Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Akt spadkowy („Probate Act”) stanu Illinois z 1975 r. podaje następujące wymagania dotyczące tego, kto może służyć jako opiekun („guardian”) w stanie Illinois:

(a) Osoba jest uprawniona do pełnienia funkcji opiekuna nad osobą („Guardian of the person”) oraz opiekuna nad mieniem („Guardian of the estate”) osoby niepełnosprawnej, jeżeli sąd uzna, że proponowany opiekun jest w stanie zapewnić aktywny i odpowiedni program opieki dla osoby niepełnosprawnej oraz że proponowany opiekun:

(1) osiągnął wiek osiemnastu lat;

(2) jest rezydentem („resident”) Stanów Zjednoczonych;

(3) ma zdrowy umysł;

(4) nie został osądzony jako osoba niepełnosprawna w rozumieniu Aktu spadkowego („Probate Act”) stanu Illinois z 1975 r.; i

(5) nie został skazany za przestępstwo („felony”), chyba że sąd uzna, że wyznaczenie osoby skazanej za przestępstwo leży w najlepszym interesie osoby niepełnosprawnej. Sąd w takim przypadku rozważa charakter przestępstwa, datę wykroczenia oraz dowody rehabilitacji proponowanego opiekuna. Sąd nie wyznaczy osoby, która została skazana za przestępstwo polegające na krzywdzie lub zagrożeniu („harm or threat”) osoby starszej, nieletniej, lub niepełnosprawnej, w tym przestępstwo seksualne („felony sexual offense”).

(b) Każda agencja publiczna lub korporacja niedochodowa („not-for-profit”), która według sądu jest w stanie zapewnić aktywny i odpowiedni program opieki dla osoby niepełnosprawnej, biorąc pod uwagę charakter niepełnosprawności takiej osoby oraz charakter usług takiej organizacji, może zostać wyznaczona jako opiekun nad osobą oraz opiekun nad mieniem osoby niepełnosprawnej. Sąd nie wyznaczy jako opiekuna agencji, która bezpośrednio świadczy usługi mieszkaniowe dla danej osoby niepełnosprawnej.

(c) Każda korporacja uprawniona do przyjmowania i wykonywania instrumentów powierniczych („trusts”) w stanie Illinois może zostać wyznaczona jako opiekun nad mieniem osoby niepełnosprawnej.

Należy pamiętać, że opiekun nie musi być rezydentem („resident”) stanu Illinois i nie musi być obywatelem („citizen”) Stanów Zjednoczonych.

Przy wyznaczeniu opiekuna sąd uwzględnia preferencje osoby niepełnosprawnej. Ostatecznie jednak sąd bierze pod uwagę dobro („welfare”) osoby niepełnosprawnej, niezależnie od wyboru tej osoby.

Członkowie rodziny są w wielu przypadkach pierwszym wyborem sądu, aby pełnić rolę opiekuna, ponieważ prawdopodobnie znają osobę niepełnosprawną i prawdopodobnie najlepiej byliby w stanie podejmować decyzje tak, jak osoba niepełnosprawna podejmowałaby je, o ile jest to możliwe. Często z powodu własnej choroby lub niewłaściwego zachowania członkowie rodziny nie są odpowiednimi osobami do pełnienia roli opiekuńczej. W wielu innych przypadkach członkowie rodziny są zaskakująco obojętni na trudną sytuację osób niepełnosprawnych. Nie chcą zakłócać swojego życia ze względu na innego członka rodziny, który potrzebuje pomocy. Jeśli członkowie rodziny nie są odpowiednimi kandydatami na funkcje opiekuna lub nie chcą pełnić funkcji opiekuna, należy znaleźć alternatywnego potencjalnego opiekuna.

Jeśli majątek osoby niepełnosprawnej jest wystarczająco duży, bank lub jego wydział powierniczy („Trust Department”) może służyć jako opiekun. Tę opcję należy rozważyć w przypadku większego majątku osoby niepełnosprawnej, ponieważ specjaliści w banku mogą lepiej być w stanie inwestować fundusze osoby niepełnosprawnej, aby pokryć koszty opieki i inne potrzeby osoby niepełnosprawnej. Ponadto organizacje niedochodowe („not-for-profit”) mogą pełnić funkcje opiekuna nad osobą oraz opiekuna nad mieniem osoby niepełnosprawnej, w zależności od charakteru ich usług. Istnieje kilka korporacji niedochodowych w stanie Illinois, które oferują usługi tego typu w zamian za rozsądną („reasonable”) opłatę ustaloną przez sąd spadkowy („Probate Court”). Te firmy zwykle zatrudniają pielęgniarki lub pracowników socjalnych, którzy wykonują obowiązki opiekuna danej osoby niepełnosprawnej.

W stanie Illinois ustanowiono Urząd Opiekuna Stanowego („Office of State Guardian”), zgodnie z ustawą opiekuństwa oraz rzecznictwa („Guardianship and Advocacy Act”). Opiekun stanowy jest często mianowany, gdy nie ma członków rodziny ani żadnej innej instytucji chętnej do pełnienia funkcji opiekuna.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.               
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: