----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

20 maja 2021

Udostępnij znajomym:

Mój małżonek mówi mi, że jeśli wyprowadzę się z domu małżeńskiego, nie przysługuje mi żadna część tego domu ani żadna wartość z tego domu, w żadnych okolicznościach.

Fałsz

W Illinois ustalenie czy majątek jest majątkiem małżeńskim („marital property”), zależy od jego charakteru, a nie tylko od tego, w jaki sposób posiada się tytuł lub kto zajmuje nieruchomość.

Każdy majątek nabyty w czasie, gdy para jest w związku małżeńskim i który nie jest klasyfikowany jako majątek pozamałżeński („non-marital property”), jest uważany za majątek małżeński i podlega sprawiedliwemu podziałowi („equitable distribution”) po rozwodzie.

Doktryna sprawiedliwego podziału uwzględnia kilka czynników przy określaniu, jaka część majątku małżeńskiego powinna zostać przyznana każdemu z małżonków.

Bez względu na sposób posiadania tytułu prawnego do majątku, zostanie on podzielony między małżonkami, jeśli jest to majątek małżeński.

Niektóre przykłady majątku małżeńskiego to: dom i domy inwestycyjne, konta inwestycyjne, samochody, meble i interesy biznesowe.

Jeśli jednak główne miejsce zamieszkania pary zostanie sklasyfikowane jako majątek pozamałżeński (w wyniku na przykład wykluczenia go z klasyfikacji majątku małżeńskiego na mocy ważnej umowy podpisanej między stronami i podtrzymanej przez sąd), nie będzie podlegać podziałowi.

Należy pamiętać, że niektóre działania właściciela mogą przekształcić majątek pozamałżeński w majątek małżeński.

Każdy przypadek jest bardzo specyficzny, a takie ogólne oświadczenie jest fałszem oraz taktyką zastraszania i kontroli jednego z współmałżonków nad drugim.

Mój małżonek po dwóch latach małżeństwa mówi mi, że dostanie połowę wszystkiego, co mam, jeśli się rozwiedziemy.

Fałsz

Illinois jest stanem sprawiedliwego podziału. W przeciwieństwie do innych stanów, które dzielą majątek małżeński dokładnie na połowę, Illinois zamiast tego bierze pod uwagę różne czynniki w celu ustalenia podziału majątku, który jest sprawiedliwy i rozsądny („fair and reasonable”) dla obojga małżonków.

Tylko majątek małżeński zostanie podzielony. Mienie pozamałżeńskie nie podlega podziałowi.

Przy określaniu sposobu podziału majątku sądy zazwyczaj uwzględniają szereg czynników. Obejmują one między innymi: dochód uzyskany przez każdą ze stron w trakcie małżeństwa, długość małżeństwa, wiek stron, stan zdrowia stron, poziom wykształcenia i możliwości zarobkowe stron, majątek przedmałżeński stron, składki wniesione przez strony na poczet małżeństwa i majątku małżeńskiego, wszelkie straty stron w stosunku do stanu małżeńskiego i inne.

Mój małżonek mówi mi, że kiedy się rozwodzimy, on/ona rzuci pracę i bez wątpienia otrzyma alimenty.

Fałsz

Alimenty w Illinois to zasądzone przez sąd wsparcie finansowe, które jeden z małżonków płaci drugiemu w przypadku rozwodu.

Nie wszyscy małżonkowie są uprawnieni do alimentów zgodnie ze statutem stanu Illinois.

Alimenty są przyznawane na podstawie potrzeb jednego z małżonków i zdolności płacenia przez drugiego z małżonków.

Przy ustalaniu czy małżonkowi przysługują alimenty, sąd bierze pod uwagę różne czynniki, z których niektóre obejmują czas trwania małżeństwa, dochody i majątek każdego z małżonków, wiek małżonków, poziom życia ustalony w czasie trwania małżeństwa, umowy między stronami, wkład jednego z małżonków w edukację lub karierę drugiego.

Mój współmałżonek mówi mi, że pod żadnym pozorem nie wolno mi spędzać czasu z dzieckiem (dziećmi), ponieważ spóźniam się z alimentami.

Fałsz

Prawo stanu Illinois stanowi, że dziecko ma prawo do utrzymywania relacji z obojgiem rodziców.

Alimenty i prawa związane z podziałem czasu rodzicielskiego to odrębne kwestie prawne.

Harmonogram czasu rodzicielskiego nie ma standardowego formatu, ponieważ każda sytuacja ma unikalne czynniki.

Umowa o przydział czasu rodzicielskiego jest sporządzana w trakcie postępowania rozwodowego. Można to zrobić za zgodą.

Sąd generalnie akceptuje umowę o przydziale czasu rodzicielskiego przedstawioną przez rodziców i orzeka harmonogram tylko wtedy, gdy rodzice nie mogą się na to zgodzić.

Po zaakceptowaniu porozumienia w sądzie, staje się prawnie wiążące dla obojga rodziców.

Gdy rodzic niesprawujący w większości opieki nad dzieckiem nie dokonuje płatności nakazanych przez sąd, uważa się to za obrazę sądu. W rezultacie decyzji po wniesieniu odpowiednich wniosków, sąd może ustalić kary, zawiesić czas rodzicielski, lub w pewnych okolicznościach nawet orzec karę więzienną.

Zatrzymanie dziecka (dzieci) w wyznaczonym okresie czasu rodzicielskiego w celu ukarania drugiego rodzica może zostać uznane za bezprawną ingerencję w czas rodzicielski; zgodnie z prawem stanu Illinois jest to wykroczenie.

Pierwszy przypadek wykroczenia jest zazwyczaj karany grzywną; jednak drugie skazanie może doprowadzić do aresztowania rodzica za wykroczenie ‘klasy A’ (karą tą może być znaczna grzywna, a nawet kara więzienia).

Brak płacenia alimentów i bezprawna ingerencja w czas rodzicielski są niezgodne z prawem stanu Illinois i mogą wiązać się z surowymi sankcjami prawnymi.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----