----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

02 grudnia 2015

Udostępnij znajomym:

Małżeństwo w Stanach Zjednoczonych może zostać anulowane tylko przez rozwód, anulowanie małżeństwa lub śmierć jednego z małżonków. Separacja (dobrowolna lub ustalona przez sąd) zawiesza jedynie małżeństwo i pozwala na osobne zamieszkanie małżonków. Po uzyskaniu rozwodu obie strony nie są więcej do niczego zobowiązane względem siebie (z wyjątkiem zobowiązań uznanych przez sąd, jak alimenty, świadczenia na dzieci) i mogą zawrzeć inny związek małżeński.

Pierwotnie rozwody były udzielane przez sądy tylko wtedy, gdy jeden małżonek wykazał winę drugiego, która czyniła dalsze współżycie niemoż­liwym. Dziś wiele stanów uznaje no-fault divorce, czyli rozwody spowodowane nie czyjąś winą, lecz niezgodnością charakterów czy rozpadem małżeństwa.

W stanie Nowy Jork obowiązuje nadal wykazanie winy drugiego z małżonów oprócz sytuacji, kiedy rozwód jest przeprowadzany na podstawie separacji, jako że wtedy jedynym warunkiem uzyskania rozwodu jest upływ pierwszego roku od egzekucji porozumienia o separacji i wywiązanie się z warunków tegoż porozumienia.

Rozwód bez orzeczenia o wienie i z jej orzeczeniem.

Rozwody bez orzeczenia o winie
(no-fault divorce)

są uznawane w prawie wszystkich stanach z wyjątkiem dwóch: Illinois i Dakoty Południowej. W innych stanach rozpad małżeństwa (irretrievable breakdown of marriage) lub dobrowolna separacja małżonków są wystarczającym powodem. Gdy obydwie strony zdecydują się rozstać, sądy większości stanów udzielają rozwodu bez wnikania w szczegóły. Oczywiście, jeżeli jedno z małżonków zaprzeczy rozpadowi małżeństwa, drugie będzie musiało udowodnić ten rozpad w sądzie.

Rozwody z orzeczeniem o winie.

Chociaż udowodnienie winy staje się coraz rzadziej koniecznością, dobrze jest znać prawne powody do rozwodów. Udowodnienie drugiej stronie winy może grać dużą rolę w zatwierdzeniu przez sąd korzystnego podziału majatku czy alimentów. Naganne zachowanie któregoś z małżonków jest bardzo istotne przy przyznaniu opieki nad dziećmi.

Istnieje kilkanaście głównych powodów do rozwodów, ale nie są one jednakowo uznawane przez prawo poszczególnych stanów. Oto najczęściej uznawane powody:

- ‑Cudzołóstwo (uznane w 48 stanach)

- ‑Okrutne i nieludzkie traktowanie (cruel and inhuman treatment)

- ‑Porzucenie (przeważnie przynajmniej przez rok)

- ‑Oszustwo, jeżeli dotyczy ono zasadności mał­żeństwa; wymieniać tu można zatajenie choroby umysłowej, ciąży z innym mężczyzną, przemilczenie poprzedniego małżeństwa, kłamanie o stanie majątkowym czy społecznym statusie

- ‑Pijaństwo, narkomania

- ‑Użycie siły (duress)

- ‑Impotencja

- ‑Niełożenie na utrzymanie żony (nonsupport of wife)

- ‑Inne powody jak zniknięcie jednego z małżonków, odrażające lub też weneryczne choroby, nienaturalne zachowania, włóczęgostwo itp.

Prawodawstwo każdego stanu precyzuje powody do rozwodu w tym stanie. Na przykład w New Jersey są to: cudzołóstwo, opuszczenie (na czas co najmniej 12 miesięcy), separacja, pijaństwo, narkomania, pobyt w instytucji dla umysłowo chorych, pobyt w więzieniu, zboczenia seksualne.

W Nowym Jorku powodem rozwodu mogą być: zdrada, porzucenie, nieludzkie traktowanie, separacja (dobrowolna czy orzeczona sądownie), przebywanie jednego z małżonków w więzieniu przez trzy lata lub więcej w trakcie trwania małżeństwa.

