----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

22 kwietnia 2020

Udostępnij znajomym:

FHA 203 (b) MORTGAGE INSURANCEubezpieczenie pożyczki FHA 203 (b): program FHA ubezpieczający pożyczki na zakup lub przefinansowanie domu, w którym będzie mieszkał pożyczkobiorca (principal residence). Mogą to być domy najwyżej czterorodzinne, tzw. czwórki; nieruchomości zawierające więcej niż 4 mieszkania są traktowane już jako nieruchomości komercyjne i nie są włączone do programu FHA.

FHA ANTI-HOUSE FLIPPING RESTRICTIONSrestrykcje FHA dotyczące kupowania domów i sprzedawania ich z zyskiem: według zasad, które zostały wprowadzone przez Federalną Agencję Mieszkaniową (Federal Housing Administration), inwestor musi być właścicielem danej nieruchomości przynajmniej przez 91 dni, aby ją sprzedać nabywcy, który korzysta z pożyczki typu FHA, tzn. finansowania dodatkowo ubezpieczonego przez FHA. Ponadto, jeśli sprzedaż następuje pomiędzy 91 a 180 dniem od ostatniej sprzedaży danej nieruchomości i nowa cena sprzedaży jest wyższa o 100%, FHA może wymagać od inwestora dodatkowej dokumentacji dotyczącej dokonanych napraw i ulepszeń, które potwierdziłyby znaczny wzrost ceny, w celu zatwierdzenia pożyczki nabywcy.  

FHA MORTGAGE INSURANCE FOR CONDOMINIUM UNITS - SECTION 234 (c)ubezpieczenie pożyczki FHA 234 (c) na kondominium: program FHA ubezpieczający pożyczki na zakup mieszkania typu kondominium. Osiedle mieszkaniowe musi być zaaprobowane przez FHA (lista osiedli spełniających kryteria FHA znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://bit.ly/6DUAN).

FHA MORTGAGE INSURANCE PREMIUM (w skrócie MIP)stawka ubezpieczeniowa w pożyczce typu FHA: w przeciwieństwie do pożyczek konwencjonalnych, pożyczki FHA nie wymagają wysokiej wpłaty własnego udziału (downpayment), jak również nie muszą spełniać surowych wymogów dotyczących świetnej historii kredytowej pożyczkobiorcy i obliczania proporcji jego dochodów do wydatków. Dla banków takie pożyczki stanowiłyby wysokie ryzyko, gdyby nie były w żaden sposób ubezpieczone na wypadek niewywiązania się pożyczkobiorcy ze spłat (default). Za pokrycie kosztów ubezpieczenia MPI odpowiedzialny jest pożyczkobiorca. Stawka MPI stanowi zwykle 1.5% od sumy pożyczki w postaci jednorazowej opłaty przy zamknięciu transakcji oraz 0.5% od sumy pożyczki rocznie naliczanej do miesięcznych spłat. W większości przypadków, opłaty stawki ubezpieczeniowej nie są wymagane po 5 latach lub kiedy suma pożyczki, która pozostała do spłacenia, stanowi 78% wartości nieruchomości. MIP nie należy mylić z PMI (private mortgage insurance), które jest prywatnym ubezpieczeniem pożyczki hipotecznej chroniącym bank na wypadek zaniedbania spłat przez dłużnika, i jest wymagane, kiedy wpłata własna jest niższa niż 20% ceny sprzedaży (sales price), innymi słowy kiedy współczynnik pożyczki hipotecznej do wartości nieruchomości (loan-to-value ratio) wynosi ponad 80%.   

FIDUCIARY RESPONSIBILITIESobowiązki powiernicze: agent posiada następujące zobowiązania wobec klienta, którego reprezentuje: 1) dbałość (care) o pomyślne przeprowadzenie powierzonej transakcji, 2) posłuszeństwo (obedience) rozumiane jako wykonywanie poleceń klienta zgodnie z prawem i z treścią zawartego kontraktu, 3) lojalność (loyaly), czyli działanie w interesie klienta, 4) ujawnienie informacji (disclosure) mogących mieć wpływ na przebieg transakcji, 5) księgowość (accounting), która dotyczy nie tylko dokładnego rozliczenia się z funduszy powierzonych przez klienta, ale również przekazywania klientowi kopii wszystkich dokumentów związanych z transakcją w ciągu 24 godzin od momentu ich podpisania, 6) poufność (confidentiality) informacji uzyskanych od klienta, które nie mogą być ujawnione osobom trzecim bez zgody klienta. Np. ujawnienie potencjalnemu nabywcy informacji o tym, że klient agenta zmuszony jest sprzedać swój dom jak najszybciej z powodów osobistych, nie byłoby uznane za działanie na korzyść klienta, nawet gdyby agent kierował się nadrzędnym celem doprowadzenia do pomyślnego zamknięcia transakcji. Obowiązek poufności informacji obowiązuje nawet po wygaśnięciu kontraktu z klientem.

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.

Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----