----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

14 maja 2020

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, Część 456

FIXTURES AND PERSONAL PROPERTY – elementy wyposażenia nieruchomości i własność osobista: klauzula w kontrakcie kupna/sprzedaży lub wynajmu nieruchomości określająca dokładnie, które elementy wyposażenia nieruchomości oraz rzeczy stanowiące własność osobistą zostaną przekazane nabywcy/lokatorowi. Termin fixtures odnosi się do wszystkich rzeczy stanowiących własność osobistą, które zostały przyłączone do nieruchomości na stałe, stając się w ten sposób jej integralną częścią i w efekcie własnością nieruchomą, np. klimatyzacja, system ogrzewczy, lub szafki zainstalowane w kuchni.

FLOOD INSURANCE – ubezpieczenie przed powodzią: rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która zapewnia odszkodowanie za szkody spowodowane skutkami powodzi. Właściciel nieruchomości położonej w strefie powodziowej zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia powodziowego, jeśli dom obciążony jest pożyczką hipoteczną. Wysokość rocznej stawki ubezpieczeniowej uzależniona jest od wielu czynników, takich jak suma, na jaką ubezpieczona jest nieruchomość, rodzaj strefy powodziowej, oraz to, czy ubezpieczony jest budynek i jego zawartość (building and contents), czy jedynie zawartość budynku (contents only).

FLOOD INSURANCE CLAUSE – klauzula dotycząca ubezpieczenia przed powodzią: klauzula w kontrakcie kupna/sprzedaży nieruchomości chroniąca nabywcę w sytuacji, gdy nie został on poinformowany przez sprzedającego o tym, że nieruchomość znajduje się w strefie zalewowej. Jeśli nabywca musiałby wykupić polisę ubezpieczeniową przed powodzią, aby sfinalizować transakcję, mogłoby to być podstawą do unieważnienia kontraktu.

FLOOD INSURANCE RATE MAPS (w skrócie FIRMs) – mapy stref zalewowych dla celów ubezpieczeniowych: szczegółowe mapy obszarów zalewowych, na podstawie których można ustalić, czy dana nieruchomość znajduje się w strefie zalewowej, oraz czy wymagane jest ubezpieczenie na wypadek powodzi. Mapy te dostępne są do wglądu w każdym urzędzie miejskim lub na stronie internetowej www.fema.gov prowadzonej przez FEMA (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego – Federal Emergency Management Agency).

FLOOD ZONEstrefa zalewowa, strefa powodziowa: obszary geograficzne, które zostały określone przez FEMA pod względem ryzyka powodzi. Istnieje wiele typów stref powodziowych, które podzielone są na cztery kategorie: obszary umiarkowanego lub małego ryzyka (moderate to low risk areas), obszary wysokiego ryzyka (high risk areas), przybrzeżne obszary wysokiego ryzyka (high risk-coastal areas) oraz obszary o nieokreślonym ryzyku powodzi (undetermined risk aereas). Pierwsze trzy kategorie zawierają po kilka typów stref, które posiadają specjalne oznaczenia. Na przykład strefa C to obszar o minimalnym zagrożeniu powodzią, znajdujący się powyżej poziomu pięćsetletniej powodzi. Strefa A to obszar, w którym występuje jednoprocentowa możliwość wystąpienia powodzi w ciągu roku i 26-procentowa możliwość w czasie trwania 30-letniej pożyczki hipotecznej. Strefa V odnosi się do obszarów przybrzeżnych, gdzie oprócz prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi istnieje ryzyko zniszczeń spowodowanych przez fale. Obszar o nieokreślonym ryzyku oznaczany jest jako strefa D.

FLOODPLAIN obszar zalewowy, teren zalewowy: obszar znajdujący się najczęściej w pobliżu rzeki lub jeziora, który jest narażony na zalanie wodą. Banki udzielające pożyczek hipotecznych wymagają, aby pożyczkobiorca wykupił ubezpieczenie na wypadek powodzi (flood insurance), jeśli jego nieruchomość znajduje się w strefie powodziowej. Natomiast osoba, która sprzedaje nieruchomość znajdującą się w obszarze zalewowym, zobowiązana jest przez prawo do ujawnienia tej informacji wszystkim potencjalnym nabywcom.

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645   
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----