Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Kilka dni temu prezydent Polski i administracja Trumpa ogłosili, że od 11 listopada 2019 Polska będzie przyłączona do ruchu bezwizowego, do tzw. visa waiver program. Dotyczy to oczywiście osób przybywających do USA wyłącznie w celach turystycznych bądź turystyczno-biznesowych. A więc w celach, do których do tej pory używane były wizy B-1, B-2. O wjazd do USA bez wizy starać się mogą osoby, które wiz amerykańskich obecnie nie posiadają, i które mają paszporty najnowszej generacji odczytywalne elektronicznie, z tzw. chipem elektronicznym.

Aby wjechać bezwizowo do USA po 11 listopada należy najpierw wypełnić elektronicznie (na internecie) aplikację o tzw. ESTA (Electronic System for Travel Authorization - Elektroniczny System Autoryzacji Podroży). Taką aplikację o autoryzację podroży należy złożyć przed podrożą do USA. I tylko osoby, które otrzymają taką autoryzację, będą mogły wejść do samolotu lecącego do USA. ESTA jest programem elektronicznym zarządzanym przez CBP (Customs and Border Protection), a więc tę część biura imigracyjnego odpowiedzialną za wpuszczanie osób do USA na granicach lotniczych, morskich i lądowych.

Po wypełnieniu aplikacji o ESTA i dokonaniu opłaty w kwocie $14, w wielu przypadkach odpowiedź o autoryzacji podroży przychodzi w ciągu kilku sekund od złożenia aplikacji, ale w niektórych przypadkach aplikant musi poczekać nawet do 72 godzin na decyzję. Proszę nie robić żadnych planów, typu kupno biletów, bez otrzymania wcześniejszej autoryzacji.

Otrzymanie autoryzacji wjazdu nie jest jednak gwarancją wpuszczenia do USA, tylko umożliwia wejście na pokład samolotu do USA. Ostateczną decyzję o wpuszczeniu aplikanta do USA, jak zawsze, podejmuje oficer CBP na granicy, np. na lotnisku O’Hare. 

Wjazd na autoryzacji ESTA, a więc bezwizowo, wprowadza w USA poważne ograniczenia. Po pierwsze, wjazd taki jest wyłącznie na okres do 90 dni, i nie można pobytu przedłużyć. Po drugie, jest to wjazd wyłącznie w celach turystycznych bądź turystyczno-biznesowych, i nie można takiego pobytu zamienić na żadną inną wizę. Jeśli ktoś chce na przykład starać się o wizę studencką, to musi wrócić do swego kraju z dokumentacją ze szkoły, i tam dopiero starać się przez konsulat o wizę studencką. Podobnie dotyczy to innych wiz, np. pracowniczych, inwestycyjnych, itd. Po trzecie, z wjazdu bezwizowego nie można przejść na pobyt stały, za wyjątkiem sponsorowanie przez tzw. immediate relative (a więc przez małżeństwo z obywatelem USA, lub dorosłe dziecko obywatela USA). Wszystkie inne kategorie sponsorowania rodzinnego lub przez pracę wymagają powrotu do swego kraju, i oczekiwania na sponsorowanie tam. 

Wjazd bezwizowy pozbawia również przyjeżdzających tu imigrantów możliwości obrony przed sędzią imigracyjnym, jeśli zostaną złapani na nielegalnej obecności, np. po przekroczeniu 90-dniowego pobytu lub nielegalnie pracując. Osoby takie nie mogą starać się o obronę przed sędzią imigracyjnym i nie mogą starać się o wyjście z wwiezienia za kaucją. Jeśli zostaną złapane przez biuro imigracyjne, to będą trzymane w więzieniu, czasem przez kilka miesięcy, a potem będą deportowane z eskortą biura imigracyjnego do swojego kraju. Takich przypadków jest ostatnio bardzo dużo. Podczas rejestracji na ESTA trzeba podać swój adres mailowy, jak również adres, pod którym będzie się w USA przebywać. Jeśli osoba nie wyjedzie z USA po 90 dniach, biuro imigracyjne wysyła jej upomnienie na adres emailowy żądając spotkania w biurze imigracyjny bądź okazania dokumentu wyjazdu. Jeśli osoba taka nie odpowie na email, to biuro imigracyjne może zjawić się pod adresem podanym w aplikacji o ESTA, aby osoby takiej szukać. Jeśli znajdą, aresztują i deportują. Dlatego jest to bardzo ważne, aby osoby, które korzystają z wjazdu bezwizowego, opuściły USA na czas, przed upływem 90 dni.

Czy warto mimo ruchu bezwizowego starać się o wizę turystyczna? Tak, jeśli osoba ma zamiar zostać w USA dłużej niż 90 dni. Może to być spowodowane planami turystycznymi, imprezami rodzinnymi, planami biznesowymi lub leczeniem. Jeśli wiadomo jest, że osoba chce pozostać dłużej niż 90 dni, to powinna starać się o wizę turystyczną.

Również osoby, które dostaną odmowę ESTA, a więc autoryzacji wjazdu bezwizowego, muszą starać się o wizę turystyczną. Taka odmowa może być spowodowana jakąś negatywną adnotacją w rekordzie aplikanta lub członka jego rodziny, np. poprzedni pobyt w USA, złożona wcześniej petycja o pobyt stały, poprzednie odmowy wiz turystycznych, itd. Ponieważ system ESTA jest systemem elektronicznym i nie daje możliwości odpowiedzi na wątpliwości dotyczące np. poprzedniej historii imigracyjnej w USA, czy to aspektów prawnych (np. rekord kryminalny), autoryzuje on wyłącznie osoby, które są absolutnie “czyste”, a więc nie maja żadnych negatywnych adnotacji w systemach imigracyjnych USA. Ale odmowa autoryzacji w systemie ESTA nie oznacza, że konsul odmówi wizy turystycznej. W wielu wypadkach wątpliwości konsula mogą być rozwiązane wytłumaczeniem sytuacji lub przedstawieniem dokumentacji. Czasem system ESTA może odmówić wizy na podstawie błędnego stwierdzenia tożsamości osoby składającej, co z kolei może potem potwierdzić i naprawić konsul.

Na jak długo ważna jest autoryzacja ESTA? Na maksymalnie dwa lata, ale może być na okres krótszy, jeśli paszport ważny jest krócej niż dwa lata. W przypadku wjazdu na wizę turystyczną, nawet jeśli wiza była jeszcze ważna, a paszport się już skończył, można wjechać na dwóch paszportach, starym z wizą i paszporcie aktualnym, inaczej jest w przypadku autoryzacji ESTA. ESTA związana jest ściśle z paszportem. Jeśli paszport straci ważność, lub z innych powodów (zgubiony paszport lub zmiana nazwiska) musimy wystąpić o nowy, to musimy również postarać się o nową autoryzację ESTA. Nie można wykorzystać tej starej, wydanej na stary paszport.

Czy można starać się o ESTA nie mając planów wjazdowych do USA? Tak, wtedy wiadomości związane z miejscem pobytu, adresem, itp. można określić jako nieznane “unknown.” i nie trzeba ponownie składać aplikacji mając później sprecyzowane plany, można wjechać na autoryzacji ESTA otrzymanej wcześniej, jeśli tylko jest ona nadal ważna.

Czy inna osoba może wypełnić aplikację za aplikanta? Tak, prawnicy lub członkowie rodziny mogą wypełnić aplikację za aplikanta, jeśli potrzebuje on pomocy (językowej czy technicznej), ale to aplikant będzie pociągany do odpowiedzialności za informacje zawarte w aplikacji. Ponieważ wszystkie aplikacje muszą być wypełnione w języku angielskim, często aplikant będzie potrzebował z nimi pomocy. Wszystkie opłaty muszą być uiszczone kartą kredytową lub debetową.

Jakiego rodzaju informacje trzeba zamieścić w aplikacji? Oprócz informacji biograficznych i historii zatrudnienia, aplikacja pyta o areszty, historię kryminalną, historię imigracyjną w USA, poprzednie pobyty, odmowy wiz, wycofania wiz, deportacje, itd. Oczywiście informacje te są później weryfikowane w systemie imigracyjnym, a więc pominięcie czegokolwiek lub odpowiedź fałszywa, spowoduje albo odmowę autoryzacji ESTA, albo zawrócenie na granicy. 

Czy należy mieć ze sobą wydruk z autoryzacja ESTA jako dowód, że spełniło się warunki ESTA? O ile nie jest to wymagane, o tyle jest to zalecane i pomocne. Teoretycznie, wszystkie linie lotnicze latające do USA mają dostęp do systemu ESTA, ale zawsze dobrze jest mieć wydruk ze swym numerem ESTA.

Należy również pamiętać, że jeśli ktoś nie kwalifikuje się na wizę turystyczną ze względu na swoją historię imigracyjną (poprzedni nielegalny pobyt w USA w ciągu ostatnich 10 lat, deportacja, wycofanie wizy, sfałszowanie zeznań) lub historię kryminalną, to również nie będzie się kwalifikował na autoryzację ESTA na wjazd bezwizowy. 

Z kolei wiele osób, którym wizy odmawiano bez powodu, często bez wytłumaczenia, będą mogły wreszcie odwiedzić ten kraj korzystając z systemu ESTA. Również osoby, które ze względu na historię odmów członków rodziny do tej pory bały się pójść i starać o wizę, teraz powinny nie mieć problemów, aby wjechać bezwizowo.

Ale wjazd bezwizowy, tak jak wcześniej już tłumaczyłam, jest wyłącznie dla osób przybywających do USA w celach turystycznych i turystyczno-biznesowych i wyłącznie na okres do 90 dni. Przekroczenie warunków wjazdu bezwizowego może mieć poważne skutki prawne.

Agata Gostyńska Frakt
Adwokat imigracyjny i rodzinny
Tel. 312-644-8000
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: