----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

11 marca 2021

Udostępnij znajomym:

Nadzorowany czas rodzicielski („supervised parenting time”) w Illinois, który ma miejsce po orzeczeniu sądowym („court order”) nakazującym nadzór, oznacza, że czas rodzicielski („parenting time”) może się odbywać tylko pod nadzorem („supervision”). Nadzorca („supervisor”) może być osobą opłacaną, np. pracownikiem socjalnym, ale czasami może to być zaufany przyjaciel lub członek rodziny. Nadzorowany czas rodzicielski może odbywać się w domu rodzica lub w wyznaczonej placówce. Jeśli sąd dowie się, że rodzic, który ma nakazany nadzorowany czas rodzicielski przebywał z dziećmi bez nadzorcy, może to prowadzić do całkowitego zawieszenia czasu rodzicielskiego.

W jaki sposób rodzic odnajduje się w sytuacji, w której ma nadzorowany czas rodzicielski?

Czas rodzicielski danego rodzica nie jest nadzorowany, chyba, że sędzia stwierdzi, że ten rodzic stanowi poważne zagrożenie („serious endangerment”) dla dziecka. W stanie Illinois strona wnioskująca o nadzór musi - aby sąd nakazał czas nadzorowany - udowodnić, że czas rodzicielski bez nadzoru poważnie zagroziłby fizycznemu, psychicznemu, moralnemu lub emocjonalnemu zdrowiu dziecka. Jest to bardzo duże obciążenie; sąd rzadko nakazuje nadzór, i tylko w skrajnych okolicznościach. Decyzja sądu ma miejsce po wysłuchaniu wszelkich dowodów przez sędziego. Nadzorowany czas rodzicielski ma na celu pomóc w utrzymaniu relacji ‘rodzic – dziecko’ przy jednoczesnym zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa.

Przez jak długi okres czas rodzicielski musi być nadzorowany?

Sędzia zadecyduje, jak długo powinien trwać nadzór czasu rodzicielskiego. Czasami ma to być krótki okres, podczas gdy kurator sądowy prowadzi dochodzenie. Lecz nawet tych „krótkich” nakazów nadzoru trudno jest się pozbyć. Potrzebne jest kolejne orzeczenie sądowe („court order”), aby rodzic mógł mieć czas rodzicielski bez nadzoru.

Kto może być nadzorcą?

To zależy. Niektórzy rodzice mają rodzinę w okolicy (np. brata lub siostrę), która może pełnić rolę nadzorcy, jeżeli zgodzą się obydwoje z rodziców. W przeciwnym razie należy zapłacić za usługę nadzorowania na przykład pracownikowi socjalnemu.

Nadzorca nie figuruje jako sporny w sprawie, więc strona wnioskująca o nadzór powinna mieć pewność, że jeśli nadzorca jest powiązany z rodzicem, który ma nakazany nadzorowany czas rodzicielski, to będzie dbał o dobro dziecka, a nie rodzica, nad którym sprawuje nadzór.

Nadzorca zobowiązuje się chronić dziecko; jeśli okaże się, że nadzorca w rzeczywistości nie sprawuje nadzoru i pozwala rodzicowi robić, co rodzic chce, strona wnioskująca o nadzór powinna zwrócić się ponownie do sądu, aby ubiegać się o wyznaczenie nowego nadzorcy.

W jakich okolicznościach sąd nakazuje nadzorowany czas rodzicielski?

Najczęściej sąd nakazuje nadzorowany czas rodzicielski, kiedy rodzic ma problemy z uzależnieniem od narkotyków lub alkoholu, lub gdy ma miejsce przemoc.

Często spotykane sytuacje wymagające nadzorowanego czasu rodzicielskiego to:

  • W związku występuje przemoc fizyczna, seksualna lub emocjonalna wobec dzieci lub drugiego rodzica;
  • Nadużywanie narkotyków lub alkoholu;
  • Choroba psychiczna, jeśli rodzic nie stosuje leków lub leczenia;
  • Porwanie dziecka, ukrycie dziecka przed drugim rodzicem lub opuszczenie stanu Illinois z dzieckiem bez upoważnienia przez drugiego rodzica lub przez sąd;
  • Zaniedbanie dziecka; lub,
  • Rodzic jest w związku randkowym z osobą, która jest uznawana za osobę zagrażającą dziecku.

Co można zrobić, aby zakończyć nakaz nadzoru?

Należy przestrzegać aktualnego orzeczenia sądowego dotyczącego czasu rodzicielskiego. Należy unikać czynności, które spowodowały, że jest się pod nadzorem; na przykład tych z listy powyżej.

Jeśli nadzór sprawuje osoba opłacana, powinno się być uprzejmym wobec nadzorcy. Ta osoba najprawdopodobniej napisze do sądu raport o tym, w jaki sposób rodzic spędza czas z dzieckiem oraz jak radzi sobie generalnie z czasem rodzicielskim.

Pytania dotyczące nadzorowanego czasu rodzicielskiego powinny być kierowane do adwokata ds. prawa rodzinnego.

Nadzorowany czas rodzicielski jest obciążeniem dla rodziny. Nakaz nadzoru jest często niszczycielski dla rodzica, ponieważ pozbycie się takiego nakazu zajmuje bardzo dużo czasu.

Jeśli orzeczenie sądowe nakaże nadzorowanego czasu rodzicielskiego, a jest w pobliżu członek rodziny, którego obydwie strony potrafią zaakceptować jako nadzorcę, pozwoli to rodzinie na oszczędność, skoro nie będzie potrzeby opłacenia pracownika socjalnego lub innej osoby trzeciej.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----