----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

12 czerwca 2020

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 460

HARDSHIP LETTER – list o trudnościach finansowych: list do wierzyciela pożyczki hipotecznej, w którym właściciel nieruchomości starający się o zezwolenie na przeprowadzenie sprzedaży bez pokrycia (short sale) opisuje przyczyny swoich trudności finansowych (np. utrata pracy, choroba, zmniejszenie dochodów, itp.), które doprowadziły do zaniedbania spłaty długu hipotecznego (mortgage default); list o trudnościach finansowych stosowany jest również w procesie ubiegania się o modyfikację pożyczki (loan modification).

HIGHEST AND BEST USE – optymalne wykorzystanie nieruchomości: najbardziej optymalne wykorzystanie danej nieruchomości, które przyniosłoby jej właścicielowi największe korzyści finansowe. Przykładowo, jeśli dana działka w mieście może być wykorzystana pod zabudowę budynku dwurodzinnego (2-flat), czterorodzinnego (4-flat), lub sześciorodzinnego (6-flat), najbardziej optymalnym wykorzystaniem tej własności byłoby przeznaczenie jej pod zabudowę komercyjnej nieruchomości typu 6-flat, gdyż przyniosłoby to właścicielowi najwyższy dochód.

HIGH-RISE BUILDING – budynek o wysokiej zabudowie: budynek mieszkalny wyposażony w windy, w którym znajduje się więcej niż sześć pięter, łącznie z parterem.

HILLSIDE HOUSE – dom zbudowany na pochyłej działce: typ wolnostojącego domu zbudowanego na zboczu wzniesienia, wzgórza, itp., zwykle posiadający piwnicę całkowicie odsłoniętą z jednej strony, z której można wyjść na taras (tzw. walk-out basement).

HISTORIC ZONE – strefa historyczna: kategoria zagospodarowania przestrzennego obejmująca budynki, które posiadają wartość historyczną lub które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych (National Register of Historic Places) jako obiekty historyczne (historic landmarks).

HISTORICAL COST – koszt historyczny: koszt nieruchomości w czasie, kiedy była wybudowana. 

HOLD HARMLESS CLAUSE – klauzula o przejęciu odpowiedzialności: klauzula w kontrakcie, na podstawie której jedna strona zobowiązuje się uchronić drugą stronę przed odpowiedzialnością (liability) i roszczeniami (claims)

HOLDING COMPANY – spółka holdingowa: spółka, która jest właścicielem innej firmy, lub ją kontroluje.

HOLOGRAPHIC WILL – testament holograficzny: testament napisany własnoręcznie przez spadkodawcę.

HOME BUILDER WARRANTY POLICY – gwarancja od firmy budowlanej: polisa ubezpieczeniowa chroniąca nabywców nowych domów przed nieprawidłowo wykonanymi pracami budowlanymi, defektami strukturalnymi oraz defektami systemów mechanicznych i elektrycznych.

HOME ENERGY RATING SYSTEM INDEX (w skrócie: HERS index) – Wskaźnik Systemu Oceny Energetycznej Budynków Mieszkalnych: wskaźnik szacujący koszty rocznego zużycia energii, obejmujący koszty ogrzewania, klimatyzacji, ciepłej wody, itd. 

HOME EQUITY LINE OF CREDIT (w skrócie: HELOC) linia kredytowa pod zastaw domu: rodzaj kredytu dostępnego dla właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wysoki udział własny (equity) dzięki temu, że spłacili w znacznym stopniu pożyczkę hipoteczną i wartość rynkowa ich domu wzrosła.

HOME IMPROVEMENT EXEMPTION – ulga podatkowa związana z remontem nieruchomości – właściciel nieruchomości, który w swoim domu wykonał prace remontowe podnoszące wartość nieruchomości o sumę do $75,000 (w powiecie Cook), może ubiegać się o to, aby ten wzrost wartości domu nie wpłynął na podniesienie podatku od nieruchomości przez władze powiatowe przez następne cztery lata.

HOME MORTGAGE DISCLOSURE ACT (w skrócie: HMD) – Ustawa o Ujawnieniu Danych Dotyczących Pożyczek: prawo ustanowione w 1975 roku wymagające, aby pewne instytucje finansowe sporządzały coroczne raporty dotyczące udzielanych pożyczek hipotecznych. Raporty te zawierają informacje o rodzaju pożyczki, geograficznym położeniu nieruchomości, rasie i przynależności etnicznej pożyczkobiorcy, przyczynach ewentualnej odmowy przyznania pożyczki, itp. Celem tej ustawy było między innymi ułatwienie rządowi wykrywanie nielegalnych praktyk stosowanych przez instytucje finansowe, takich jak redlining (nieuzasadniona odmowa udzielenia pożyczki hipotecznej).

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z ponad 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Designated Managing Broker, SFR®, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----