Spędził 13 miesięcy w arabskim więzieniu
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----