----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

01 lipca 2021

Udostępnij znajomym:

Nakazy ochronne to nakazy sądowe, które mogą chronić jednego członka rodziny lub członka gospodarstwa domowego („household”) przed działaniami innego. Są one regulowane przez Ustawę o Przemocy Domowej Stanu Illinois („Illinois Domestic Violence Act”).

Sądy wydadzą nakaz ochronny, jeśli składający wniosek udowodni trzy elementy:

 • że składający wniosek (lub strona chroniona, w imieniu której wniosek został złożony) jest „członkiem rodziny lub gospodarstwa domowego” pozwanego;
 • że pozwany znęcał się nad składającym wniosek (lub stronę chronioną); i
 • Sąd ma jurysdykcję do wysłuchania sprawy.

Kto może złożyć wniosek o nakaz ochronny w Illinois?

Wniosek o nakaz ochronny w stanie Illinois może z powodzeniem uzyskać:

 • Ktoś, kto był maltretowany („abused”) przez członka rodziny lub członka jego gospodarstwa domowego (należy zauważyć, że przemoc/maltretowanie to szerokie pojęcie wykraczające poza fizyczne ataki);
 • Osoba składająca wniosek w imieniu małoletniego dziecka lub osoby dorosłej, która nie jest w stanie złożyć wniosku ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność lub niedostępność i która została maltretowana przez członka rodziny lub członka jego gospodarstwa domowego; lub
 • Osoba składająca wniosek w imieniu niepełnosprawnej osoby dorosłej, która była maltretowana, zaniedbywana lub wykorzystywana przez członka rodziny lub członka jej gospodarstwa domowego.

Jednym z kluczowych ograniczeń a propos tego, kto może złożyć wniosek o nakaz ochronny, jest to, że wnioskodawca (lub osoba, w imieniu której wnioskodawca składa wniosek) musi być członkiem rodziny lub domownikiem osoby, przeciwko której nakaz domaga się ochrony (pozwany).

Jako pozwany („respondent”) może zostać wskazany każdy członek rodziny lub członek gospodarstwa domowego, nawet jeśli jest osobą niepełnoletnią.

Jaka jest definicja członka rodziny lub członka gospodarstwa domowego w przypadku nakazu ochronnego stanu Illinois?

Ustawa Illinois o Przemocy Domowej definiuje członka rodziny lub gospodarstwa domowego jako:

 • Małżonkowie, byli małżonkowie, rodzice, dzieci, pasierbowie i każda inna osoba spokrewniona przez krew lub obecne lub przeszłe małżeństwo;
 • Osoby, które obecnie dzielą lub wcześniej dzieliły wspólne mieszkanie;
 • Osoby, które faktycznie lub rzekomo mają wspólne dziecko lub łączą więzy krwi poprzez dziecko;
 • Osoby, które umawiają się na randki, które umawiały się na randki lub były zaręczone; i
 • Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz asystenci osobiści.

Jakie czynniki biorą pod uwagę sądy podczas przesłuchań dotyczących nakazu ochronnego stanu Illinois?

Sądy stanu Illinois biorą pod uwagę następujące czynniki przy ustalaniu, czy przyznać nakaz ochronny i decydując, który środek zaradczy jest odpowiedni:

 • Charakter, częstotliwość, dotkliwość, wzorzec i konsekwencje przeszłych działań pozwanego;
 • Czy pozwany próbował uniknąć doręczenia procesu;
 • Prawdopodobieństwo przyszłych przypadków maltretowania; i
 • Przyszłe zagrożenie dla nieletnich dzieci.

Jakich ustaleń musi dokonać sąd stanu Illinois, wydając nakaz ochronny?

Kiedy sąd stanu Illinois wydaje nakaz ochronny, sąd musi uwzględnić w nakazie lub w aktach sądowych następujące konkretne ustalenia:

 • sąd wziął pod uwagę istotne czynniki przy podejmowaniu decyzji;
 • że działania pozwanego prawdopodobnie spowodują nieodwracalną szkodę lub dalsze maltretowanie, chyba że jest to zabronione nakazem ochronnym;
 • nakaz ochronny jest niezbędny do ochrony składającego wniosek lub innych chronionych stron.

Jak długo będzie obowiązywał nakaz ochronny stanu Illinois?

Dozwolony czas trwania nakazu ochronnego stanu Illinois zależy od tego, czy nakaz jest nakazem ochronnym naglącym („Emergency Order of Protection”), tymczasowym nakazem ochronnym („Interim Order of Protection”) czy plenarnym nakazem ochronnym („Plenary Order of Protection”):

 • Naglące nakazy ochronne: obowiązują przez co najmniej 14 dni, a maksymalnie przez 21 dni.
 • Tymczasowe nakazy ochronne: obowiązują do 30 dni.
 • Plenarne nakazy ochronne: to ostateczne nakazy wydawane po rozprawie merytorycznej. Sąd określi okres ich obowiązywania do 2 lat. Jeżeli nakaz ochronny zostanie wydany w związku z rozwodem lub inną sprawą cywilną, może trwać dłużej niż dwa lata. Nakazy ochronny wydane w związku z rozwodem mogą obowiązywać przez czas trwania ostatecznego nakazu rozwiązania małżeństwa. Nakazy ochronny wydane w związku z innymi sprawami cywilnymi mogą obowiązywać przez czas trwania sprawy.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.

Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----