Konferencje przedprocesowe w sprawach karnych
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Konferencja przedprocesowa („pre-trial conference”) jest jednym sposobem, w jaki sprawa karna („criminal”) może zostać rozwiązana w stanie Illinois bez potrzeby rozprawy procesowej („trial”). Konferencja przedprocesowa w sprawie karnej jest spotkaniem między prokuratorem („prosecutor”), adwokatem pozwanego („defense attorney”) oraz sędzią.

Spotkanie odbywa się najczęściej za zamkniętymi drzwiami lub w izbie sędziego („judge’s chambers”). Wszystkie strony zbierają się, aby omówić sprawę oraz aby sprawdzić, czy istnieje możliwość na porozumienie bez rozprawy procesowej. Reguła 402 Sądu Najwyższego Stanu Illinois („Illinois Supreme Court Rule 402”) zezwala na zwołanie tego rodzaju konferencji i określa warunki tego rodzaju konferencji. Tego typu konferencja w sprawie karnej w stanie Illinois jest powszechnie nazywana ‘konferencją 402’ („402 conference”) przez adwokatów oraz sędziów.

Reguła 402 Sądu Najwyższego Stanu Illinois zaznacza, że sędzia nie może żądać, aby strony brały udział w ‘konferencji 402.’ Wniosek o ‘konferencję 402’ musi zostać złożony przez adwokata pozwanego („defense attorney”), a prokurator („prosecutor”) musi wyrazić zgodę na udział w tej konferencji. Po tego rodzaju wniosku do sądu o ‘konferencję 402’, sędzia powiadomi pozwanego („defendant”) o tym, co się wydarzy na tej konferencji, i upewni się, że pozwany także wyrazi zgodę na to, by konferencja się odbyła.

Sędzia poinformuje pozwanego, że prokurator będzie obecny na tej konferencji oraz ze prokurator poinformuje sędziego o faktach sprawy i spodziewanych wypowiedziach świadków („witnesses”) na rozprawie procesowej. Sędzia prawdopodobnie usłyszy wiele rzeczy, których w innych okolicznościach by nie usłyszał na tym etapie sprawy. Niektóre z tych kwestii mogą nawet nie zostać dopuszczone do przedstawienia podczas rozprawy procesowej. Sędzia dowie się również o historii karnej („criminal background”) pozwanego. W innym przypadku sędzia dopiero dowiedziałby się o historii karnej pozwanego, jeżeli pozwany zostałby uznany za winnego („guilty”) i sprawa byłaby na etapie rozprawy skazującej („sentencing hearing”). Podczas ‘konferencji 402’ sędzia także usłyszy o pozwanym rzeczy, które przedstawi adwokat pozwanego („defense attorney”). Ponownie, są to rzeczy, o których sędzia może lub nie musi słyszeć dopiero podczas rozprawy procesowej lub nawet po rozprawie.

Po tym, jak sędzia wysłucha obydwu stron, wyda polecenie dotyczące tego, jaki powinien być wyrok („sentence”), aby sprawa mogła zostać rozwiązana bez konieczności rozprawy procesowej. Jeśli pozwany nie jest usatysfakcjonowany poleceniem sędziego i życzy sobie kontynuować ze sprawą, nie może skorzystać z faktu, iż sędzia przeprowadził ‘konferencję 402’ i usłyszał o tej sprawie oraz o pozwanym więcej niż zwykle na tym etapie sprawy, by wystąpić z wnioskiem o zmianę sędziego. Pozwany nie może także skorzystać z tych argumentów, by wystąpić z wnioskiem o innego sędziego na rozprawę procesową.

Polecenie sędziego nie jest wiążące („binding”) dla żadnej ze stron. Strony mogą je zaakceptować lub odrzucić. Polecenie sędziego na ‘konferencji 402’ może być ważne nawet jeżeli nie zostanie zaakceptowane. Polecenie sędziego daje adwokatowi pozwanego wyobrażenie o ogólnym podejściu sędziego do poszczególnych elementów sprawy. Każdy sędzia jest inny, jeśli chodzi o wyniki ‘konferencji 402.’ Niektórzy sędziowie wywierają wielką presję na obie strony, aby zaakceptowały polecenie. Inni sędziowie po prostu wydają polecenie. Niektórzy sędziowie są tak szanowani, że prokuratorzy rzadko kiedy odrzucają ich polecenia.

‘Konferencja 402’ to jedna metoda, dzięki której pozwany może uzyskać pomyślne rozwiązanie sprawy bez przesłuchania procesowego.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                 
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

Udostępnij swoim znajomym: