----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----

Udostępnij znajomym:

Świat w obiektywie Andrzeja Kulki

Tereny obecnej Namibii były co najmniej od trzech tysięcy lat zamieszkiwane przez rodowitych Buszmenów, kiedy dwa tysiące lat później przybył tutaj pokrewny im lud zwany obecnie San. Następnie na te obszary dotarli koczowniczy pasterze, Hotentoci, którzy opanowali północno-wschodnie rejony kraju. Zepchnęli oni Buszmenów na płaskowyże wschodniej i centralnej Namibii. Mniej liczne ludy San uległy prawie całkowitemu wyniszczeniu wskutek wewnętrznych walk. Dopiero w XIV wieku przybyli tutaj murzyni, czyli prawdziwie czarnoskóre plemiona grupy językowej Bantu, zajmujące się hodowlą bydła, zmuszając Hotentotów do opuszczenia zajmowanych obszarów. W starciach z ludami Bantu autochtoniczne szczepy hotentockie poniosły ogromne straty, a murzyni stali się etniczną większością.

2c Mama Africa

Mama Africa

Ekspedycje portugalskich kapitanów Diogo Cao (1485) oraz Batolomeo Diaz rok później, udokumentowały wybrzeża dzisiejszej Namibii, jednak surowe, piaszczyste wybrzeża nie wzbudziły zainteresowania żeglarzy. Któż mógł wtedy przypuszczać, że te piachy - nawet na powierzchni - kryją jedne z największych na świecie złóż diamentów! Następni przybysze byli Holendrami, opanowali wyspę Halifax i również nie zwrócili uwagi na ogromne bogactwa naturalne pod stopami. Wkrótce potem Brytyjczycy docenili strategiczną wagę regionu i w pierwszych 10-leciach XIX w. zaczęli zakładać własne "stacje misyjne" w południowej Namibii. Namibię w niewielkim stopniu zasiedlali wówczas Szwedzi oraz Arykanerzy z Transwalu. Wtedy do kolonizacji na wielką skalę przystąpili Niemcy rywalizując z Wielką Brytanią, która w 1878 dokonała aneksji portu Walvis Bay. W 1884 Niemieckie Towarzystwo Kolonizacyjne ustanowiło niemiecki protektorat nad południową częścią kraju i wytyczyło granice Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej, z portugalską Angolą na północy oraz z brytyjską Kolonią Przylądkową z siedzibą w Cape Town (Kapsztad). Dalszy napływ niemieckich osadników od 1892 i bezwzględne metody administracji wywoływały opór ludności tubylczej, który krwawo tłumiono, przez co np. liczba ludności Herero zmniejszyła się aż o 75%. Niemieckie ludobójstwo!

2f Stary Mercedes Namibia

Stary Mercedes - Namibia

Nadszedł rok 1908, gdy w piaskach wybrzeża Namibii odkryto nareszcie niewyobrażalne złoża diamentów, co spowodowało dalszy, ogromny napływ Europejczyków. W okresie I wojny światowej nastąpiła konsekwentna okupacja kraju przez wojska Związku Południowej Afryki (ZPA), będącego sprzymierzeńcem Anglików w stanie wojny z Niemcami. W 1949 ZPA (obecna RPA) anektowała Afrykę Południowo-Zachodnią i rozciągnęła tam własne ustawodawstwo. Namibia w 1966 rozpoczęła walkę zbrojną o wyzwolenie, proklamując Republikę Namibii w dniu 20 marca 1990, a niepodległe państwo weszło do brytyjskiej Wspólnoty Narodów i do ONZ.

Namibia to jeden z najrzadziej zaludnionych krajów Afryki, gdzie średnia gęstość zaludnienia wynosi zaledwie 2 osoby na km2, a w miastach żyje około 32% ludności, w tym 446 tysięcy w stołecznym Windhuku. Namibię zamieszkują obecnie ludy grupy Bantu, skupione w środkowej i północnej części kraju (ok. 85%); w okolicy Windhuk żyją grupy ludności białej (ok. 5%, głównie potomkowie osadników niemieckich i Afrykanerzy), w kotlinie Kalahari żyje niewielka liczba Buszmenów. Mniej więcej 90% ludności Namibii stanowią chrześcijanie.

 

2b Wioska Himba

Wioska Himba

Gospodarka Namibii opiera się głównie o górnictwo (m.in. diamenty, uran, srebro, wolfram, cyna, mangan), rolnictwo i turystykę. Ten niewielki kraj jest czwartym w świecie producentem uranu i dziesiątym pod względem wydobycia diamentów! Turystyka dostarcza 14.5 % dochodu narodowego, w powiązaniu z wielką atrakcyjnością miejsc jak pustynia Namib oraz Park Narodowy Etosza z jego fantastyczną fauną dzikich, typowych dla Afryki zwierząt.

2h Murzynka Bantu Herrero z Namibii

Murzynka Bantu Herrero z Namibii

Tekst i zdjęcia: Andrzej Kulka

Autor jest właścicielem chicagowskiego biura podróży EXOTICA TRAVEL, organizującego wycieczki z polskim przewodnikiem po całym świecie, również do Namibii w październiku 2021 a także wiosną 2022. Bliższe informacje na stronie internetowej www.andrzejkulka.com lub pod nr tel. 773-237-7788.