----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

16 lipca 2020

Udostępnij znajomym:

Odkąd IRS zaczął zwracać uwagę na osoby, które utrzymują fundusze w obcych krajach, aby uniknąć płacenia podatków w USA, zainteresowanie tym tematem wzrosło nieco. Po pierwsze, koncepcyjnie nic z tego nie jest nowe. Dochód do zgłoszenia to wszystko, co otrzymujemy, z dowolnego źródła i niezależnie od lokalizacji, chyba że jest to wyraźnie wyłączone przez wewnętrzny kodeks skarbowy. Szczególne wykluczenia to na przykład spadki i prezenty.

Transakcje dotyczące podatników amerykańskich podlegają zasadniczo tym samym zasadom, niezależnie od kraju zamieszkania. Dochód uzyskany przez podatników amerykańskich w obcym kraju lub otrzymany z obcego kraju jest zgłaszany na odpowiednim harmonogramie lub linii 1040, jak zarobiony w USA. Dochody uzyskane za granicą mogą podlegać wykluczeniu, jeśli kwalifikacje są spełnione (formularz 2555). Podatki płacone obcym krajom mogą być wykorzystane jako zagraniczna ulga podatkowa (formularz 1116). Należy zachować ostrożność w podatku od samozatrudnienia, ponieważ czasami może być konieczne, aby go zapłacić zarówno do obcego kraju i Social Security Administration bez wyrównania, jeśli kraje nie zgodziły się na umowy sumowania w traktacie podatkowym z USA.

Niezgłoszenie tych pozycji dochodu to uchylanie się od opodatkowania, podobnie jak nieraportowanie podobnych pozycji pochodzenia amerykańskiego dochodu.

Dziedziczenie i prezenty

Pierwsze międzynarodowy problem tutaj to temat dziedziczenia i prezenty. Jak duży był spadek lub prezent otrzymany z zagranicy? Czy pochodził od podatnika USA, który mieszkał tam, czy osoby obcej?

Schedule B Formy 1040, część III musi zostać uzupełniona, jeśli twoje odsetki (część I) lub dywidendy (część II) dodane do ponad $1,500 LUB jeśli miałeś konto zagraniczne LUB miałeś transakcje z zagranicznym trustem (upraszczając).

Linia 7a, początek. Czy masz interes finansowy lub upoważnienie do konta finansowego w obcym kraju? Albo: czy to są twoje pieniądze, czy możesz wydać czyjeś? Oczywiście konto własne jest przykładem pierwszym. W drugim mówimy o sytuacji, gdzie klient na przykład został dodany jako sygnatariusz na „wszelki wypadek” na konto rodzica, dziadka lub innego krewnego. Wszystkie te stają się przykładami, gdzie 7a ma odpowiedz na „tak”.

Jeśli saldo na wszystkich kontach zagranicznych przekracza równowartość 10,000 USD w dowolnym dniu w ciągu roku, oprócz pierwszego "tak", drugie 7a "tak" musi zostać oznaczone, ponieważ właśnie zakwalifikowałeś się do zgłoszenia FinCEN Form 114. Zanim przejdziemy dalej, czy przez przypadek którykolwiek z tych rachunków zarabiał odsetki, dywidendy lub zyski kapitałowe lub handlował akcjami? Musimy to zgłosić na odpowiednich formularzach (Schedule B, D, Forma 8949). Jeśli był podatku zagranicznego potrącony u źródła, również formularz 1116.

Jeśli składamy Formularz 114, musimy poinformować Skarb Państwa, w którym kraju (te) te konta znajdują się w Schedule B części III, 7b. To oczywiście oprócz zgłoszenia samego formularza 114, który prosi o te same informacje, a następnie bardziej szczegółowo o nazwę rzeczywistego banku, numer konta, adres oddziału, najwyższe saldo na koncie, przeliczone na dolara amerykańskiego po kursie wymiany z końca roku. W wypadku niezgłoszenia mamy dodatkowe kary za niezłożenie wniosku, a nie tylko podatek od dochodu i kary za zwłokę. Umyślne naruszenie niesie ze sobą maksymalną karę w wysokości $124,588 lub 50% salda na koncie, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa, i to jest liczone od każdego konta, a nie banku czy też kraju. Schedule B zwraca uwagę na ten dylemat w polu "Caution" o tym właśnie. Formularz 114 jest odrębnym zgłoszeniem elektronicznym.

Więc o tym spadku, czy wykonawca wysyła pieniądze bezpośrednio do USA, czy odziedziczyłeś konto w tym kraju? Jest rzeczą oczywistą, że odziedziczona nieruchomość na wynajem w obcym kraju nie dotyczy Formularza 114, ale z pewnością jest działaniem harmonogramu E i otrzymuje specjalne zasady, takie jak 30-letnia amortyzacja kosztów.

A może klient posiada finansową pozycję w międzynarodowej korporacji i jest autoryzowanym sygnatariuszem na takich kontach? Dobrze zarządzane przedsiębiorstwa mają swoje działy podatkowe wysyłające notatkę, zapewniając prawidłowe rozliczenie dla ich pracownika w takiej funkcji.

W porządku, więc 7a dwa tak, 7b z listą krajów, Formularz 114 złożony, więc to wszystko, prawda? Cóż, jeśli suma zasobów formularza 114 przekracza 75,000 USD dla podatnika „single” lub „married filing separately” lub 150,000 USD dla małżeństwa, możesz powtórzyć wpis danych na formularzu 8938, ewentualnie dodać inne konta. Przynajmniej 8938 to załącznik do 1040 a nie kolejne osobne rozliczenie.

Schedule B Linia 8 pyta o transakcje z zagranicznych trustów, a jeśli to "tak" można dostać się do wypełnienia formularza 3520, czyli „roczny rozliczenie do transakcji raportu z zagranicznych trustów i otrzymania niektórych zagranicznych prezentów.” Prezent w wysokości ponad $100,000 od osoby zagranicznej lub spadku z zagranicy. "Extra" kara tez tu za niezgłoszenie 3520, stanowiąca 35% wartości brutto darowizny lub spadku.

Ze względu na obszerność tematu pomijamy tu jeszcze dyskusje pomniejsze jak zgłoszenia dotyczące zagranicznych „trust” i formularz 3520-A z tej dyskusji, własności udziałów w zagranicznych firmach, jak i FinCEN Form 104 zgłosić dziedziczenia lub darowizny pieniędzy otrzymanych i wpłaconych na konto bankowe w USA, a także sprawozdawczości gotówki na deklaracji celnej, jeśli w ten sposób przynosisz to do USA. Powinieneś oczywiście mieć testament lub dokument potwierdzający dar, w swoich rejestrach.  IRS zwraca się do równoważnych agencji zagranicznych o zweryfikowanie tych transakcji podczas audytów.

To tylko lekki zarys, ale miejmy nadzieję, że posłuży jako dobry punkt wyjścia.

Artur Arciuch MSc, CPA, EA
Principal Accountant
Taxes-The Financial Services Corp.
1030 Higgins Rd.
Suite 205
Park Ridge, IL 60068
Phone: (773) 631-2700
Fax: (773) 631-6400
www.linkedin.com/in/arturarciuch
www.taxesus.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----