----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

02 stycznia 2020

Udostępnij znajomym:

Dziś poruszymy temat planowania podatkowego przed złożeniem rozliczeń podatkowych. Zacznijmy od terminów. Prosimy pamiętać, że jeśli dzień terminu wypada w weekend lub święto federalne bądź obchodzone w stolicy - Waszyngtonie, obowiązuje następny dzień powszedni.

Rozliczenia prywatne na formularzach 1040 mają czas do 15 kwietnia. Mogą być przedłużone na kolejne sześć miesięcy do 15 października, po którym nie ma dodatkowych przedłużeń.

Rozliczenia spółek, składających formularze 1065, jak i korporacji typu S, składających formularze 1120S, mają czas do 15 marca. Również mogą być przedłużone na kolejne sześć miesięcy, do 15 września, po którym również nie ma dodatkowych przedłużeń. Dochód, jak i straty obu rodzajów firm nie jest opodatkowany na poziomie federalnym, ponieważ stanowi część dochodu prywatnego uzyskanego przez udziałowców do uwzględnienia na ich prywatnym rozliczeniu. Przez taki ‘przepływ’ dochodu na prywatne rozliczenie, tego rodzaju firmy są nazywane jednostkami przepływowymi.

Rozliczenia korporacji typu C, składających formularze 1120, mają te same terminy jak prywatne rozliczenia.

Dla podatników nieprowadzących działalności biznesowej, data 15 kwietnia jest jedynym terminem, który ma wpływ na końcowy rezultat wysokości podatku naliczonego za ubiegły rok. Do tego czasu można: odłożyć fundusze na tradycyjne konta IRA i odłożyć fundusze na konta HSA (Health Savings Account) posiadając odpowiedni plan ubezpieczenia zdrowotnego.

Na rok 2019 i 2020 na konta IRA możemy odłożyć do $6,000 na każdego małżonka (dodatkowy $1,000 będąc w wieku 50 lat lub powyżej). Na rok 2019 na konta HSA możemy odłożyć do $3,500 ($3,550 na 2020) na plany indywidualne i do $7,000 ($7,100 na 2020) na plany rodzinne.

Jeśli nie posiadamy planu emerytalnego w pracy, według przepisów obowiązujących na rok 2018:

Posiadając Status Podatkowy…

przy zmodyfikowanym dochodzie AGI ...

otrzymamy...

single,
head of household, lub
qualifying widow(er)

bez ograniczeń

pełny odpis.

married filing jointly lub separately with a spouse who isn’t covered by a plan at work

bez ograniczeń

pełny odpis.

married filing jointly with a spouse who is covered by a plan at work

$189,000 lub mniej

pełny odpis.

więcej niż $189,000
lecz mniej niż $199,000

częściowy odpis.

$199,000 lub więcej

odpis wyeliminowany.

married filing separately with a spouse who is covered by a plan
at work

mniej niż $10,000

częściowy odpis.

$10,000 lub więcej

odpis wyeliminowany.

Oprócz powyższych opcji, które wygasają dla wszystkich 15 kwietnia, dla podatników prowadzących działalność biznesową w formie prywatnej, lub w formie jednostek przepływowych, istnieje opcja odłożenia funduszy na konta emerytalne typu SEP. Ta opcja istnieje do przedłużonej daty rozliczenia.

Należy pamiętać ze fundusze odłożone na plan SEP tworzą ‘plan emerytalny w pracy,’ który może wpłynąć na wysokość odpisu spodziewanego z wpłat na konta IRA. Ponieważ wpłaty na konta IRA mają termin do 15 kwietnia, a SEP do 15 września lub października, w zależności od całkowitego dochodu może dojść do okrojenia korzyści z wpłat na konta IRA.

Jeśli posiadamy konto emerytalne w pracy, według przepisów obowiązujących na rok 2018:

Posiadając Status Podatkowy…

przy zmodyfikowanym dochodzie AGI ...

otrzymamy...

single lub
head of household

$63,000 lub mniej

pełny odpis.

więcej niż $63,000
lecz mniej niż $73,000

częściowy odpis.

$73,000 lub więcej

odpis wyeliminowany.

married filing jointly lub
qualifying widow(er)

$101,000 lub mniej

pełny odpis.

więcej niż $101,000
lecz mniej niż $121,000

częściowy odpis.

$121,000 lub więcej

odpis wyeliminowany.

married filing separately

mniej niż $10,000

częściowy odpis.

$10,000 lub więcej

odpis wyeliminowany.

Dochodzimy do sytuacji, kiedy doradca finansowy może sugerować jak najszybszą i jak największą wpłatę na fundusze emerytalne, a doradca podatkowy będzie ubiegał o powstrzymanie decyzji do czasu ukończenia rozliczeń. Wtedy współpraca wszystkich, aby dążyć do jak najlepszego wyniku jest niezbędna.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Artur Arciuch MSc, CPA, EA

Principal Accountant
Taxes-The Financial Services Corp.
1030 Higgins Rd., Suite 205
Park Ridge, IL 60068
Phone: (773) 631-2700
Fax: (773) 631-6400
www.linkedin.com/in/arturarciuch
www.taxesus.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----