----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----
Katarzyna Brukało

Katarzyna Brukało


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij znajomym:

Co to jest Ustawa Otwartych Spotkań („Open Meetings Act”)?

Ustawa Otwartych Spotkań jest prawem w stanie Illinois, wymagającym, aby zebrania instytucji publicznych były otwarte dla publiczności, z wyjątkiem pewnych szczególnych, ograniczonych sytuacji, w których prawo upoważnia instytucję publiczną do przeprowadzenia zebrania za zamkniętymi drzwiami. Ustawa Otwartych Spotkań przewiduje również, że publiczność musi być uprzedzona o czasie, miejscu oraz temacie zebrań instytucji publicznych.

Jaka jest różnica między Ustawą o Wolności Informacji („Freedom of Information Act”) a Ustawą Otwartych Spotkań („Open Meetings Act”)?

Ustawa o Wolności Informacji ma zastosowanie, gdy członek społeczeństwa stara się o dostęp do publicznych rejestrów. Ustawa Otwartych Spotkań ma na celu zapewnienie, że działania instytucji publicznych są prowadzone w sposób otwarty, poprzez publiczne zebrania i że społeczeństwo ma szansę, aby obserwować rozważania dotyczące tych działań.

Jakie instytucje publiczne musza się podporządkować do Ustawy Otwartych Spotkań?

Instytucje publiczne, które muszą się podporządkować do Ustawy Otwartych Spotkań to wszystkie instytucje ustawodawcze, wykonawcze, administracyjne lub doradcze należące pod następujące kategorie:

  • Instytucje stanowe („State”);
  • Instytucje powiatowe („County”);
  • Instytucje przynależące do: gmin („townships”), miast („cities”), miasteczek („villages”), lub podporządkowanych miast prowincjonalnych („incorporated towns”);
  • Instytucje okręgów szkolnych („school districts”); oraz,
  • Wszystkie korporacje miejskie („municipal corporations”).

Instytucje publiczne obejmują również wszystkie komitety, podkomitety oraz oddziały pomocnicze instytucji publicznych. Instytucje publiczne obejmują wszystko, od zarządów okręgów parkowych po rady miejskie. Do instytucji publicznych także należą wszelkie instytucje wspierane w całości lub w części dochodami podatkowymi (stanowymi i federalnymi).

Ilu członków instytucji publicznej musi być obecnych na zebraniu przed zastosowaniem wymogów Ustawy Otwartych Spotkań?

Zebranie w ramach Ustawy Otwartych Spotkań to zebranie większości kworum członków instytucji publicznej w celu omówienia spraw publicznych. Zgodnie z Ustawa Otwartych Spotkań instytucje pięcioosobowe mają kworum składające się z trzech członków i wymagają trzech głosów, aby rozważyć ostatecznie każdy wniosek, postanowienie lub zarządzenie.

Co musi zrobić instytucja publiczna zanim może nastąpić głosowanie w jakiejkolwiek kwestii na zebraniu?

Każde głosowanie lub ostateczne działanie musi być poprzedzone publicznym recytowaniem charakteru rozpatrywanej sprawy i wszelkich innych wiadomości, które poinformują publiczność o prowadzonej działalności.

Co to jest powiadomienie publiczne („public notice”)?

Powiadomienie publiczne oznacza podanie publiczności daty, godziny i miejsca zebrania.

Kiedy i jak powiadomienie („notice”) o regularnym zebraniu musi być dostarczone przez instytucję publiczną?

Na początku każdego roku kalendarzowego lub podatkowego każda instytucja publiczna musi utworzyć i udostępnić jawnie harmonogram regularnych zebrań („schedule for regular meetings”) w bieżącym roku - w tym daty, godziny i lokalizacje zebrań. Powiadomienie należy wystosować, umieszczając kopię powiadomienia w głównym urzędzie instytucji publicznej prowadzącej zebranie lub jeżeli takie biuro nie istnieje, w budynku, w którym zebranie ma się odbyć. Jeżeli instytucja publiczna ma stronę internetową prowadzoną przez jej własny personel zatrudniony na pełny etat, to na tej stronie internetowej należy również zamieścić powiadomienie o wszystkich zebraniach. Jeśli instytucja publiczna zmieni regularny harmonogram zebrań (w przeciwieństwie do konkretnego zebrania), musi wystosować powiadomienie o zmianie 10 dni kalendarzowych przed dokonaniem tej zmiany, publikując zmianę w gazecie i publikując informacje dotyczące zmiany harmonogramu w głównym biurze instytucji. Instytucja publiczna musi zamieścić listę porządku obrad („agenda”) danego spotkania w swoim głównym biurze, w miejscu spotkania oraz na swojej stronie internetowej (jeśli ma stronę internetową prowadzoną przez swój własny personel zatrudniony na pełny etat) co najmniej 48 godzin przed spotkaniem.

Co to jest lista porządku obrad („agenda”)?

Lista porządku obrad to lista tematów, które mają być rozpatrywane lub omawiane podczas zebrania.

Czy można zmienić listę porządku obrad?

Instytucja publiczna nie może zmienić listy porządku obrad na mniej niż 48 godzin przed spotkaniem.

Czy instytucja publiczna może podejmować działania w sprawach nieobjętych na liście porządku obrad regularnych zebrań?

Nie. Podczas gdy instytucja publiczna może omawiać tematy, które nie znajdują się na liście porządku obrad regularnego zebrania, instytucja publiczna nie może podejmować działań ani decyzji w odniesieniu do pozycji lub tematów nieobjętych na liście porządku obrad regularnego zebrania. Ważne jest, aby pamiętać, że na specjalnym („special”) lub awaryjnym („emergency”) zebraniu, w przeciwieństwie do regularnego zebrania, instytucja publiczna nie może nawet omawiać tematów, które nie znalazły się na liście porządku obrad zebrania specjalnego lub awaryjnego.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge