----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

21 października 2021

Udostępnij znajomym:

Przed sfinalizowaniem rozwodu, należy rozważyć potrzebę ubezpieczenia. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę, w jaki sposób różne rodzaje ubezpieczeń mogą być wykorzystane w przyszłości oraz jaki rodzaj jest najlepszy w danej sytuacji. Trudno jest myśleć o śmierci, ale konieczne jest zabezpieczenie się na wypadek nieoczekiwanej śmierci lub niepełnosprawności osoby, na której – przynajmniej częściowo – polegasz finansowo.

Różnica między ubezpieczeniem na życie („life insurance”), a ubezpieczeniem na wypadek inwalidztwa („disability insurance”)

Ubezpieczenie na życie to umowa, która wypłaci pewną sumę wymienionemu beneficjentowi („named beneficiary”) po śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa to umowa, która wypłaci ubezpieczonemu miesięczne świadczenie, aby zapewnić, że osoba utrzyma strumień dochodów, nawet jeśli nie będzie w stanie zarobić wypłaty. W zależności od tego, co należy chronić, ważne jest, aby zrozumieć, który z tych rodzajów ochrony ubezpieczeniowej jest w danym przypadku najbardziej korzystny.

Potrzeby ubezpieczeniowe w przypadku wyroku alimentów na rzecz byłego współmałżonka („maintenance”)

Przykład: jeśli orzeczenie sądowe stwierdza, że jeden ze współmałżonków otrzyma alimenty w wysokości $3,000.00 miesięcznie przez dziesięć lat, ten współmałżonek liczy na strumień dochodów w wysokości $36,000.00 rocznie przez następne dziesięć lat. Jeśli były współmałżonek, który jest płatnikiem („payor”) umrze przed upływem dziesięciu lat, wówczas strumień dochodów natychmiast ustaje bez ostrzeżenia i odbiorca płatności („payee”) może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. Zalecane jest zabezpieczenie tego typu strumienia dochodów ubezpieczeniem.

Można poprosić płatnika o wykupienie polisy ubezpieczeniowej na życie na kwotę $360,000.00 ze współmałżonkiem, który ma przyznane alimenty jako beneficjent, aby w przypadku śmierci płatnika, odbiorca płatności otrzymał jednorazową wypłatę. Płatnik może postarać się o wprowadzenie postanowienia, że może on z czasem zmniejszyć kwotę świadczenia, aby uniknąć nieoczekiwanego zysku („windfall”) przez odbiorcę płatności w przypadku śmierci płatnika po dokonaniu płatności przez znaczny okres.

Na przykład rozsądne byłoby, aby płatnik mógł – po pierwszych dwóch latach – co roku zmniejszać kwotę świadczeń ubezpieczeniowych o co najmniej $36,000.00. Przez pierwszy i drugi rok wyniosłyby $360,000.00, a następnie w trzecim roku pokrycie mogłoby zmniejszyć się do $324,000.00, a w czwartym $288,000.00, itd., tak, aby pokrycie odzwierciedlało pozostałą do zapłacenia kwotę płatności alimentów.

Inne polisy ubezpieczeniowe do rozważenia

Oprócz rozważenia ubezpieczenia na życie i kwoty, istnieją różne rodzaje polis ubezpieczeniowych, które można uzyskać. Najlepiej porozmawiać o tych rodzajach z zaufanym doradcą ubezpieczeniowym.

Na przykład terminowa polisa ubezpieczenia na życie („term life insurance”) to polisa obowiązująca przez określony czas z takimi samymi rocznymi kosztami przez cały okres obowiązywania. Jest to często wystarczające, aby upewnić się, że odbiorca płatności jest chroniony przed ryzykiem utraty strumienia płatności.

Ryzyko niepełnosprawności płatnika może być wyższe niż ryzyko jego śmierci. Jeśli płatnik stanie się niepełnosprawny i nie będzie w stanie zapłacić alimentów i będzie wnioskował w celu znacznego zmniejszenia lub anulowania płatności alimentów, polisa ubezpieczeniowa na życie nie pomoże i istnieje ryzyko, że strumień płatności może się zakończyć. Polisa ubezpieczeniowa na wypadek niepełnosprawności, pozwoliłaby mu na utrzymanie alimentów. Kwota oraz warunki ubezpieczenia muszą zostać ustalone, aby upewnić się, że odbiorca płatności jest chroniony.

Zalecane jest, aby rozważyć ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy/niepełnosprawności wraz z ubezpieczeniem na życie przy podejmowaniu decyzji, które jest najlepsze w danych okolicznościach.

Ubezpieczenie chroniące alimenty na dziecko („child suport”)

Obowiązują generalnie te same zasady jak powyżej.

Kiedy alimenty na dziecko są przedmiotem chronionym, często płatnik chce mianować nieletnie dziecko jako beneficjenta, a nie drugiego z rodziców. To nie jest optymalne rozwiązanie, ponieważ jeśli osoba nieletnia zostanie mianowana jako beneficjent, sprawa sądowa musi zostać wszczęta, a środki zagospodarowane przez wyrok sądowy. Lepiej oraz efektywniej jest mianować drugiego rodzica beneficjentem ‘na rzecz nieletnich dzieci’ („for the benefit of the minor children”).

Dodatkowe uwagi

Zdarzają się przypadki, w których płatnik nie kwalifikuje się na ubezpieczenie ze względu na stan zdrowia lub inne okoliczności. Są inne rzeczy, które odbiorca płatności może wykorzystać w celu ochrony przed ryzykiem utraty strumienia płatności, takie jak aktywa emerytalne.

Przed sfinalizowaniem rozwodu należy porozmawiać z adwokatem o tych bardzo ważnych zabezpieczeniach.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Zapraszamy na kontakt, aby umówić się na poufną konsultację w sprawie prawa rodzinnego w Illinois.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----