----- Reklama -----

Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa

----- Reklama -----
Katarzyna Brukało

Katarzyna Brukało


Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnij znajomym:

Kiedy osoby lub jednostki mają spory, których nie mogą rozwiązać samodzielnie, zwracają się do systemu sądowego. Sądy procesowe (“trial courts”) stanowią wstępne forum. W sądach procesowych można wyjaśnić fakty dotyczące sytuacji oraz argumentować, że obowiązujące prawo ma zastosowanie. Jeżeli jedna ze stron nie zgadza się z decyzją sądu procesowego, może odwołać się do wyższego sądu. Odwołania pomagają chronić system sądowy, zapewniając stronom inny poziom kontroli, a także zapewniając systemowi sądowemu możliwość skorygowania błędów lub rozwiązania błędów w inny sposób.

W stanie Illinois dostępne są dwa systemy sądowe. Istnieje federalny (“federal”) system sądowy (na Stany Zjednoczone) oraz stanowy (“state”) system sądowy (na stan Illinois).

Istnieje spora liczba alternatywnych metod rozwiązywania sporów, ale zazwyczaj nie przysługuje odwołanie od tych rezolucji, jeżeli jedna ze stron nie zgadza się z wynikiem.

W federalnym systemie sądowym istnieją trzy poziomy sądów. Sąd procesowy nazywany jest Sądem Okręgowym (“district court”). Stan Illinois dzieli się na trzy okręgi federalne, w tym okręg południowy, centralny i północny. Jeżeli strona nie zgadza się z orzeczeniem na poziomie Sądu Okręgowego, strona może odwołać się do Sądu Apelacyjnego (“Court of Appeals”). W systemie federalnym na terenie staniu Illinois, znajduje się Sąd Apelacyjny Siódmego Obiegu (“Seventh Circuit Court of Appeals”), który składa się ze stanów Illinois, Indiana, i Wisconsin. Odwołania od Sądów Okręgowych każdego z tych stanów są rozpatrywane w stanie Illinois. Często tego rodzaju odwołania są przesłuchiwane przez sędziów, którzy zasiadają w panelach po trzy osoby.

Jeżeli jedna ze stron nie zgadza się z decyzją Sądu Apelacyjnego, strona może ostatecznie wnieść sprawę odwołania do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (“Supreme Court of the United States”), który składa się z dziewięciu sędziów, którzy wspólnie rozpatrują sprawy. Nie każda sprawa może być wniesiona do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Zazwyczaj strona prosi o zezwolenie na odwołanie do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Odwołania w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych (“Supreme Court of the United States”) są rozpatrywane w Waszyngton, D.C. Każdy system sądowy zajmuje się pewnego rodzaju sprawami. Sądy systemu federalnego zazwyczaj przyjmują przypadki dotyczące sporów z udziałem prawa federalnego oraz sporów między stronami z różnych stanów.

Często osoby lub jednostki, które mają spory w stanie Illinois, korzystają ze stanowego systemu sądowego. Sądy systemu stanowego przyjmują przypadki dotyczące sporów z udziałem prawa stanowego.

Kolejną różnicą między sądami systemu federalnego a sądami systemu stanowego jest to, w jaki sposób sędziowie stają się sędziami. W federalnym systemie sądowym wszyscy sędziowie są mianowani przez prezydenta Stanów Zjednoczonych za zgodą Senatu Stanów Zjednoczonych. W sądowym systemie stanowym zazwyczaj obejmuje wybór sędziów.

Odwołania w sądowym systemie stanowym jest podobna do tej w sądowym systemie federalnym. Od Sądów Okręgowych odwołać można się do Sądu Apelacyjnego, a następnie, być może, do Sądu Najwyższego. Stan Illinois podzielony jest na pięć okręgów apelacyjnych, w których wybierani są sędziowie odpowiedniego Sądu Apelacyjnego. Przez te okręgi wybierani są także sędziowie Sądu Najwyższego, w tym trzej wybierani są z Pierwszego Okręgu, który składa się z powiatu Cook. W każdym odwołaniu na poziomie Sądu Apelacyjnego zasiada trzech sędziów. Siedmioro sędziów zasiada przy każdym odwołaniu na poziomie Sądu Najwyższego.

W każdym systemie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia rozprawy przed sądem. Jeżeli wyrok nie jest ostateczny, sąd odwoławczy może zezwolić na złożenie odwołania. Proces apelacyjny rozpoczyna się od wypełnienia powiadomienia o odwołaniu (“notice of appeal”) w sądzie procesowym (“trial court”). Zawiadomienie musi dotyczyć ostatecznego rozstrzygnięcia, które ma zostać poddane przeglądowi. Następnie strona wnosząca odwołanie musi uzyskać dokumentację z postępowania sądowego, skierowaną do sądu apelacyjnego (“record on appeal”). Część tego procesu obejmuje sporządzenie transkryptów istotnych i merytorycznych postępowań przed sądem procesowym.

Po złożeniu zawiadomienia o odwołaniu i udokumentowaniu odwołania, strony składają dokumenty, które przedstawiają ich stanowiska przed Sądem Apelacyjnym. Dokumenty zawierają podsumowanie istotnych faktów i kwestii wraz z argumentami stron z cytatami do aktów, statutów oraz opublikowanych opinii innych sądów. Zazwyczaj strona wnosząca odwołanie najpierw składa zeznanie, a następnie pozwany składa odpowiedź. Później strona wnosząca odwołanie ma szansę złożyć odpowiedź. Sąd Apelacyjny decyduje, czy potrzebuje dodatkowo usłyszeć argument ustny; jeżeli nie ma argumentu ustnego, Sąd Apelacyjny decyduje na podstawie złożonych zeznań oraz dokumentacji.

Ten proces jest bardzo podobny na poziomie Sądu Najwyższego. Zwykle podjęcie decyzji na każdym poziomie odwoławczym trwa kilka tygodni lub miesięcy.

Odwołania do wyższych szczebli w systemach sądowych przewidują wnikliwy przegląd decyzji sądów procesowych. W taki sposób, odwołania pomagają chronić nasz system sądowy.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge