Wycena nieruchomości
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 427

ANNUAL DEBT SERVICE (w skrócie: ADS) – roczna obsługa zadłużenia: kwota przeznaczona co roku na spłatę pożyczki hipotecznej obciążającej daną nieruchomość dochodową. Na obsługę zadłużenia składa się spłata głównej sumy (principal) oraz odsetki (interest). Kwota przeznaczona na obsługę zadłużenia nie jest brana pod uwagę przy obliczaniu zysku operacyjnego netto (net operating income).

ANNUAL PERCENTAGE RATE (w skrócie APR) – roczna stawka oprocentowania: rzeczywiste koszty pożyczki (finance charges) wyrażone jako roczna stawka oprocentowania, obejmujące podstawowe oprocentowanie (interest rate) jak również dodatkowe opłaty związane z przyznaniem pożyczki, np. punkty dyskontowe (discount points) lub prywatne ubezpieczenie pożyczki hipotecznej (PMI).

ANTITRUST LAWS – prawa antymonopolowe: federalne i stanowe prawa antymonopolowe regulujące między innymi branżę obrotu nieruchomościami. Do najczęściej występujących naruszeń tych praw dochodzi w przypadku zmowy cenowej (price fixing), grupowego bojkotu wymierzonego w konkurencję (group boycotting), oraz sprzedaży wiązanej (tie-in agreements).

APARTMENT – mieszkanie: ogólne określenie używane w odniesieniu do mieszkań, które nie są mieszkaniami własnościowymi, np. apartment for rent (mieszkanie do wynajęcia).

APARTMENT BUILDING – blok mieszkalny (w którym zwykle znajdują się mieszkania wynajmowane).

APPEAL – odwołanie / apelacja: proces, w którym właściciel nieruchomości składa odwołanie dotyczące np. wysokości naliczonego podatku od nieruchomości.

APPLICATION FOR LEASE – wniosek o umowę wynajmu: formularz, który wypełnia potencjalny lokator przy składaniu oferty wynajmu, zawierający informacje na temat zatrudnienia, zarobków, przyczyn zmiany miejsca zamieszkania oraz referencji osoby składającej wniosek.

APPRAISAL – wycena nieruchomości: oszacowanie rynkowej wartości nieruchomości przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego (appraiser). Rzeczoznawcy przygotowują wyceny głównie na zlecenie banków, dla których satysfakcjonująca wycena nieruchomości jest warunkiem udzielenia pożyczki hipotecznej na finansowanie jej kupna. Aby pożyczka została przyznana, nieruchomość musi się „wycenić” (the property must appraise), tzn. jej wartość rynkowa według opinii rzeczoznawcy (appraised value) nie może być niższa od ceny sprzedaży ustalonej w kontrakcie.

APPRAISAL ADJUSTMENTS – korygowanie różnic w wycenie: korygowanie istotnych różnic pomiędzy nieruchomością będącą przedmiotem wyceny (subject property) a nieruchomością porównawczą (comparative property). Załóżmy, że rzeczoznawca majątkowy (appraiser) dokonuje wyceny domu czterosypialniowego z garażem na dwa auta. Nieruchomość porównawcza, która zostaje uwzględniona w wycenie, jest bardzo podobna pod względem rozmiarów budynku i działki, oraz wieku i wyposażenia. Jedyna ważna różnica to garaż, który może pomieścić trzy auta. Rzeczoznawca, uwzględniając tę różnicę, dokona korekty w ten sposób, że od wartości nieruchomości będącej przedmiotem wyceny odejmie różnicę w wartości pomiędzy garażami.  

APPRAISAL APPROACH – sposób wyceny nieruchomości: metody i techniki stosowane w wycenie nieruchomości, np. sposób wyceny oparty na kosztach (cost approach), metoda oparta na analizie dochodu (income approach), oraz sposób oparty na analizie porównawczej (sales comparison approach).

APPRAISAL FEE – opłata za wycenę nieruchomości: część kosztów zamknięcia transakcji. Jednym z warunków uzyskania pożyczki hipotecznej jest wycena nieruchomości sporządzona przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego (appraiser). Koszty związane z wyceną ponosi zwykle nabywca nieruchomości.

APPRAISAL FRAUD – oszustwo dotyczące wyceny: świadome, niezgodne z prawem, manipulowanie metodami wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego (appraiser) w celu zawyżenia lub zaniżenia szacowanej wartości wycenianej nieruchomości.

APPRAISAL REPORT FORMS – formularze raportów wyceny nieruchomości: standardowe formularze używane przez rzeczoznawców majątkowych do opracowania raportów wyceny, stosowane w zależności od rodzaju nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, np. Jednolity Raport Wyceny Nieruchomości Mieszkalnej (Uniform Residential Appraisal Report), Raport Wyceny Małej Dochodowej Nieruchomości Mieszkalnej (Small Residential Income Property Appraisal Report). 

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, SFR, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.

Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

Udostępnij swoim znajomym: