----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

17 lipca 2018

Udostępnij znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 361

EARNEST MONEY – zaliczka, zadatek: kwota wpłacona przez potencjalnego nabywcę nieruchomości w chwili zawarcia kontraktu ze sprzedającym jako gwarancja dotrzymania warunków umowy kupna nieruchomości. Zaliczka zwykle przechodzi na poczet pierwszej wpłaty (downpayment) lub kosztów zamknięcia transakcji (closing costs), i do dnia zamknięcia transakcji przechowywana jest na oddzielnym koncie (escrow account) zwykle przez brokera lub adwokata, który reprezentuje sprzedającego. Wysokość zaliczki jest kwestią negocjacji pomiędzy nabywcą i sprzedającym, jednak zazwyczaj nie jest mniejsza niż 1% ceny sprzedaży. 

EMINENT DOMAIN – prawo państwa do przejęcia nieruchomości na cele publiczne: jeśli rząd stanowy nie jest w stanie wynegocjować kupna nieruchomości od prywatnej osoby, może skorzystać z prawa do przejęcia danej nieruchomości na drodze sądowej (condemnation). Agencja rządowa zobowiązana jest określić cel projektu, który ma służyć dobru publicznemu (np. budowa nowej autostrady, szpitala, biblioteki, itp.) oraz zapewnić właścicielowi sprawiedliwą rekompensatę (just compensation) za przejętą nieruchomość. Najbardziej znanym przykładem zastosowania eminent domain w ostatnich latach było przejęcie prywatnych nieruchomości na cele rozbudowy lotniska O’Hare w Chicago. Eminent domain jest prawem kontrowersyjnym, gdyż zawsze znajdą się osoby poszkodowane, które mogą poczuć się „wywłaszczone” ze swojej posiadłości, jak również pojęcie „dobra publicznego” nie zawsze jest jednoznacznie określone.

ENCROACHMENT – naruszenie granicy działki: sytuacja, w której część pewnej konstrukcji lub budynku, np. garażu, ogrodzenia lub podjazdu, wykracza poza granice działki i narusza integralność sąsiedniej własności. Aby sprawdzić, czy granice danej nieruchomości nie są naruszone, należy przeanalizować mapkę geodezyjną (survey), która dokładnie przedstawia położenie wszelkich konstrukcji (improvements) znajdujących się na danej parceli względem jej granic. Zwykle jednak aktualna mapka geodezyjna osiągalna jest do wglądu na krótko przed zamknięciem lub dopiero w dniu zamknięcia transakcji. Należy zatem przeprowadzić również dokładną wizualną inspekcję nieruchomości i upewnić się, że jej granice nie są naruszone. Jeśli okaże się, że pewna konstrukcja wdziera się na sąsiednią własność, poszkodowany właściciel może domagać się zadośćuczynienia lub nawet żądać fizycznego usunięcia problemu, np. poprzez przesunięcie części ogrodzenia sąsiada lub usunięcie części podjazdu wdzierającego się na jego działkę.

EPA (Environmental Protection Agency) – Agencja Ochrony Środowiska: agencja federalna działająca w celu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

EQUALIZATION FACTOR – współczynnik wyrównujący: współczynnik używany przez taksatorów przy określaniu wysokości podatków w celu zwiększenia lub zmniejszenia oszacowanej wartości nieruchomości w danym powiecie, aby wyrównać różnice i ujednolicić podatki.

EQUALIZED ASSESSED VALUATION (w skrócie EAV) – wyrównana oszacowana wartość dla celów podatkowych: wartość nieruchomości oszacowana przez taksatorów dla celów ustalenia wysokości podatku od nieruchomości z uwzględnieniem tzw. współczynnika wyrównującego (equalization factor).

EQUITY – udział własny / kapitał własny: wartość nieruchomości po odliczeniu zadłużenia hipotecznego i innych obciążeń. Np. kapitał własny właściciela nieruchomości wycenionej na $200k, która jest obciążona pożyczką hipoteczną w wysokości $140k, wynosi $60k. Jeśli zadłużenie nieruchomości przewyższa jego wartość, udział własny jest wtedy negatywny, co określa się mianem negative equity.

EQUITY BUILDUP – wzrost udziału własnego / wzrost kapitału własnego: stopniowe podwyższenie wartości kapitału własnego, który właściciel posiada w danej nieruchomości, w wyniku regularnych spłat zamortyzowanej pożyczki hipotecznej, wykonania ulepszeń nieruchomości, oraz w rezultacie wzrostu wartości rynkowej inwestycji.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----