Nowy kodeks powierniczy stanu Illinois
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje kodeks powierniczy stanu Illinois („Illinois Trust Code”); ten kodeks to adaptacja jednolitego kodeksu powierniczego („Uniform Trust Code”), który został już wdrożony w 33 stanach. Większość nowego kodeksu ma charakter dowolny („elective”) i może zostać zmodyfikowany lub zniesiony przez twórcę instrumentu powierniczego („trust”) - znanego jako osadnik („settlor”). Także istnieją pewne części nowych statutów („statutes”), których nie można znieść; na przykład, dotyczące informacji, które powiernik („trustee”) musi przekazać beneficjentom („beneficiaries”).

Zgodnie z nowym kodeksem, następujące są przykładami elementów, które można zmienić (to nie jest lista wyczerpująca):

1. Możliwość wyznaczenia, kto jest uprawniony do otrzymania rachunkowości instrumentu powierniczego („accounting of trust”) przed dystrybucją i kto może zobaczyć wyznaczone części dokumentu instrumentu powierniczego („trust”) po śmierci osadnika.

Co to znaczy: istnieje wiele okoliczności, w których powiadamianie niektórych osób o istnieniu instrumentu powierniczego i przekazywanie im rachunkowości („accounting”) dotyczących aktywów instrumentu powierniczego może nie być pożądane, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą drugie małżeństwa. Ta reguła może pomóc w wyeliminowaniu niektórych z tych ujawnień w celu zachowania prywatności innych beneficjentów. Jeśli jednak ktoś jest uprawniony do otrzymania bieżącego dochodu z instrumentu powierniczego lub jeśli osoba ma prawo do otrzymania bieżących odsetek z instrumentu powierniczego, musi otrzymać roczną rachunkowość („annual accounting”). 

2. Istnieje obowiązek przedstawienia rachunkowości domniemanym pozostałym beneficjentom („presumptive remainder beneficiaries”).

Co to znaczy: domniemany pozostały beneficjent („presumptive remainder beneficiary”) jest beneficjentem, który w dniu spojrzenia na instrument powierniczy:

a). byłby uprawniony do otrzymania podziału dochodu („income”) lub kapitału w odróżnieniu od odsetek („principal”) z instrumentu powierniczego, jeżeli w tym dniu rozwiązany zostałby instrument powierniczy, lub

 b). byłby uprawniony do otrzymania wypłaty, jeżeli udział wszystkich beneficjentów wygasłby w tym dniu bez powodowania rozwiązania instrumentu powierniczego.

Ta prowizja wymaga, aby powiernik prowadził rachunkowość dla tego rodzaju beneficjentów warunkowych („contingent beneficiaries”). Na przykład, jeśli instrument powierniczy przekazuje pozostałe aktywa dzieciom po śmierci małżonka, nowy kodeks wymaga, aby małżonek co roku dał rachunkowość z instrumentu powierniczego dzieciom. Dokument instrumentu powierniczego („trust document”) może wyeliminować ten wymóg, aby uniknąć takiej sytuacji.

3. Powiernik ma obowiązek powiadomić kwalifikujących się beneficjentów („qualified beneficiaries”) o proponowanym przeniesieniu głównego miejsca administracji instrumentu na co najmniej 60 dni przed rozpoczęciem przeniesienia.

Co to znaczy: ta reguła ma zastosowanie, gdy powiernik przenosi lokalizację instrumentu powierniczego do innego stanu (w celu skorzystania z praw dotyczących instrumentów powierniczych tego nowego stanu) lub gdy nowy powiernik znajduje się w innym stanie. Zgodnie z tą zasadą kwalifikujący się beneficjent może sprzeciwić się i zatrzymać przeniesienia.

4. Jeśli wartość majętności instrumentu powierniczego („trust property”) ma wartość mniejszą niż $100,000.00 USD, powiernik może rozwiązać instrument powierniczy, jeśli jego kontynuacja znacząco pogorszy zdolność instrumentu powierniczego do osiągnięcia jego celu.

Co to znaczy: jeśli nadszedł czas na likwidację instrumentu powierniczego, powiernik może to wykonać zgodnie z nowymi przepisami, nawet jeśli dokument na to nie zezwala.

5. Powiernik ma 120 dni na ustalenie, czy chce zaakceptować lub odrzucić powiernictwo („trusteeship”).

Co to znaczy: jeśli została osoba mianowana powiernikiem i przez pierwsze 120 dni nic nie robiła w tej roli, prawo uznaje, że wówczas odmówiła bycia powiernikiem. Parametry instrumentu powierniczego mogą to zmienić; mogą nawet określić, jakie działania należy podjąć, aby zaakceptować stanowisko powiernika. Jeśli instrument powierniczy nie opisuje sposobu przyjęcia roli, powiernik może zaakceptować role poprzez przekazanie lub przechowanie własności instrument powierniczego, wykonywanie obowiązków powiernika lub dowolną inną metodą.

6. Powiernik może przekazywać („delegate”) obowiązki i uprawnienia, ale musi zachować należytą staranność, umiejętności i ostrożność w 1) wyborze agenta, 2) ustaleniu zakresu oraz warunków przekazania („delegation”) oraz 3) okresowym przeglądzie działań agenta.

Co to znaczy: nowe prawo rozszerza zakres uprawnień, jakie może powierzyć powiernik, pozwalając powiernikowi na powierzenie uprawnień dyskrecjonalnych innym osobom w określonych okolicznościach.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: