----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

12 stycznia 2022

Udostępnij znajomym:

Minęły właśnie dwa lata, odkąd ustawa SECURE Act wprowadziła nowelizację przepisów dotyczących podatków i programów emerytalnych. Opisałam je na tych łamach w artykule pt. „Koronakryzys: Zmiany w programach emerytalnych”, który można znaleźć na sieci. Dziś przypomnę nowelizację dotyczącą obowiązkowej likwidacji kont emerytalnych, bo kwestia ta dotyczy wielu naszych czytelników, szczególnie tych, którzy wracają do Polski.

Co to jest RMD

Individual Retirement Account (IRA) jest najpopularniejszym rodzajem kont emerytalnych w USA. Spoczywa na nich jedna czwarta funduszy odłożonych na emeryturę - ponad 5 miliardów dolarów. Skoro wpłaty na IRA były odpisem podatkowym, na emeryturze przepisy zmuszają nas do likwidacji kont i (czasami) zapłacenia podatków.

W pewnym wieku wypłaty funduszy z konta IRA są obowiązkowe, co nazywa się Required Minimum Distribution (RMD). RMD dotyczą wszystkich rodzajów kont IRA (z wyjątkiem Roth), oraz programów emerytalnych (qualified retirement plans) sponsorowanych przez pracodawców: 401(k), 403(b), 457(b), profit sharing.

By uniknąć uogólnień, w tym artykule piszę o zwykłym koncie IRA. Z kont IRA trzeba wypłacać RMD po swoich 72. urodzinach, niezależnie od tego, czy się nadal pracuje, czy nie.

Co się zmieniło

Ustawa SECURE Act zmieniła zasady obowiązkowych minimalnych wypłat z IRA. W przeszłości po osiągnięciu wieku 70 i pół roku wpłaty na konta IRA (a także 401(k), 403(b) i 457), były zabronione, a nakazane wypłaty, nawet jeżeli pieniądze nie były właścicielowi potrzebne.

Co nowego: Od 1 stycznia 2020 mamy obowiązek rozpoczęcia obowiązkowych wypłat z kont emerytalnych dopiero po ukończeniu 72. roku. Oczywiście, możemy korzystać z pieniędzy wcześniej, ale od 72. roku musimy zacząć stopniową likwidację konta w tempie dyktowanym przez spodziewaną długość naszego życia.

Ważna jest też jeszcze inna zmiana. Przed rokiem 2020, po osiągnięciu wieku 70 i pół roku nie wolno było więcej wpłacać na konto IRA. Teraz możemy kontynuować wpłaty na IRA niezależnie od wieku, pod warunkiem, że mamy wynagrodzenie z własnej (albo małżonka) pracy najemnej albo z działalności gospodarczej (self-employment).

Nowe przepisy dotyczą osób urodzonych po 1 lipca 1949, a te starsze mają stosować się do poprzednich regulacji: ich pierwsza wypłata RMD ma nadal być wzięta do 1 kwietnia w roku, w którym kończą 70 i pół roku, a następne do 31 grudnia każdego roku.

Ile wynosi obowiązkowa rata

Obowiązkowa wypłata ma wynosić tyle, żeby w serii regularnych rat opróżnić konto w czasie przewidywanej długości życia właściciela. Statystycy wyliczyli, ile lat żyje przeciętna osoba. Urząd podatkowy podaje tabele żywotności (life expectancy tables) w Publikacji 590, Distributions from IRAs, www.irs.gov/publications/p590b.

Powiedzmy, że Jan Kowalski ma 72 lata, a jego konto IRA jest warte 50,000 dolarów. Z tabeli IRS wynika, że panu Kowalskiemu zostało przeciętnie 15.5 lat życia, dlatego powinien wypłacić w tym roku 3,336 dol. (50,000 dzielone przez 15.5). Skoro w przyszłych latach stan konta będzie mniejszy i mniej lat życia pozostanie Kowalskiemu, to obowiązkowe wypłaty z roku na rok będą coraz niższe.

W obliczeniu obowiązkowych rat pomagają kalkulatory. W sieci szukaj „RMD calculator”.

Co robią banki

Finansowe instytucje mają obowiązek dopilnować, by klienci wiedzieli o wymaganej dystrybucji i jej dokonali. Banki, fundusze powiernicze i domy maklerskie wysyłają formularz zwany IRA Distribution Request, na którym klient podaje swoje instrukcje. Można zlecić jednorazową albo okresowe wypłaty (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne), podać początkową datę oraz sposób wypłaty (czek, transfer na konto oszczędnościowe w tym albo innym banku), wstrzymanie zaliczki podatkowej. Gdy fundusze słane są za granicę, albo zleciłeś wypłatę określonej kwoty, bank ma obowiązek wstrzymać 10 proc. podatkowej zaliczki.

Jeżeli masz kilka kont IRA, możesz zsumować ich wartość i zrobić wypłatę z jednego konta. Warto skonsolidować swoje konta IRA, by uprościć sobie życie. Obowiązkowe wypłaty z pracowniczych kont 401(k) czy 403(b) muszą być poczynione oddzielnie, chyba że środki przeniesiesz na konto IRA.

Jeżeli wracasz do Polski

Jeżeli planujesz wrócić do Polski, to upewnij się, żeby zostawić w banku swój dobry adres, albo adres zaufanej osoby. Jeszcze lepiej – zapisz się na korespondencję elektroniczną. Gdy przyjdzie czas, bank prześle ci formularz IRA Distribution Request, a ty masz obowiązek go wypełnić i odesłać.

Kara za niewypłacenie RMD, lub za wypłatę mniejszą niż wymagana kwota, jest wysoka: 50 proc. kwoty niepodjętej na czas. Pamiętaj, że termin przyjęcia pierwszego RMD upływa zwykle 1 kwietnia roku po ukończeniu 72 lat i 31 grudnia każdego następnego roku. Kara może zostać uchylona, jeśli niedobór w wypłatach był spowodowany uzasadnionym błędem i jeżeli właściciel konta podejmie kroki w celu naprawienia niedoboru. Aby zakwalifikować się do zniesienia kary, musisz złożyć formularz IRS Form 5329 (https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f5329.pdf) i dołączyć pismo wyjaśniające.

Kiedy bez RMD

Tylko konto Roth IRA jest wolne od RMD, bowiem wpłaty na nie odpisem podatkowym nie były. Wszystkie inne rodzaje kont IRA muszą być stopniowo likwidowane po siedemdziesiątych drugich urodzinach. Nie ma znaczenia, czy przeszedłeś na spoczynek czy nie.

Jeżeli masz w pracy programy 401(k), 403(b), 457(b) albo profit sharing, to możesz opóźnić RMD po siedemdziesiątych drugich urodzinach, jeżeli jeszcze pracujesz na etacie. Możesz na nich nadal akumulować fundusze, aż do 1 kwietnia po roku, w którym przejdziesz na emeryturę. Natomiast samozatrudnieni mający program Keogh czy SIMPLE IRA muszą zacząć opróżniać to konto zgodnie z zasadami RMD, nawet jeżeli jeszcze dla siebie pracują.

Termin wypłaty

Obowiązkowa wypłata z IRA powinna być dokonana do 31 grudnia. Jeżeli jest to twoja pierwsza wypłata, dostajesz przedłużenie o trzy miesiące – do 1 kwietnia następnego roku. W takim przypadku pamiętaj, że w tym następnym roku zrobisz dwie wypłaty RMD (do 1 kwietnia i drugą do 31 grudnia), co podniesie twoje przychody i podatki, a może nawet składki na Medicare.

Podatnicy, którzy ukończyli 72 lata, a jeszcze pracują, mogą opóźnić likwidację kont 401(k) i innych podobnych do czasu przejścia na spoczynek, po czym mają dokonywać wypłat do 31 grudnia.

Nadmierne wypłaty nie liczą się na przyszły rok

Ukończyłeś 72 lata, wypłaciłeś połowę ze swego konta emerytalnego dla świętego spokoju i uważasz, że obowiązkowe wypłaty masz z głowy. Błąd! W przyszłym roku pozostała połowa konta będzie podlegała takim samym przepisom i będziesz musiał wypłacić jej stosowną część. Nie będzie to kłopotliwe, jeżeli raz odpowiednio wypełnisz formularz IRA Distribution Request i zlecisz finansowej instytucji, by środki przelewane były na twoje konto oszczędnościowe czy money market. Na początku następnego roku bank prześle ci druk 1099-R, z podaną kwotą podlegającą opodatkowaniu.

Jak uniknąć RMD?

RMD unikniesz wtedy, gdy konto będziesz miał opróżnione. Po przejściu na spoczynek wielu emerytów podatków wcale nie płaci i mogą oni stopniowo pobierać środki z IRA całkowicie bezpodatkowo. Poproś swojego księgowego, by powiedział ci, jaką kwotę możesz wybierać rocznie. Z drugiej strony, jeżeli podatków i tak nie płacisz, to RMD ci nie szkodzi, bo nie powoduje podatkowych zobowiązań.

Inną metodą uniknięcia obowiązkowych wypłat jest wcześniejsza zamiana tradycyjnego konta IRA na Roth IRA (Roth IRA conversion), którego RMD nie dotyczy. Niemniej będziesz musiał wtedy, w roku dokonania konwersji, zapłacić podatki dochodowe od całej kwoty. Konwersja części IRA może mieć sens w roku, gdy twoje przychody nagle spadły. Porozmawiaj o tym ze swoim doradcą podatkowym.

Wbrew powszechnym opiniom, opuszczenie USA, rezygnacja z amerykańskiego obywatelstwa czy zielonej karty, nie zwalnia nikogo z obowiązkowych wypłat z kont emerytalnych.

Elżbieta Baumgartner

Elżbieta Baumgartner jest autorką wielu książek-poradników dla imigrantów w USA, m.in. książki pt. „Amerykańskie emerytury”, poświęconej indywidualnym programom emerytalnym. Są one dostępne w księgarni Polonia, 882 Manhattan Ave., Greenpoint, albo bezpośrednio od wydawcy: Poradnik Sukces, 255 Park Lane, Douglaston, NY 11363, tel. 1-718-224-3492, www.PoradnikSukces.com.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----