Zakończenie oraz zakwestionowanie opiekuństwa w Illinois
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Co się stanie, jeśli opiekun umrze?

W przypadku śmierci opiekuna („guardian”) wymagany jest wniosek do sądu o wyznaczenie następcę opiekuna („successor guardian”) dla osoby pod kuratelą („ward”). Może zaistnieć potrzeba na wyznaczenie przez sąd tymczasowego opiekuna, aby zapewnić, że osoba pod kuratelą otrzyma odpowiednią opiekę do czasu wyznaczenia następcy opiekuna.

 

Co się stanie, jeśli osoba pod kuratelą umrze?

W przypadku śmierci osoby pod kuratelą obowiązki opiekuna natychmiast się kończą. Opiekun nie może pobierać dalszych funduszów z majątku osoby pod kuratelą, jeżeli była to część roli opiekuna.

 

Kiedy może się zakończyć opiekuństwo nad osobą nieletnią?

Opiekuństwo („guardianship”) nad osobą nieletnią („minor”) kończy się, gdy nieletnia osoba staje się pełnoletnia (w stanie Illinois, kiedy osiągnie osiemnaście lat). Śmierć osoby nieletniej zakończy opiekuństwo. W niektórych przypadkach sędzia może stwierdzić, że opiekuństwo nad osobą nieletnią nie jest już konieczne; w takim przypadku sąd wyda wyrok zakończenia opiekuństwa.

Rodzice osoby nieletniej pod kuratelą mają prawo złożyć wniosek do sądu o zakończenie opiekuństwa nad dzieckiem - wniosek o zwolnienie („petition for discharge”). Rodzice muszą przedstawić wystarczające dowody („evidence”) na to, że są w stanie zapewnić niezbędną opiekę („necessary care”) nad dzieckiem.

 

W jaki sposób może się zakończyć opiekuństwo nad dorosłą osobą niepełnosprawną?

Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną może zakończyć się, kiedy nastąpi śmierć osoby pod kuratelą lub poprzez przywrócenie praw („restoration of rights”) tej osoby, co oznacza, że ta osoba przezwyciężyła („overcame”) swoją niepełnosprawność („disability”) wymagającą opiekuństwa i jest teraz w stanie zapewnić własną opiekę.

Przywrócenie praw osoby pod kuratelą odbywa się poprzez proces podobny do procesu wyznaczenia opiekuna. Osoba starająca się o przywrócenie praw osoby pod kuratelą musi złożyć wniosek do sądu mającego jurysdykcję nad osobą pod kuratelą, musi powiadomić odpowiednie osoby/jednostki, oraz przedstawić dowody na rozprawie sądowej („court hearing”) w celu wykazania, że opiekuństwo wyznaczone przez sąd powinno zostać zakończone.

 

Czy można zakwestionować ustalenia dotyczące opiekuństwa?

W przypadku zarówno opiekuństwa nad osobą nieletnią, jak i dorosłą osobą niepełnosprawną, ustalenia dotyczące opiekuństwa mogą zostać podważone i odwołane zgodnie z prawem stanu Illinois.

 

Jak zakwestionować ustalenia dotyczące opiekuństwa osoby nieletniej?

Biologiczni rodzice osoby nieletniej posiadającej opiekuna mogą wnioskować o zakończenie opiekuństwa. Rodzice muszą złożyć wniosek o zwolnienie („petition for discharge”) w sądzie okręgowym, w tym powiecie („county”), w którym dziecko mieszka. Po złożeniu wniosku, zostanie wyznaczona data rozprawy sądowej. Zawiadomienie o wniosku („notice of motion”) należy przesłać do aktualnego opiekuna oraz innych, którzy wcześniej otrzymali zawiadomienie („notice”), kiedy opiekuństwo zostało wyznaczone po raz pierwszy. Jeśli dziecko ma 14 lat lub więcej, także należy wysłać zawiadomienie do dziecka.

Rodzice osoby nieletniej muszą przygotować wystarczające dowody na poparcie wniosku przed rozprawą sądową. Rodzice za pomocą tych dowodów muszą przekonać sąd, że są w pełni zdolni do opieki nad dzieckiem i że nastąpiła istotna zmiana okoliczności od momentu wyznaczenia opiekuństwa przez sąd.

Opiekun może również zgromadzić i przedstawić sądowi dowody, że zakończenie opiekuństwa nie jest w najlepszym interesie osoby nieletniej.

Ustawa stanu Illinois wymienia czynniki, które sąd bierze pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy zakończenie opiekuństwa nad osobą nieletnią jest w najlepszym interesie osoby nieletniej. Czynniki te obejmują (to nie jest wyczerpująca lista):

  • Obecne relacje osoby nieletniej z rodzicami;
  • Zdolność rodziców do zapewnienia dziecku bezpiecznego („safe”), pielęgnującego („nurturing”) środowiska;
  • Względna stabilność opiekuna, rodziców i osoby nieletniej;
  • Jak osoba nieletnia dostosowała się do swojego domu, szkoły i społeczności;
  • Ilość czasu, jaką osoba nieletnia spędziła z rodzicami i opiekunem;
  • Charakter i zakres wizyty rodziców z osobą nieletnią podczas opiekuństwa, a także chęć i zdolność opiekuna do ułatwienia wizyty.

Po wysłuchaniu dowodów każdej ze stron sąd zadecyduje, czy zakończyć opiekuństwo czy w jakikolwiek sposób zmienić zakres opiekuństwa czy też zostawić opiekuństwo bez zmian.

 

Jak zakwestionować ustalenia dotyczące opiekuństwa nad dorosłą osobą niepełnosprawną?

Osoba pod kuratelą może zakwestionować ustalenia dotyczące opiekuństwa ze względu na zmianę jej zdolności do opieki i podejmowania właściwych decyzji dla siebie. Niezależnie od swojej niepełnosprawności, osoba pod kuratelą ma zawsze prawo do żądania zakończenia lub zmiany nakazu opiekuństwa.

Osoba pod kuratelą może złożyć wniosek do sądu o zakończenie opiekuństwa. Zawiadomienie o wniosku należy przesłać do aktualnego opiekuna oraz innych, którzy wcześniej otrzymali zawiadomienie, kiedy opiekuństwo zostało wyznaczone po raz pierwszy.

Na zakończenie rozprawy sąd wyda postanowienie na podstawie ustaleń („findings”) rozprawy. Ustalenia te mogą albo skutkować odrzuceniem wniosku i utrzymaniem opiekuństwa bez zmian, zakończeniem orzeczenia w sprawie niepełnosprawności („termination of the disability adjudication”) i zakończeniem opiekuństwa, zmianą obowiązków opiekuna lub inne postanowienia, jakie sąd uzna w najlepszym interesie osoby pod kuratelą.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge