----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

07 listopada 2019

Udostępnij znajomym:

Jeszcze do 15 listopada podatnicy, którzy zalegają z niezapłaconym podatkiem stanowym, mogą go spłacić bez kar i odsetek w ramach trwającej od 1 października amnestii podatkowej.

Podstawa prawna programu amnestii podatkowej, który jest częścią planu budżetowego nowego gubernatora znajduje się w „Illinois Amnesty Act” (Public Act 101-0009). Zgodnie z założeniami programu podatnicy, którzy zalegają z należnościami podatkowymi za okres od 1 lipca 2011 roku do 30 czerwca 2018 roku mogą uniknąć kar i odsetek, jeżeli w okresie od 1 października do 15 listopada bieżącego roku spłacą kwotę podatku w całości. Znaczna grupa osób potencjalnie kwalifikujących się na powyższy program otrzymała zawiadomienie z urzędu skarbowego drogą pocztową.

Po sukcesie podobnej amnestii, która miała miejsce w 2010 roku, władze Illinois mają nadzieję, że dzięki amnestii do stanowej kasy wpłynie 175 mln dolarów, co pomoże w pokryciu części kosztów budżetowych.

Z programu mogą skorzystać zarówno osoby, które wprawdzie złożyły zeznania podatkowe za powyższy okres, ale nie zapłaciły należnego podatku, jak i osoby, które w ogóle nie rozliczały się w tych latach i nie mają jeszcze wyliczonego podatku do zapłaty. W przypadku pierwszej grupy podatników wystarczy dokonać pełnej wpłaty kwalifikującego się zobowiązania podatkowego między 1 października 2019 a 15 listopada 2019, aby skorzystać z programu amnestii. Natomiast osoby, które nie złożyły uprzednio zeznań podatkowych lub nieprawidłowo wyliczyły swoje zobowiązanie należne na wcześniej złożonych zeznaniach podatkowych, mają teraz w ramach amnestii możliwość do złożenia zeznań podatkowych, dokonać ich korekty oraz zapłacić podatek.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione między 1 października 2019 a 15 listopada 2019, zostaną uchylone kwalifikujące się kary i odsetki. Co ciekawe, jeśli ktoś zapłacił już podatek w przeszłości, a jest winien tylko kary i odsetki, to niestety nie kwalifikują się one do programu amnestii.

Ustawa wymienia również rodzaje podatków, które nie kwalifikują się do amnestii, między innymi podatki, które nie są pobierane przez urząd skarbowy („Illinois Department of Revenue”), takie jak podatek od nieruchomości, podatki spadkowe oraz podatki lokalne płacone bezpośrednio samorządowi. Umorzeniu w ramach amnestii nie podlegają również niektóre dodatkowe opłaty naliczone przez urząd, takie jak opłaty za zgłoszenie i zwolnienie z zastawu, opłaty windykacyjne i niektóre kary naliczone w wyniku audytu zeznań podatkowych.

Zaległe zeznania podatkowe, jak i płatność należnego podatku można zanieść do dowolnego lokalnego biura urzędu skarbowego lub wysłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Zalecane jest dokonywanie odrębnych płatności za każde osobne zobowiązanie podatkowe. Jeśli jednak podatnik zdecyduje się na dokonanie jednej łącznej płatności, należy precyzyjnie określić każde kwalifikujące się zobowiązanie podatkowe (rodzaj podatku, za jaki okres podatkowy, kwota podatku). Jeżeli ktoś nie zastosuje się do powyższych zaleceń istnieje groźba, że płatność zostanie wykorzystana do uregulowania podatku, kary lub odsetek niepodlegających programowi i dana osoba wbrew swoim intencjom nie skorzysta w pełni z dobrodziejstw amnestii. Płatności kwalifikujących się zobowiązań podatkowych można dokonać również bezpośrednio z konta bankowego („ACH”) na stronie internetowej urzędu skarbowego („MyTaxIllinois.gov”) lub płacąc kartą kredytową (z dodatkową opłatą manipulacyjną).

W przypadku podatników pragnących skorzystać z programu amnestii, których dług został skierowany do prywatnej agencji windykacyjnej, nie należy dokonywać płatności bezpośrednio do urzędu podatkowego, a raczej uregulować go za pośrednictwem danej agencji uprzednio kontaktując się z nią w celu otrzymania dokładnych wskazówek.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby, jeśli toczone jest przeciwko nim postępowanie karne lub cywilne w sprawie podatku, który kwalifikowałby się do amnestii. Można natomiast uczestniczyć w amnestii, jeżeli sprawa cywilna związana z kwalifikującym się podatkiem zostanie oddalona przed końcem okresu amnestii. W tym przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z prokuratorem stanu Illinois przypisanym do sprawy, aby uzyskać więcej instrukcji w kwestii kwalifikacji na program amnestii podatkowej.

Warto jeszcze dodać, że równolegle do programu amnestii podatków administrowanych przez urząd skarbowy trwa amnestia kar za nieuiszczenie opłat związanych prowadzeniem działalności gospodarczej przez jednostki prawne. Ten program amnestii autoryzowany tą samą ustawą administrowany jest przez Sekretarza Stanu Illinois, a kwalifikują się nań wszystkie korporacje założone na prawie Illinois, jak i korporacje spoza stanu, ale autoryzowane do działalności na terenie Illinois. W przypadku powyższych jednostek prawnych umorzeniu podlegają kary i odsetki od niezapłaconego podatku „franchisowego” („franchise tax”) za okres od 16 marca 2008 do 30 czerwca 2019, jeżeli w okresie analogicznym do okresu amnestii administrowanej przez urząd skarbowy zostaną złożone wszystkie zaległe roczne raporty i wniesione wszelkie opłaty w całości. Również w przypadku tej amnestii, na program nie kwalifikują się podatnicy przeciwko którym toczy się w sądzie postępowanie cywilne lub karne w sprawie niezapłaconego podatku „franchisowego”. Przy okazji warto wspomnieć, że - co ciekawe - sam podatek zgodnie z poprawką do Ustawy o Korporacjach będzie poczynając od przyszłego roku stopniowo redukowany, a po 2023 roku w ogóle zostanie zlikwidowany.

Obydwa programy amnestii są świetną okazją dla kwalifikujących się podatników, na pozbycie się uciążliwych długów i na „świeży start” w nowym roku. Osoby oraz firmy, które chciałyby z nich skorzystać muszą się jednak śpieszyć, bo czasu zostało niewiele, a wszelkie wnioski o umorzenie kar i odsetek złożone po przewidzianym w ustawie terminie będą kategorycznie odrzucane.      

Sebastian Wal, EA
Taxes-The Financial Services Corp
Tel. 773-631-2700

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----