Rachunkowość majętności w stanie Illinois
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Co to jest rachunkowość majętności („estate accounting”)?

Rachunkowość majętności („estate accounting”) jest zarówno dokumentem, jak i częścią toku sprawy o zatwierdzenie testamentu w sądzie spadkowym („Probate Court”). Pierwotna rachunkowość („accounting”) jest składana w sądzie po tym, jak wykonawca („executor”) testamentu, lub zarządca („administrator”) spadku, sporządzi inwentarz („inventory”) majętności osoby zmarłej. Po spłacie długów spadkowych wykonawca („executor”), lub zarządca („administrator”) spadku, musi przygotować ostateczną rachunkowość („accounting”), w której wyszczególnia wszystkie pozostałe aktywa („assets”), które mają zostać przekazane beneficjentom („beneficiaries”) zgodnie z warunkami testamentu lub prawem stanowym, jeśli nie został sporządzony testament. Sądy w Stanie Illinois wymagają corocznej rachunkowości („accounting”).

Kto sporządza rachunkowość majętności („estate accounting”) w Stanie Illinois?

Wykonawca („executor”) testamentu, lub zarządca („administrator”) spadku, jest odpowiedzialny za sporządzenie dokumentów związanych z rachunkowością majętności („estate accounting”).

Jakie informacje należy uwzględnić w rachunkowości majętności („estate accounting”)?

Rachunkowość majętności („estate accounting”) zwykle zawiera:

  • Listę aktywów („assets”) i pasywów („liabilities”);
  • Podsumowanie transakcji przypisanych do każdego składnika aktywów („assets”);
  • Listę wszystkich wypłat czeków; i
  • Kopie potwierdzeń uzyskanych przy dystrybucji („distribution”) aktywów („assets”).

Należy również uwzględnić inne koszty, które wynikają z pochówku zmarłego lub podziału majątku, takie jak:

  • Koszty pogrzebu;
  • Opłaty adwokackie;
  • Płatności wierzycielom („creditor payments”);
  • Opłaty sądowe; i
  • Szczegóły dotyczące rachunków bankowych dotyczących kont, które zostały otwarte w

imieniu zmarłego w celu przydziału spadku.

Wykonawca („executor”) testamentu, lub zarządca („administrator”) spadku, jest odpowiedzialny za dystrybucję („distribution”) majętności osoby zmarłej, jak również za rachunkowość majętności („estate accounting”).

Czy rachunkowość majętności („estate accounting”) jest wymagana w każdej sprawie?

Aktywa („assets”) będące własnością wyłącznie osoby zmarłej stają się częścią majętności, która zostaje po osobie zmarłej; te aktywa („assets”) należy uwzględnić w rachunkowości majętności („estate accounting”).

W przypadku aktywów („assets”) niepodlegających spadkowi („not subject to Probate”) formalna rachunkowość („accounting”) może nie być wymagana. Przykład to konta z wyznaczonym beneficjentem („beneficiary-designated accounts”), takie jak konta emerytalne lub polisy ubezpieczenia na życie. Z odpowiednim przygotowaniem, te aktywa („assets”) trafią bezpośrednio do wskazanego beneficjenta („beneficiary”).

Kto jest uprawniony do powiadomienia o rachunkowości majętności („estate accounting”) oraz do kopii dokumentu rachunkowości majętności („estate accounting”)?

Każdy, kto ma udział finansowy („financial”), majątkowy („property”) lub powierniczy („fiduciary”) w majątku osoby zmarłej, może zostać uznany za osobę zainteresowaną („interested person”), która może być uprawniona do powiadomienia o rachunkowości majętności („estate accounting”) oraz do kopii dokumentu rachunkowości majętności („estate accounting”). Jeżeli wierzyciele („creditors”) wystąpią z roszczeniem („claim”) w stosunku do majątku osoby zmarlej, mają również prawo do otrzymania kopii dokumentu rachunkowości majętności („estate accounting”).

Kiedy należy złożyć rachunkowość majętności („estate accounting”) w sadzie?

Najpierw, wykonawca („executor”) testamentu, lub zarządca („administrator”) spadku, powinien dostarczyć sądowi inwentarz („inventory”) majętności osoby zmarłej. Zanim sprawa sądowa o zatwierdzenie testamentu może zostać zamknięta, należy złożyć w sądzie pełną rachunkowość majętności („estate accounting”). Sądy w Stanie Illinois wymagają corocznej rachunkowości („accounting”).

Częstotliwość złożenia rachunkowości majętności („estate accounting”) w sądzie zależy w dużej mierze od tego, czy sprawa w sądzie toczy się pod nadzorem sądu („supervised”) czy jest niezależna („independent”).

Nadzór („supervision”) nad zarządzaniem spadkiem jest zwykle nakładany, gdy pomiędzy stronami będącymi beneficjentami („beneficiaries”) występują poważne spory, w którym przypadku wykonawca („executor”), lub zarządca („administrator”) spadku, potrzebuje zgody sądu przez cały okres postępowania spadkowego. Sąd może wezwać wykonawcę („executor”), lub zarządcę („administrator”) spadku, do przedstawienia aktualnej rachunkowości majętności („estate accounting”) w dowolnym momencie podczas toku sprawy.

Jeżeli sprawa jest prowadzona bez nadzoru sądowego, wykonawca („executor”), lub zarządca („administrator”) spadku, może przedstawić inwentarz („inventory”) majętności oraz rachunkowość majętności („estate accounting”) tylko na początku i na końcu sprawy sprawy sądowej.

Beneficjenci („beneficiaries”) mogą wnioskować o sądowy wyrok nakazujący rachunkowość majętności („estate accounting”) bez względu na sposób prowadzenia sprawy spadkowej, o ile kwalifikują się jako zainteresowana osoba („interested person”). Nie musi to oznaczać, że zainteresowana osoba („interested person”) ma automatyczne prawo do rachunkowości majętności („estate accounting”). Zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku zostanie dokonane według uznania sądu.

Należy zauważyć, że nawet jeśli sąd nie wymaga w danej chwili podczas trwania sprawy rachunkowości majętności („estate accounting”), wykonawca („executor”), lub zarządca („administrator”) spadku, nadal ma obowiązek informować wszystkie zainteresowane osoby („interested persons”) o spadku i jego podziale.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: