----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

15 czerwca 2016

Udostępnij znajomym:

Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce
„Skróty używane w branży nieruchomości”, część 253

DEP (depreciation) – spadek wartości, deprecjacja: odnosi się przede wszystkim do wszelkich konstrukcji wybudowanych na danej działce. Deprecjacja nie dotyczy gruntu, który zwykle zachowuje swoją wartość na zawsze. Istnieją trzy kategorie deprecjacji: 1) fizyczne zużycie (physical deterioration) – np. dach wymagający wymiany, 2) niefunkcjonalność (functional obsolescence) – np. przestarzały system elektryczny lub hydrauliczny, 3) zewnętrzny czynnik obniżający wartość danej nieruchomości (external obsolescence) – np. położenie budynku w pobliżu wysypiska śmieci lub fabryki zanieczyszczającej środowisko. 

DSCR (debt service coverage ration) – wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia: wskaźnik pokazujący, czy dana nieruchomość dochodowa przynosi wystarczający dochód na obsługę zadłużenia hipotecznego, obliczany w następujący sposób: zysk operacyjny netto ÷ obsługa zadłużenia = wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia. Wskaźnik wynoszący poniżej 1 oznacza negatywny przepływ gotówki (negative cash flow).

ECOA (Equal Credit Opportunity Act) – Ustawa o równych możliwościach uzyskania kredytu: prawo federalne zabraniające instytucjom pożyczkowym dyskryminacji w oparciu o rasę, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie, płeć, wiek, stan cywilny oraz korzystanie z pomocy społecznej.

E&O (errors and ommissions insurance) – ubezpieczenie od błędów i pominięć: ubezpieczenie na wypadek popełnienia nieumyślnych błędów lub pominięć w pracy m.in. agentów sprzedaży nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych.

THE FED (Federal Reserve System) – System rezerwy federalnej: centralny federalny system bankowy USA odpowiedzialny za prowadzenie federalnej polityki monetarnej. W Systemie rezerwy federalnej kraj podzielony jest na 12 regionów (Federal Reserve Districts), i każdy z nich obsługiwany jest przez bank rezerwy federalnej. Poprzez banki członkowskie, system ten pośrednio reguluje stopy procentowe (interest rates) i przepływ pieniądza na rynku finansowym, głównie poprzez manipulowanie wymaganiami dotyczącymi rezerw (reserve requirements) i stopami dyskontowymi (discount rates).

FAR (floor-area ratio) – współczynnik zabudowy: współczynnik całkowitej powierzchni budynku do powierzchni działki. Dopuszczalny współczynnik zabudowy określany jest przez podział strefowy danej miejscowości (zoning), np. współczynnik 0.5 oznacza, że powierzchnia budynku wynosi połowę powierzchni działki, na której położony jest budynek.

FF&E (furniture, fixtures and equipment) – meble, wyposażenie i sprzęt: ruchoma własność przedsiębiorstwa, np. wyposażenie hotelu lub restauracji.

FHLMC (Federal Home Loan Mortgage Corporation, potocznie: FREDDIE MAC) – Federalne Stowarzyszenie Hipoteczne: organizacja sponsorowana przez rząd, działająca na wtórnym rynku hipotecznym. Została utworzona przez Kongres w 1970 roku i otrzymała misję ustabilizowania krajowych rynków kredytów hipotecznych. Freddie Mac nie udziela bezpośrednio pożyczek. Zajmuje się skupowaniem pożyczek hipotecznych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, oraz emitowaniem papierów wartościowych związanych z rynkiem hipotecznym. Podobnie jak Fannie Mae i Ginnie Mae, działa w celu zapewnienia płynności finansowej instytucjom, które są inicjatorami kredytów na pierwotnym rynku hipotecznym (primary mortgage market).

FIRMs (flood insurance rate maps) – mapy stref zalewowych dla celów ubezpieczeniowych: szczegółowe mapy obszarów zalewowych, na podstawie których można ustalić, czy dana nieruchomość znajduje się w strefie zalewowej, oraz czy wymagane jest ubezpieczenie na wypadek powodzi. Mapy te dostępne są do wglądu w każdym urzędzie miejskim lub na stronie internetowej www.fema.gov prowadzonej przez FEMA (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego – Federal Emergency Management Agency).

FRM (fixed-rate mortgage) – pożyczka hipoteczna o stałym oprocentowaniu: rodzaj pożyczki hipotecznej, której oprocentowanie pozostaje niezmienne przez cały okres spłacania kredytu.

FLEX SPACE (flexible building space) – lokal łatwy do przystosowania: lokal, który łatwo można przystosować do różnych celów użytkowych, np. jako przestrzeń biurową lub przemysłową; nazwa pochodzi od słowa flexible, które dosłownie oznacza elastyczny.

ZBIGNIEW PIEŃKOWSKI – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC.
Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----