Porzucenie może mieć w Nowym Jorku trzy formy:

- ‑Porzucenie trwające co najmniej rok

- ‑Odmowa współżycia seksualnego przez co naj­mniej rok

- ‑Wyrzucenie współmałżonka z domu bądź niewpuszczenie do domu (np. poprzez wymianę zamków) co najmniej rok.

Tylko niewinna strona może wnieść sprawę o rozwód (mąż nie może zdradzić żony i ubiegać się o rozwód z powodu cudzołóstwa). Musi też ona udowodnić swoje zarzuty.

Rozwód za
i bez zgody stron.

Rozwód za zgodą stron
(uncontested divorce)

ma miejsce wtedy, gdy obydwie strony zgadzają się co do samego rozwodu, podstaw rozwodu, winy stron, szczegółów podziału majątku, opieki nad dziećmi i alimentów na nie.

Z reguły zgoda ta następuje w wyniku przedys­kutowania tych kwestii między małżonkami i podpisaniu wszelkich dokumentów rozwodowych.

Rozwód za zgodą stron ma wiele zalet:

- ‑Decyzja samych zainteresowanych stron jest znacznie lepsza od decyzji sędziego

- ‑Rozwód można przeprowadzić samodzielnie lub przy pomocy firmy paralegal

- ‑Nie ma potrzeby udania się do sądu

- ‑Przygotowanie rozwodu i jego zatwierdzenie przez sąd następuje szybciej.

Jeżeli któraś ze stron nie zgadza się na cokolwiek: sprzeciwia się samemu faktowi rozwodu, jego przyczynom, podziałowi majątku itp., sporne kwestie muszą być rozwikłane przez sąd.

Rozwód wtedy nazywa się contested (bez porozumienia stron), może być długo­trwały i bardzo kosztowny. Nierzadko małżonkowie wydają sumy rzędu kilkadziesiąt tysięcy dolarów na adwokatów, trwoniąc cały wspólny majątek, o którego podział tak zaciekle walczą.

Czy potrzebny jest adwokat?

Kiedy nie jest potrzebny adwokat

Żadne prawo nie mówi, że do uzyskania rozwodu niezbędna jest pomoc adwokata. Rozwód za zgodą stron można przeprowadzić samodzielnie. W sklepach papierniczych i księgarniach są sprzedawane formularze rozwodowe z instrukcjami. W księgarniach i bibliotekach nie brakuje książek - poradników, szczegółowo omawiających prawo rozwodowe w twoim stanie i wyjaśnia­jących procedurę rozwodową krok po kroku. Z ich pomocą jest możliwe przeprowadzenie rozwodu samodzielnie i tanim kosztem.

Osoby potrzebujące pomocy w wypełnieniu formularzy i złożeniu ich w sądzie, mogą skorzystać z usług osoby zwanej paralegal. Paralegal jest specja­listą, nie będącym adwokatem, który wykonuje różne czynności związane z prawem. Informuje, pomaga wypełniać formularze, ale nie udziela żadnych porad prawnych i nie podpisuje żadnych papierów rozwodowych, ani też nie figuruje na nich jako reprezentant prawny, co jest zarezerwowane tylko dla licencjo­nowanych prawników.

W Stanach Zjednoczonych działa ponad 18,000 paralegals, zrzeszonych w National Association of Independent Paralegals i Federation of Paralegal Associations.

Rozwód za porozumieniem stron można spró­bować przeprowadzić samodzielnie lub przy pomocy paralegals, jeżeli obydwoje małżonkowie zgadzają się co do konieczności przeprowadzenia rozwodu i uregulowania swoich spraw.

Kiedy nie obejdzie się bez adwokata

W wielu przypadkach, niestety nie uda nam się uniknąć pomocy adwokata.

Adwokat jest niezbędny, jeżeli:

- ‑Małżonek jest już reprezentowany przez adwokata

- ‑Nie zgadzamy się ze współmałżonkiem co do jakiejś kwestii

- ‑Mamy znaczny majątek

- ‑Mamy dzieci

- ‑Celem małżonka jest zemsta i dokuczenie.

 

 

 

 

Artykuł przedrukowano za zgodą Polskiego Poradnika "Sukces"

Adres: 255 Park Lane; Douglaston, NY 11363

----- Reklama -----

MONITOR-KONKURS WAKACYJNY

----- Reklama -----

Obamacare po polsku 300 x 600

----- Reklama -----