----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

04 czerwca 2021

Udostępnij znajomym:

Mój współmałżonek mówi mi, że nie ma mowy, żebym miał/a większość czasu opieki nad dzieckiem/dziećmi lub większość czasu rodzicielskiego, ponieważ obecnie nie mam pracy i od kilku lat nie miałam/łem pracy poza domem.

Fałsz

Bycie rodzicem pozostającym w domu i brak konwencjonalnej ‘pracy’ przez kilka lat nie jest samo w sobie powodem, dla którego współmałżonek nie może mieć większości czasu opieki nad dzieckiem/dziećmi lub większości czasu rodzicielskiego.

Wynik będzie zależał od wielu czynników dotyczących danego małżeństwa.

Na przykład rodzice pozostający w domu, którzy ukończyli studia podyplomowe i mają wcześniejszą historię zatrudnienia, mogą mieć inny wynik niż absolwent szkoły średniej bez doświadczenia zawodowego poza domem.

Każda sprawa jest bardzo specyficzna, a stan zatrudnienia w pracy jest tylko jeden z czynników rozpatrywanych przez sąd.

Mój współmałżonek mówi mi, że pozwie moich rodziców do sądu o połowę spadku, który jest przewidziany dla mnie, jeżeli złożę wniosek o rozwód.

Fałsz

Jednym z przykładów własności pozamałżeńskiej w stanie Illinois jest majątek otrzymany w prezencie lub w spadku.

Prawdą jest, że niektóre działania ‘właściciela’ mogą przekształcić majątek pozamałżeński w własność małżeńską.

Kategoryzacja majątku jako małżeński lub pozamałżeński może nastąpić tylko wtedy, gdy jest własnością małżonka.

Dziedziczenie – które rozważa spuściznę – w przeciwieństwie do prezentu za życia rodziców, zakłada, że rodzice odeszli z tego świata, pozostawiając pieniądze/majątek.

Ponadto rozważa albo plan spadkowy stworzony przez rodziców z majątkiem pozostawionym dziecku (dzieciom), albo brak planu spadkowego, w którym pozostały majątek trafia do spadkobierców rodziców zgodnie z obowiązującymi prawami spadkowymi i podlega roszczeniom wierzycieli.

Majątek żyjących rodziców należy do tych rodziców.

W większości przypadków rodzice mogą robić z aktywami/majątkiem, co chcą, w tym wydać je podczas życia.

Małżonek, który nie ma żadnego udziału w majątku rodziców swojego współmałżonka, nie ma prawa dochodzić roszczeń o majątek od rodziców swojego współmałżonka w momencie rozwodu.

Mój małżonek mówi mi, że może wystąpić o rozwód, mimo że nie zrobiłem/łam nic obraźliwego, na przykład popełniłem/łam cudzołóstwo.

Prawda

Stan Illinois jest stanem ‘bez winy’ („no fault”) w kwestiach rozwodowych. Oznacza to, że jedyną prawnie uznaną podstawą do rozwodu w Illinois są ‘różnice nie do pogodzenia’ („irreconcilable differences”).

Rozwód ‘bez winy’ nie wymaga od żadnego z współmałżonków udowodnienia, że drugi zrobił coś złego lub obraźliwego.

Zgodnie z zasadą ‘bez winy’ współmałżonek wnioskujący o rozwód musi wykazać, że niedające się pogodzić różnice spowodowały nieodwracalny rozpad małżeństwa, że wcześniejsze próby pojednania nie powiodły się, a przyszłe próby byłyby daremne lub sprzeczne z najlepszym interesem rodziny.

Należy zauważyć, że podstawy do rozwodu są tylko jednym elementem procesu składającego się z różnych części.

Mój współmałżonek mówi mi, że może zmienić istniejący nakaz alimentacyjny – a propos dziecka/dzieci – (sprzed 2017 r.) w celu odzwierciedlenia aktualnych ustawowych parametrów dotyczących alimentów bez dodatkowych powodów poza zmianą ustawy.

Fałsz

Uchwalenie nowego ustawodawstwa i wynikające z niego modyfikacje statutu nie są same w sobie podstawą modyfikacji alimentów na dziecko/dzieci.

Sąd może według własnego uznania zmienić zobowiązania alimentacyjne na podstawie istotnej zmiany okoliczności, wykazania, że zmiana jest konieczna w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych dziecka lub – w ograniczonych okolicznościach – po wykazaniu znacznego odchylenia między obowiązkiem alimentacyjnym oraz parametrów określonych w ustawie stanu Illinois o małżeństwie i rozwiązaniu małżeństwa („Illinois Marriage and Dissolution of Marriage Act”).

Sąd dysponuje szerokim zakresem uznania przy ustalaniu, czy nastąpiła istotna zmiana okoliczności, chociaż istnieje pewien precedens ustanowiony przez orzecznictwo („case law”).

Mój współmałżonek mówi mi, że absolutnie ‘dostanie’ psa rodzinnego, ponieważ kupił/a psa rok przed naszym ślubem i że w ogóle nie będę miał/a psa w moim domu.

Fałsz

Często rozwodzące się pary nie mogą dojść do porozumienia w sprawie ‘opieki nad zwierzętami domowymi’ – więc może to także odbywać się za pomocą mediacji.

Własność zwierząt domowych w stanie Illinois podlega podziałowi majątkowemu. Zwierzęta są czymś więcej niż tylko własnością ich rodzin, ale są klasyfikowane jako ‘własność’ („property”) zgodnie z prawem w stanie Illinois.

W ostatnich latach prawo zostało zaktualizowane, aby uwzględnić fakt, że zwierzęta domowe to nie to samo, co mienie w postaci ‘rzeczy’ martwych (np. meble).

Obecne prawo daje sędziom możliwość uwzględnienia dobra i zdrowia zwierzęcia przy ustalaniu ‘opieki nad zwierzęciem’. Sędziowie mogą rozważyć, który z współmałżonków opiekował się zwierzęciem przede wszystkim, oraz który z małżonków jest w lepszej sytuacji, by opiekować się zwierzęciem w przyszłości.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----