----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

28 lipca 2021

Udostępnij znajomym:

Wiele osób zbliżających się do 65-go roku życia cieszy się w związku z nadchodzącą zmianą ubezpieczenia na federalny program dla seniorów lub osób będących na rentach inwalidzkich - Medicare. W ogólnie panującym przeświadczeniu czekamy na przejście na Medicare, by nadrobić zaległe zabiegi i usunąć dolegliwości, których leczenie odkładaliśmy na później za względu na wysokie koszty własne (deductible, coinsurance, copays) w ubezpieczeniach poniżej 65-go roku życia. Niestety często przeżywamy rozczarowanie związane z lukami w pokryciu Oryginalnego Medicare, czyli części A i B. W związku z powyższym postanowiliśmy zająć się tym tematem oraz przybliżyć i usystematyzować świadczenia nie pokrywane przez Oryginalne Medicare.

 • Usługi dentystyczne

  Koszty leczenia zębów, implantów, protez, badań prewencyjnych (zdjęcia, egzamin, czyszczenie zębów) nie są pokrywane przez Oryginalne Medicare. W wyjątkowych przypadkach część A Medicare może pokryć koszty serwisów dentystycznych w razie nagłej hospitalizacji.
 • Badania wzroku i okulary

  Podstawowe badanie wzroku pokrywane jest tylko jednorazowo w ciągu pierwszych 12 miesięcy od wejścia w Medicare w ramach tzw. „Welcome to Medicare”. Oprócz tej wizyty Medicare nie pokrywa wizyt prewencyjnych w celu otrzymania recepty na okulary lub szkła kontaktowe. Część B Medicare pokrywa koszty badania na jaskrę, retinopatię u cukrzyków oraz testu i leczenia wiekowej degeneracji plamki żółtej u osób ze specjalnymi schorzeniami. Medicare pokrywa również koszty operacji usunięcia katarakty oraz jednorazowo koszt jednej pary okularów lub zestawu szkieł kontaktowych po tej operacji.
 • Aparaty słuchowe

  Wielu emerytów doświadcza problemów ze słuchem, szczególnie w sytuacjach, gdy mam do czynienia ze zgiełkiem lub w miejscach z wysokim poziomem hałasu. Niestety Medicare nie pokryje kosztów aparatu ani wizyt związanych z jego wyborem. Medicare może pokryć koszty wizyty, w trakcie której będziemy ustawiać i regulować nasz aparat. Medicare może również pokryć koszty operacji i implantu urządzenia pozwalającego na przywrócenie zmysłu słuchu.
 • Operacje kosmetyczne

  Regułą jest, że Medicare nie pokrywa żadnych kosztów operacji kosmetycznych. Wyjątkiem będą koszty operacji kosmetycznej po deformacji ciała w razie wypadku. Medicare pokryje również koszty protez kończyn lub ich części zamiennych oraz koszty protezy oka. Osoby po mastektomii związanej z usunięciem piersi mogą otrzymać protezę piersi.
 • Opieka podiatryczna

  Część B Medicare pokryje medycznie potrzebne zabiegi podiatryczne związane z uszkodzeniem stopy, koszty usunięcia ostróg, guzów oraz zwyrodnienia palca młotkowego. Niestety nie będą pokrywane koszty usuwania odcisków, kosniny oraz wrośniętych paznokci. Medicare może pokryć koszty butów ortopedycznych oraz modelowanych dla cukrzyków oraz osób ze specyficznymi schorzeniami.
 • Akupunktura i chiropraktyka

  Niestety Medicare nie pokryje kosztów zabiegu akupunktury ani masażu. Może jednak pokryć koszty medycznie potrzebnej wizyty korekcyjnej kręgosłupa u chiropraktyka.
 • Opieka poza granicami USA

  Pokrycie kosztów leczenia poza granicami Stanów Zjednoczonych przez Medicare jest relatywnie znikome i należy traktować je jako wyjątek, a nie regułę. Zawsze sugerujemy wykupienie ubezpieczenia na okres wyjazdu, by nie popaść w problemy finansowe związane z kosztami leczenia w razie wypadku lub nagłego zachorowania zagranicą.
 • Long term care

  Oryginalne Medicare pokryje koszty krótkookresowego pobytu w domu opieki, po co najmniej trzydniowym pobycie w szpitalu (nie liczy się czas spędzony na tzw. obserwacji). Koszty pobytu i opierunku za pierwsze 20 dni są pokryte w całości. Między 21, a 100 dniem odpowiadacie Państwo za $170.50 za dzień. Medicare nie pokryje kosztów pobytu powyżej 100 dni.

Powyższe braki w pokryciu dotyczą osób posiadających tylko Oryginalne Medicare, czyli część A i B. Niektóre luki w powyższych świadczeniach medycznych mogą zostać uzupełnione przez wykupienie suplementu lub zmiany pokrycia na część C Medicare, czyli plany typu Medicare Advantage.

Jak widzicie Państwo sami, potrzeba posiadania odpowiedniego uzupełnienia do Oryginalnego Medicare może oszczędzić nam nie tylko nerwów, ale przede wszystkim pozwoli nam zaoszczędzić na kosztach świadczeń nie pokrywanych przez Oryginalne Medicare.

8

Robert Sobczak
Agent Ubezpieczeniowy
Medicare po polsku
6020 W. Higgins Ave., Suite H
Chicago, IL 60630
www.obamacarehotline.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----