Six Flags zapłaci 36 milionów odszkodowania
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Znany park rozrywki zgodził się na ugodę, która kończy zbiorowy pozew dotyczący pobierania odcisków palców od osób wchodzących na teren Six Flags. Sprawdź, czy dostaniesz pieniądze.

W ramach umowy firma nie przyznaje się do winy i odpowiedzialności za ewentualne szkody, zgadza się jednak wypłacić odszkodowanie osobom, które w minionych latach musiały oddać odcisk palca wchodząc na teren parku.

Według pozwu skanowanie linii papilarnych narusza ustawę Illinois Biometric Privacy Act (IBPA), która reguluje sposób, w jaki firmy mogą wykorzystywać dane biometryczne danej osoby — takie jak odcisk palca lub skan dłoni czy geometrii twarzy.

Ustawa, uchwalona w 2008 r., była pierwszą tego typu, ustanawiającą indywidualne prawo do ochrony danych biometrycznych. Wymaga ona, by podmiot miał pisemną zgodę osoby przed gromadzeniem i przechowywaniem jej informacji biometrycznych.

Prawo przewiduje również odszkodowanie w wysokości $1,000 za każde nieumyślne przewinienie i $5,000 USD za celowe lub lekkomyślne naruszenie tych przepisów.

Główną powódką w sprawie przeciw Six Flags była Stacy Rosenbach, która pozwała park w Gurnee w 2016 r. w imieniu swojego syna Aleksandra, od którego pobrano odcisk palca podczas wejścia na teren parku bez uzyskania uprzedniej zgody. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego Illinois.

Kto ile dostanie

Zgodnie z umową osoby, które po raz pierwszy miały skanowane linie papilarne podczas wejścia do Six Flags między 1 października 2013 r. a 30 kwietnia 2016 r., mogą otrzymać do $200 w pięciu ratach.

Osoby, którym po raz pierwszy zeskanowano palec przy wejściu do parku między 1 maja 2016 r. a 31 grudnia 2018 r., mogą otrzymać do $60.

To nie pierwszy taki pozew

Przypomnijmy, iż na początku tego roku Facebook zgodził się na odszkodowanie w wysokości $650 milionów za naruszenie zasad BIPA w Illinois poprzez zbieranie i przechowywanie danych biometrycznych użytkowników portalu bez ich powiadomienia i zgody.

rj