----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

15 stycznia 2020

Udostępnij znajomym:

Poruszymy dziś kilka zagadnień i korzyści podatkowych które można wykorzystać w celu polepszenia bilansu podatkowego.

Wcześniej rozmawialiśmy o możliwości odłożenia funduszy na plany emerytalne. Prawo rozpoznaje fakt, że przy niskich dochodach trudno jest uzbierać wystarczająco, aby zbudować zaplecze finansowe na przyszłość. Kredyt na składki emerytalne (bardziej znany jako Saver’s Credit ) to ulga podatkowa, która jest dostępna dla wielu osób o skromnych dochodach, oferując oszczędzającym możliwość powiększenia oszczędności.

Kredyt ten jest dostępny dla podatników, którzy wpłacają składki na konta emerytalne w ciągu roku. Obejmuje to pieniądze, które sami wpłacamy na konta IRA, a także wszystko, co zostało wypłacone z pensji na rzecz planu pracodawcy zapewnianego przez pracodawcę, takiego jak plan 401 (k) lub 403 (b). Do podstawy kredytu można wliczyć do $2,000 składek, przy czym podatnicy będą się kwalifikować do różnych procentowych ulg w zależności od ich dochodów i statusu podatkowego.

Istnieją również inne wymagania dotyczące ubiegania się o kredyt. Jedynie osoby w powyżej wieku 18 lat, które nie są studentami mogą otrzymać ulgę. Nie można ubiegać się o kredyt jako osoba będąca na utrzymaniu innego podatnika (głównie dotyczy to nisko zarabiających dorosłych dzieci mieszkających u rodziców). W praktyce wymogi te podkreślają zamiar ulgi podatkowej, aby pomóc osobom samoutrzymującym się.

IRS ustala również limity dochodu w celu kwalifikowania się do Saver’s Credit każdego roku. Liczby te zwykle rosną wraz z inflacją, podnosząc poziomy dochodów z roku na rok. Kredyt pokrywa od 10% do 50% pierwszych $2,000 wpłaconych na konta emerytalne. Dla małżeństw 50% kredytu jest dostępne przy dochodzie poniżej $39,000; 20% poniżej $42,500 i 10% poniżej $65,000.

Na przykład małżeństwo, składa wspólne rozliczenie i wpłaca $1,000 na konto emerytalne. Przy dochodzie $50,000 znajdzie się w zakresie 10%, więc kredyt wyniósłby $1,000 razy 10% lub $100. Czyli odłożenie $1,000 efektywnie kosztuje $900. Podobna para z dochodem $35,000 uzyskałaby większy 50% kredyt, co daje sumę 500 USD.

W związku małżeńskim, składki emerytalne każdego małżonka są uprawnione do kredytu. Aby maksymalnie wykorzystać kredyt, każdy małżonek musiałby wpłacić $2,000. Jeśli ich dochód zakwalifikowałby ich do 50% kwoty kredytu, wówczas każdy otrzymałby $1,000, co daje łączną oszczędność podatku rodzinnego w wysokości $2,000.

Założeniem prawa jest, aby Saver’s Credit zapewnił dodatkowe wsparcie oszczędzającym na emeryturę. IRA i 401 (k) nadal oferują swoje normalne korzyści, w tym natychmiastowe odliczenia podatkowe dla tradycyjnych składek IRA i 401 (k) oraz wzrost bez podatku dla rachunków Roth IRA i Roth 401 (k). Jednak niektóre rodziny o niskich dochodach nie korzystają bezpośrednio ze zwykłych ulg podatkowych na kontach emerytalnych. To sprawia, że ta ulga podatkowa stanowi dodatkową zachętę do oszczędzania.

Nie mając dużego dochodu, trudno jest zaoszczędzić. Kredyt oszczędnościowy próbuje podbudować oszczędności na emeryturę, dzięki czemu pieniądze ciężej pracują, używając funduszy federalnych. Nawet jeśli nie możesz dużo zaoszczędzić, Saver’s Credit może ułatwić osiągnięcie celów finansowych. Również już posiadając oszczędności i rozbudowane portfolio inwestycyjne, jeśli ciągle pracujemy, może niekoniecznie na pełnym etacie ten kredyt jest dodatkowym wsparciem finansowym.

Dla przypomnienia i uzupełnienia poniżej przedstawiamy maksymalne sumy wpłat na konta uprzywilejowane podatkowo:

Plan Podatkowy

Za rok 2019

Za rok 2020

Tradycyjny i Roth IRA/50+

$6,000/$7,000

$6,000/$7,000

Simple IRA

$13,000/$16,000

$13,500/$16,500

Tradycyjny i Roth 401k/50+

$19,000/$25,000

$19,500/$26,000

SEP IRA

25% dochodu

25% dochodu

Konto HSA indywidualne/rodzinne

$3,500/$7,000

$3,550/$7,100

Jak pamiętamy, lekko upraszczając, małżeństwo z dochodem $100,000 może wpłacić równocześnie na konto 401k i IRA. Teoretycznie więc, jeśli oboje małżonkowie pracują w miejscach gdzie jest oferowany plan 401k, i ubezpieczenie zdrowotne typu HSAA, oboje będąc w wieku 52 lat maksymalny odpis na 2020 wyglądałby następująco:

IRA - 2 x $7,000 = $14,000

401k - 2 x $26,000 = $52,000

HSA rodzinne = $7,100

Razem odpis z kont uprzywilejowanych = $73,100

Kwota zwolniona z opodatkowania = $24,800

Razem suma nieopodatkowana = $97,900

Czyli suma do opodatkowania = $2,100 x 12% podatku = $252 podatku należnego od $100,000 całkowitego dochodu. Suma podatku od takiego dochodu bez odpisów na konta uprzywilejowane to w przybliżeniu $8,742.

Jest to ekstremalny przykład, oczywiście wymagający odpowiednich zasobów finansowych lub minimalistycznego trybu życia, ale wskazuje jak długoterminowe planowanie może owocować konkretnymi oszczędnościami.

Artur Arciuch MSc, CPA, EA

Principal Accountant
Taxes-The Financial Services Corp.
1030 Higgins Rd., Suite 205
Park Ridge, IL 60068
Phone: (773) 631-2700
Fax: (773) 631-6400
www.linkedin.com/in/arturarciuch
www.taxesus.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----