Nowe przepisy dotyczące sytuacji finansowej aplikantów starających się o pobyt stały
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

24 lutego 2020 wchodzą w życie nowe przepisy utrudniające staranie się o pobyt stały. Dotyczą one sytuacji finansowej aplikantowi o pobyt stały. Zmieniają one sposób, w jaki oficerowie imigracyjni będą oceniać spełnienie warunku, że aplikant nie stwarza ryzyka, iż “w przyszłości skorzysta z programów pomocy społecznej” tzw. public charge.

Na razie jednak, ale tylko na razie, przepisy te nie dotyczą mieszkańców stanu Illinois. A to dlatego, że oryginalnie przepisy te miały wejść w życie 15 października 2019. Jednak tuż przed ich wejściem trzy sądy federalne wprowadziły blokadę tych przepisów. W styczniu tego roku Sąd Najwyższy USA blokadę tę wycofał, ale stan Illinois kryje na razie inna, osobna blokada federalna, która nie pozwala, na szczęście dla imigrantów z Illinois, na wdrażanie tych przepisów w Illinois. W związku z tym, osoby mieszkające w stanie Illinois, które starają się o pobyt stały, zmianę lub przedłużenie wizy, będą traktowane i procesowane wedle starych przepisów i obowiązywać ich będą stare formularze, a nie te nowe wprowadzane 24 lutego. Inny dla mieszkańców Illinois będzie też adres składania dokumentów. Wysyłane będą one do biura imigracyjnego w Nebrasce, do specjalnej grupy operacyjnej nazwanej Illinois Team. Dlatego jest to bardzo ważne, aby przed złożeniem jakichkolwiek dokumentów kontaktowali się państwo z nami, prawnikami imigracyjnymi. Niepoprawne złożenie spowoduje odrzucenie lub odmowę aplikacji lub petycji i może spowodować utratę możliwości ponownego złożenia (szczególnie w przypadku osób, które mają jeszcze ważny status imigracyjny.)

Biuro imigracyjne podaje te wszystkie informacje dotyczące składania aplikacji dla mieszkańców Illinois na swojej stronie: https://www.uscis.gov/green-card/public-charge-inadmissibility-determinations-illinois

Stare prawo, które dotyczy dalej mieszkańców Illinois, mówi, że wystarczy posiadać sponsora finansowego, który podpisze Affidavit of Support, aby spełniać ten warunek finansowy. Nie była brana w ogóle pod uwagę sytuacja finansowa aplikanta. Biuro imigracyjne interesowała jedynie sytuacja finansowa sponsora, lub co-sponsora (sponsora posiłkowego).

Od 24 lutego 2020 roku w przypadku wszystkich aplikantów, oprócz mieszkańców w stanu Illinois, ta sytuacja ulega olbrzymiej zmianie. Nowe prawo zmienia w znaczny sposób wymagania finansowe, które trzeba spełnić, aby otrzymać pobyt stały. I choć na razie nie dotyczy to mieszkańców Illinois, to w niedalekiej przyszłości, jeśli blokada federalna w Illinois zostanie zniesiona, dotyczyć nas już będzie. Dlatego, szczególnie teraz, w okresie podatkowym, należy robiąc rozliczenia podatkowe za rok 2019, mieć nowe prawo juz na uwadze.

Zmiana ta dotyczy zarówno sponsorowania przez rodzinę, jak i sponsorowania przez pracę. Wyłączone z nowego prawa są tylko aplikacje o pobyt przez azyl, wizę U, wizę T, lub samodzielne petycje ofiar przemocy domowej. Wszystkie inne aplikacje o pobyt stały przez sponsorowanie przez rodzinę lub pracę będą objęte nowym prawem.

Nowym prawem objęte są również aplikacje o zmianę lub przedłużenie statusu (wizy). Ale, jak wspomniałam powyżej, na razie nie dotyczy ona mieszkańców Illinois. Dlatego mieszkańcy Illinois, starający się o przedłużenie lub zmianę wizy, będą swoje aplikacje wysyłać pod inny adres niż reszta aplikantów spoza Illinois, również do grupy operacyjnej Illinois Team. Ten adres także podany jest na stronie biura imigracyjnego pod adresem: https://www.uscis.gov/green-card/public-charge-inadmissibility-determinations-illinois

Nowe prawo, które na razie operuje poza Illinois, wprowadza nowy test, na podstawie którego oficerowie imigracyjni lub konsulowie za granicą oceniać będą, czy osoba stanowi ryzyko korzystania z programów socjalnych. Jest to test, który bierze “pod uwagę tzw. totality of circumstances, a więc całkowitość okoliczności”. Jest to test, który bierze pod uwagę sytuację finansową zarówno sponsora, jak i osoby sponsorowanej. Jeśli chodzi o sponsora, to wymaganie pozostaje to samo, a więc podpisanie Affidavit of support. Jeśli główny sponsor nie spełnia minimum finansowego, to potrzebny będzie sponsor posiłkowy.

Ale wedle nowego testu oficer imigracyjny musi teraz brać pod uwagę sytuację finansową aplikanta i jego rodziny. Brać pod uwagę ma sytuację finansową obecną, przeszłą i przyszłą, jak również wiek aplikanta, zdrowie, status rodzinny, edukację, zatrudnienie, umiejętności, ukończone szkoły, historię pracy, zarobki.

Największą zmianą jest fakt, że korzystanie z niektórych programów socjalnych, zarówno przez aplikanta jak i jego członków rodziny, jest traktowane jako bardzo negatywny element w ocenie oficera. Programy, które brane są tu pod uwagę to: programy gotówkowe takie jak Supplemental Security Income (SSI), Temporary Assistance for Needy Families (TANF), Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), a więc food stamps, housing assistance, public housing, jak również inne rządowe programy pomocy stanowe, federalne i lokalne. Nie są tu jednak brane pod uwagę medyczne emergency, CHIP, a więc program ubezpieczeń, programy szkolne, itd.

Korzystanie z Medicaid również będzie negatywnym elementem, z wyjątkiem medycznego emergency, szkolnych programów medycznych, Medicaid dla dzieci poniżej 21 roku życia oraz Medicaid dla kobiet w ciąży i do 60 dni po porodzie.

Dodatkowe negatywne elementy w sytuacji finansowej aplikanta to niskie zarobki (zarobki oceniane są na podstawie złożonych zeznań podatkowych, a więc tax returns). Jest wobec tego bardzo ważne, aby wykazywać wszystkie swoje zarobki uczciwie, szczególnie w sytuacji, gdy osoba pracuje jako samodzielnie zatrudniona, aby brała pod uwagę, że wykazywanie jak najwyższych zarobków wpłynie pozytywnie na decyzję o przyznaniu pobytu stałego.

Również przeszłe problemy finansowe, typu bankructwo, będą brane pod uwagę w ocenie sytuacji finansowej.

Biuro imigracyjne będzie brało również pod uwagę obecne zatrudnienie aplikanta i członków jego domostwa (małżonka lub dzieci), prawdopodobieństwo utrzymania jego zatrudnienia, lub prawdopodobieństwo przyszłego zatrudnienia. Okoliczności brane pod uwagę w tej ocenie to historia zatrudnienia, rodzaj pracy, doświadczenie zawodowe aplikanta, specjalne umiejętności, ukończone szkoły, kursy, posiadane certyfikaty, licencje i znajomości języków obcych.

Nowe prawo dotyczy również aplikantów sponsorowanych przez pracę, ale oczywiście jeśli aplikant już pracuje dla sponsora, lub ma dobrą ofertę pracy, dobre doświadczenie zawodowe, to będą to bardzo pozytywne elementy w ocenie jego sytuacji finansowej.

Negatywnym elementem będzie starszy wiek aplikanta, choroby, brak ubezpieczenia zdrowotnego.

Pozytywnym elementem będą zarobki aplikanta i rodziny, szczególnie jeśli przekroczą 250% stopy ubóstwa. Jest to kalkulowane na podstawie ilości członków domostwa w rodzinie. Pozytywnym elementem jest również posiadanie majątku (nieruchomości, oszczędności, papiery wartościowe, itd.), jak również posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszystkie aplikacje o adjustment of status, które złożone będą po 24 lutego, dla mieszkańców spoza Illinois, będą wymagały złożenia nowego 19-stronicowego formularza I-944, Declaration of Self-Sufficiency, który zawiera bardzo szczegółowe informacje o sytuacji finansowej aplikanta i jego rodziny, między innymi zarobki członków rodziny, korzystanie z programów socjalnych (obecnie i w przeszłości), bankructwo, historię kredytową, credit score. Brany jest również pod uwagę posiadany majątek, a wiec oszczędności w banku, posiadanie nieruchomości, itd. Ale wszystko musi być udowodnione odpowiednią dokumentacją. Formularz ten również zawiera pytania o historię zatrudnienia, szkoły, doświadczenie, posiadane certyfikaty i licencje. Formularz również wymaga dostarczenie całej dokumentacji, która udowadnia informacje zawarte w formularzu, a więc zeznania podatkowe, świadectwa szkolne, dokumenty z sądu jeśli było bankructwo, credit score, obecny stan konta, itd. Ten formularz jednak na razie nie dotyczy mieszkańców Illinois, więc proszę go nie składać.

Nowe przepisy mówią również o możliwości wpłacenia kaucji, jako gwarancji finansowej, jeśli oficer skłania się ku odmowie pobytu stałego wyłącznie na podstawie finansowej. Ale jest to w gestii oficera imigracyjnego i nie wynika jasno z przepisów, w jakich okolicznościach będzie ona oferowana.

Aplikacje złożone po 24 lutego 2020 wymagać będą współpracy z adwokatem imigracyjnym, obojętnie czy są państwo mieszkańcami Illinois, czy nie. Ponieważ mieszkańców Illinois dotyczą osobne formularze i miejsca składania petycji, a osoby spoza Illinois będą już składać wedle nowych, trudniejszych przepisów.

Jeśli państwo kwalifikują się na składanie aplikacji o pobyt stały, a zwlekali z tym z różnych powodów życiowych, to powinni państwo pospieszyć się jednak z ich złożeniem, i zrobić do teraz, dopóki trudniejsze przepisy nie dotyczą jeszcze stanu Illinois. Bo podejrzewam, że administracja Trumpa będzie zmierzać do tego, aby i tę blokadę w Illinois rownież znieść.

Agata Gostyńska-Frakt

Adwokat imigracyjny i rodzinny
Tel. 312-644-8000
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym: