet w ciąży i do 60 dni po porodzie.

Dodatkowe negatywne elementy w sytuacji finansowej aplikanta to niskie zarobki (zarobki oceniane są na podstawie złożonych zeznań podatkowych, a więc tax returns). Jest wobec tego bardzo ważne, aby wykazywać wszystkie swoje zarobki uczciwie, szczególnie w sytuacji, gdy osoba pracuje jako samodzielnie zatrudniona, powinna brać pod uwagę to, że wykazanie jak najwyższych zarobków wpłynie pozytywnie na decyzję o przyznaniu pobytu stałego.

Również przeszłe problemy finansowe, typu bankructwo, będą brane pod uwagę w ocenie sytuacji finansowej.

Biuro imigracyjne będzie brało również pod uwagę obecne zatrudnienie aplikanta i członków jego domostwa (małżonka lub dzieci), prawdopodobieństwo utrzymania jego zatrudnienia, lub prawdopodobieństwo przyszłego zatrudnienia. Okoliczności brane pod uwagę w tej ocenie, to historia zatrudnienia, rodzaj pracy, doświadczenie zawodowe aplikanta, specjalne umiejętności, ukończone szkoły, kursy, posiadane certyfikaty, licencje i znajomości języków obcych.

Nowe prawo dotyczy również aplikantów sponsorowanych przez pracę, ale oczywiście, jeśli aplikant już pracuje dla sponsora, lub ma dobrą ofertę pracy, dobre doświadczenie zawodowe, to będą to bardzo pozytywne elementy w ocenie jego sytuacji finansowej.

Negatywnym elementem będzie starszy wiek aplikanta, choroby, brak ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozytywnym elementem będą zarobki aplikanta i rodziny, szczególnie, jeśli przekroczą 250 % stopy ubóstwa. Jest to kalkulowane na podstawie ilości członków domostwa w rodzinie. Pozytywnym elementem jest również posiadanie majątku (nieruchomości, oszczędności, papiery wartościowe, itd.), jak również posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszystkie aplikacje o adjustment of status, które złożone będą po 14 października 2019, i wchodzą w działanie nowego prawa, będą wymagały złożenia nowego 19-stronnego formularza I-944, Declaration of Self-Sufficiency, który zawiera bardzo szczegółowe pytania o sytuacji finansowej aplikanta i jego rodziny, między innymi zarobki członków rodziny, korzystanie z programów socjalnych (obecnie i w przeszłości), bankructwo, historię kredytową (credit score). Brany jest również pod uwagę posiadany majątek, a więc oszczędności w banku, posiadanie nieruchomości, itd. Ale wszystko musi być udowodnione odpowiednią dokumentacją. Formularz ten również zawiera pytania o historię zatrudnienia, szkoły, doświadczenie, posiadane certyfikaty i licencje. Formularz również wymaga dostarczenie całej dokumentacji, która udowadnia informacje zawarte w formularzu, a więc zeznania podatkowe, świadectwa szkolne, dokumenty z sądu jeśli było bankructwo, credit score, obecny stan konta, itd.

Nowe przepisy mówią również o możliwości wpłacenia kaucji, jako gwarancji finansowej, jeśli oficer skłania się ku odmowie pobytu stałego wyłącznie na podstawie finansowej. Ale jest to w gestii oficera imigracyjnego i nie wynika jasno z przepisów, w jakich okolicznościach będzie ona oferowana.

Aplikacje złożone po 14 października wymagać będą współpracy z adwokatem imigracyjnym. Czasem adwokat może doradzić odczekanie np. do następnego okresu podatkowego, jeśli zarobki aplikanta będą wyższe, lub jakiego rodzaju dokumentacja byłaby pomocna w danej sytuacji.

Nowe przepisy zostały zasądzone w kilku sądach federalnych i jest nadzieja, że ich działanie będzie przez któryś z tych sądów wstrzymane. Ale nawet w takiej sytuacji, my już widzimy, że oficerowie imigracyjni już zaczynają inaczej patrzeć na wymagania finansowe na pobyt stały i mogą nawet bez nowych przepisów wymagać dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień.

Agata Gostyńska-Frakt
Adwokat imigracyjny i rodzinny
312-644-8000
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: