----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

25 kwietnia 2022

Udostępnij znajomym:

Metropolia Chicago zajmuje 16. miejsce pod względem zanieczyszczenia smogiem i 22. pod względem całorocznego zanieczyszczenia pyłami wśród ponad 200 zbadanych obszarów miejskich.

Powietrze w obszarze Chicago pozostaje jednym z najbardziej zanieczyszczonych w kraju – chociaż z nowej analizy wynika, że stan powietrza poprawił się od 2000 roku.

Roczne narażenie mieszkańców rejonu Chicago na smog i zanieczyszczenie cząstkami stałymi należy do 25 najgorszych w kraju, jak stwierdzono w raporcie American Lung Association z 2022 r. o stanie powietrza. Obszar ten rozciąga się na 19 powiatów w Illinois, Indianie i Wisconsin.

Obszar metropolitalny Chicago zajął 16. miejsce na 226 badanych pod względem średniej liczby dni w roku z wysokim poziomem ozonu, powszechnie znanego jako smog. Według raportu, gaz ozonowy jest „silnym środkiem drażniącym płuca”, który może powodować problemy z oddychaniem w krótkim terminie, a w dłuższej perspektywie astmę, POChP i uszkodzenie organizmu.

Powiat Cook z oceną F

W szczególności powiat Cook otrzymał ocenę F za zanieczyszczenie smogiem, ze średnią 16 dni w ciągu roku. To pięć razy więcej niż granica dla oceny D i niewielki wzrost w stosunku do średniej z lat 2017-2019, wynoszącej 15.5 dnia.

„Jeśli mieszkasz w Cook County, powietrze, którym oddychasz, może zagrażać zdrowiu” – czytamy w raporcie.

Od 1996 r. najgorszym trzyletnim okresem zanieczyszczenia smogiem w powiecie były lata 2001-2003, kiedy to mieszkańcy musieli stawić czoła średnio 38 dniom w roku z wysokim poziomem ozonu. Najlepszy okres przypadał na lata 2013-2015, ze średnią 6.2 dnia w roku.

W tegorocznym raporcie to Los Angeles zostało uznane za najbardziej zanieczyszczonym przez smog obszarem metropolitalnym.

Pył w powietrzu

Rejon Chicago zajął 22. miejsce na 202 badane pod względem całorocznego narażenia drobne cząstki w powietrzu. W raporcie czytamy, że drobne cząstki, takie jak metale lub cząstki spalania, powstają najczęściej podczas spalania drewna lub paliw kopalnych. Cząsteczki mogą być szorstkie jak kurz lub pyłki lub ultradrobne, które przechodzą przez tkankę płucną do krwioobiegu. Według raportu, istnieje „wyraźny związek” między regularnym narażeniem na pył w powietrzu, a śmiercią.

Z raportu wynika, że mieszkańcy Bakersfield w obszarze kalifornijskim byli narażeni na najwyższą całoroczną ekspozycję na drobne cząstki w powietrzu.

Obszar metropolitalny Chicago zajął 75. miejsce na 221 badanych pod względem krótkoterminowego zanieczyszczenia drobnymi cząstkami, na podstawie dni roku, w których mieszkańcy mieli do czynienia z wysokim poziomem cząstek w powietrzu.Mieszkańcy powiatu Cook mieli do czynienia z wysokimi poziomami cząstek stałych mniej niż jeden dzień w roku, co pozwoliło uzyskać ocenę B. To także drastycznie mniej niż średnia dla powiatu wynosząca 25.25 dni w roku w latach 2000-2002.

Najbardziej narażeni

Prawie 3 miliony osób kolorowych, 1.1 miliona dzieci, 800,000 seniorów, 650,000 osób żyjących w ubóstwie i 420,000 osób cierpiących na astmę, należą do grup najbardziej zagrożonych zanieczyszczeniem powietrza w powiecie Cook.

Opublikowany w 2020 r. raport Departamentu Zdrowia Publicznego Chicago, dotyczący jakości powietrza i zdrowia, wykazał, że społeczności po stronie południowej i zachodniej „przecięte głównymi autostradami, o wysokim stężeniu przemysłu” są nieproporcjonalnie bardziej obciążone zanieczyszczeniami.

Aby poprawić jakość powietrza, władze miast i powiatów powinny wspierać infrastrukturę pieszą, rowerową i tranzytową; pracować nad skutkami zmiany klimatu; zakupić bezemisyjne pojazdy dla flot miejskich; i wykorzystywać energię odnawialną w działaniach samorządów lokalnych - zaleca American Lung Association.

W raporcie czytamy, że rządy stanowe powinny stopniowo wycofywać paliwa kopalne, zwiększać monitorowanie jakości powietrza i przyjmować standardy zerowej emisji dla pojazdów podobne do tych wprowadzonych w Kalifornii.

Stowarzyszenie z siedzibą w Chicago wezwało również Kongres do uchwalenia wstrzymanej ustawy Build Back Better, która obejmuje finansowanie bezemisyjnej energii elektrycznej i transportu, jednocześnie wzywając Agencję Ochrony Środowiska do wprowadzenia zaostrzonych norm dotyczących emisji z pojazdów, cząstek stałych i smogu.

jm

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----