Dożywotnie prawo własności
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 381

LEGATEE (inna nazwa: beneficiary) – zapisobiorca / beneficjent: spadkobierca własności osobistej na mocy testamentu.

LESSEE – najemca / lokator: formalne określenie występujące w umowach najmu. W mowie potocznej lokator określany jest jako tenant.

LESSOR – wynajmujący: formalne określenie występujące w umowach najmu. Właściciel wynajmowanej nieruchomości jest określany potocznie jako landlord.

LETTER OF INTENT – pismo o zamiarze zawarcia umowy: pismo informujące właściciela nieruchomości o chęci potencjalnego nabywcy / lokatora do zawarcia kontraktu kupna / najmu; zwykle stosowane jest w skomplikowanych transakcjach dotyczących nieruchomości komercyjnych i jego celem jest wstępne zapoznanie właściciela z warunkami ewentualnej umowy bez wyrażenia żadnych zobowiązań do jej zawarcia; informuje o terminie wpłynięcia oferty, proponowanej cenie, dacie zamknięcia transakcji, itp.

LICENSE – licencja / zezwolenie: tymczasowe zezwolenie na korzystanie z czyjejś nieruchomości w określonym celu, np. w celu przejazdu na pobliską plażę lub parkowania pojazdu. W odróżnieniu od udogodnienia / służebności gruntowej (easement appurtenant), która jest przekazywana wraz z tytułem własności, zezwolenie ma charakter tymczasowy i może być w każdej chwili odwołane przez właściciela nieruchomości.   

LIEN – prawo zatrzymania; zastaw: roszczenie wobec nieruchomości mające na celu wyegzekwowanie spłaty zadłużenia. Nieruchomość stanowi w tej sytuacji „zastaw” aż do chwili spłaty obciążeń finansowych. Prawo zatrzymania może mieć następujące cechy: 1) ogólne prawo zatrzymania (general lien), kiedy kredytodawca ma prawo zatrzymać zarówno własność nieruchomą jak i osobistą dłużnika, 2) specyficzne prawo zatrzymania (specific lien), tzn. obejmujące określoną nieruchomość lub działkę, 3) dobrowolne prawo zatrzymania (voluntary lien), kiedy właściciel z własnej woli obciąża finansowo nieruchomość, np. przez zaciągnięcie pożyczki hipotecznej, 4) mimowolne prawo zatrzymania (involuntary lien), kiedy dana nieruchomość objęta jest prawem zatrzymania wbrew woli właściciela, np. poprzez nałożenie podatków od nieruchomości przez władze stanowe.

LIENHOLDER – strona posiadająca prawo zatrzymania: osoba lub instytucja mająca prawo zatrzymania nieruchomości aż do czasu spłaty zadłużenia przez właściciela. Np. bank udzielający pożyczki hipotecznej (mortgage) jest instytucją posiadającą prawo zatrzymania nieruchomości do momemtu spłaty ostatniej raty przez pożyczkobiorcę.

LIFE ESTATE – dożywotnie prawo własności: niedziedziczone prawo własności typu freehold trwające przez okres życia właściciela lub wyznaczonej osoby. Właściciel nieruchomości z dożywotnim prawem własności określany jest jako dożywotni lokator (life tenant), który posiada wszystkie prawa do użytkowania nieruchomości tak jak w przypadku absolutnego prawa własności (fee simple absolute) z tą tylko różnicą, że wygasają one w chwili śmierci dożywotniego lokatora. Nieruchomość przechodzi wtedy w posiadanie osoby lub osób, które wcześniej zostały wyznaczone jako przyszli właściciele. Dożywotni właściciel ma prawo sprzedać nieruchomość, którą dysponuje, jednak ten typ własności nie jest bardzo pożądany, gdyż nowy właściciel nieruchomości utraciłby do niej wszelkie prawa w chwili śmierci dożywotniego lokatora. Istnieją dwie kategorie dożywotniego prawa własności: konwencjonalne dożywotnie prawo własności (conventional life estate), które jest celowo utworzone przez właściciela, oraz prawne dożywotnie prawo własności (legal life estate), które nie jest utworzone dobrowolnie przez właściciela, lecz powstaje w wyniku działania prawa stanowego.

LOG HOUSE – dom z bali: ogólna nazwa domów, którego wspólną cechą jest główny materiał, z którego są wykonane – drewniane bale; w odniesieniu do mniejszych domków letniskowych i wakacyjnych położonych na terenach leśnych używa się wyrażenia log cabin – chata z bali / domek z bali.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

Udostępnij swoim znajomym: