09 kwietnia 2020

Udostępnij znajomym:

Ponieważ okoliczności i przepisy zmieniają się teraz nawet z godziny na godzinę, poniższy opis jest bardziej zarysem bieżącej sytuacji, gdyż treść czy interpretacja przepisów może oczywiście ulec zmianie.

1. Przedpłaty podatków na rok

a. Federalne – pierwsza przedpłata uległa przesunięciu:
     i. Pierwsza przedpłata jest do zapłacenia do 15 lipca 2020
     ii. Druga przedpłata jest do zapłacenia do 15 czerwca 2020
     iii. Trzecia przedpłata jest do zapłacenia do 15 września 2020
     iv. Czwarta przedpłata jest do zapłacenia do 15 stycznia 2020

b. Stanowe (Illinois) terminy nie uległy zmianie, ale sumy do wysłania mogą być obliczone na podstawie należności za 2018, 2019 lub spodziewanej za 2020
     i. Pierwsza przedpłata jest do zapłacenia do 15 kwietnia 2020
     ii. Druga przedpłata jest do zapłacenia do 15 czerwca 2020
     iii. Trzecia przedpłata jest do zapłacenia do 15 września 2020
     iv. Czwarta przedpłata jest do zapłacenia do 15 stycznia 2020.

2. Przedłużenie terminu płatności i rozliczeń podatkowych

Możemy się rozliczać do 15 lipca 2020, zarówno do IRS jak i Illinois. W praktyce oznacza to, że rozliczenia i płatności, które wcześniej miały być złożone i zapłacone do 15 kwietnia 2020, zostały przesunięte na 15 lipca. Mówimy o rozliczeniach za 2019:
     • Prywatnych – Forma 1040
     • Korporacji typu C – Forma 1120
     • Estates and Trusts – Forma 1041
     • Gifts – Forma 709

Płatności przedłużone to opłaty za 2019 do zapłaty podatku należnego za wyżej wymienione rozliczenia, jak i pierwsze zaliczki podatkowe za 2020, jak opisaliśmy powyżej.

3. Wpłaty na konta IRA i HSA

Wpłaty no konta IRA i HSA zostały również przesunięte na 15 lipca 2020, powielając przedłużoną datę złożenia rozliczeń indywidualnych.

4. Terminy zwrotów podatkowych

Urzędy obiecują, że starają się utrzymać regularny system wysyłania zwrotów. Aby otrzymać je jak najszybciej, chcemy się rozliczyć jak najszybciej, wysłać rozliczenia elektronicznie, i poprosić o wpłaty zwrotów bezpośrednio na konto bankowe, gdyż to eliminuje potrzebę ludzkiej ingerencji w trakcie procesu.

5. Bezpośrednia pomoc finansowa

Ustawa przewiduje wysyłanie zasiłku bezpośrednio ze skarbu państwa do podatników w wysokości $1,200 na osobę dorosłą i $500 na dziecko. Będzie się należała podatnikom z dochodem do $75,000 dla ‘single,’ i $150,000 dla małżeństwa, obniżając pomoc do zera przy dochodzie $99,000 lub $198,000, w zależności od statusu podatkowego. Zasiłek będzie kalkulowany na podstawie rozliczenia z 2018 lub 2019, jeśli już zostało złożone. Jeśli podatnik nie kwalifikuje się teraz, ale dozna obniżenia dochodów w 2020, powinien otrzymać zasiłek na rozliczeniu za 2020 w 2021 roku. IRS spodziewa się też, że niedługo będzie uruchomiona aplikacja na stronie www.irs.gov, aby uzupełnić dane podatników, które się zmieniły od czasu poprzednio złożonego rozliczenia.

6. Płatne dni wolne ze względu na efekty COVID-19

Ustawa Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) dotyczy pracodawców zatrudniających poniżej 500 (pięciuset) pracowników. Przepisy weszły w życie 1 kwietnia 2020. Pracodawcy zatrudniający poniżej 50 (pięćdziesięciu) pracowników mogą się wykluczyć z wypłat płatnego czasu opieki nad dziećmi. Ustawa FFCRA wprowadziła dwa rodzaje płatnych dni wolnych.
     a. Emergency Paid Sick Leave (EPSL) - 80 godzin wypłaty dla pracowników na pełnym etacie lub proporcjonalne 2 tygodnie na średnią ilość godzin dla pracowników poniżej pełnego etatu. Płatne ma być w wysokości normalnej wypłaty, ale limitowane do podstawy kredytu podatkowego dla pracodawcy do $511 dziennie i do $5,111 w całości na pracownika dotkniętego bezpośrednio kwarantanną, chorobą, opiekującego się chorym, lub odczuwającego symptomy i poszukującego diagnozy. Jeśli pracownik opiekuje się dziećmi ze względu na zamknięcie szkoły, płatne ma być w wysokości 2/3 wypłaty, ale limitowane do podstawy kredytu podatkowego do $200 dziennie i do $2,000 w całości na pracownika.
     b. Emergency FMLA Expansion (EFE) – 12 tygodni wolnego, 2 pierwsze tygodnie nieodpłatnie, ale potencjalnie podlegające pod EPSL, kolejne 10 tygodni wypłaty w sposobie podobnym do systemu opisanego w temacie opieki nad dziećmi w EPSL, czyli 2/3 wypłaty limitowane do podstawy kredytu dla pracodawcy do $200 dziennie, ale ze względu na długość do $10,000 na pracownika.

Powiązanie EPSL i już istniejących umów pracy dotyczących płatnego wolnego: Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia czasu wolnego z EPSL niezależnie od czasu chorobowego (lub innego płatnego czasu wolnego, tzw. PTO), który pracodawca zapewnia w umowie.
Pracodawcy nie mogą też wymagać, aby pracownicy najpierw wyczerpali inny płatny urlop przed podjęciem płatnego zwolnienia chorobowego w nagłych wypadkach podlegających pod EPSL, chociaż pracownicy mogą zażądać wyczerpania PTO przed skorzystaniem z EPSL.

7. Rządowe niskoprocentowe pożyczki dla biznesów

Pierwsza z pożyczek to Economic Injury Disaster Loan (EIDL). Aplikacja na jej uzyskanie jest dostępna na stronie: https://disasterloan.sba.gov/ela/

Według pierwszego zarysu, wypełnienie tej aplikacji miało się wiązać z otrzymaniem zaliczki w wysokości $10,000 w ciągu 3 dni od złożenia podania, która to zaliczka miała być bezzwrotna. System został uruchomiony w poniedziałek 30 marca 2020, ale z dostępnych informacji wynika, że zaliczki nie były jeszcze wysyłane.

Podobnie ma się sytuacja z pożyczką przez Paycheck Protection Program (PPP). Jest to tez program nadzorowany przez Small Business Administration, ale wdrażany jest w życie przez system bankowy. Program ten ma zapewnić 8 tygodni wydatków na niektóre płace, czynsz, użyteczności i część odsetek od innych pożyczek. Jeśli zostaną spełnione warunki programu, całość pożyczki może być przebaczona bez konieczności jej spłaty. System został otwarty w piątek 3 kwietnia, ale duża część banków jeszcze nie przyjmuje aplikacji. Biznesy starające się o fundusze z PPP powinny się kontaktować z własnymi bankami. Pomimo szerokiego rozpowszechnienia, banki nie oferują tego programu dla jednostek, które nie są ich klientami. Wchodzą tu w grę inne przepisy, które miały ograniczyć możliwości prania pieniędzy. Tak wiec dochodzi do sytuacji, że niektórzy już otrzymali fundusze, część było zaaprobowanych, spora część jest w trakcie procesu i podobnie spora część czeka, aby ten proces rozpocząć. Oddział Small Business Administration w Chicago można znaleźć na stronie: https://www.sba.gov/offices/district/il/chicago

Burmistrz Chicago i inne jednostki administracyjne otworzyły strony informacyjne na temat innych programów dostępnych dla firm dotkniętych konsekwencjami Covid-19.

8. Odroczenie spłat pożyczek hipotecznych

Fannie Mae i Freddie Mac, firmy ubezpieczające i gwarantujące pożyczki oświadczyły, że firmy obsługujące pożyczki podlegające pod obie firmy mogą zawiesić spłaty do 12tu miesięcy dla pożyczkobiorców, których dochód zanikł lub został obniżony ze względu na COVID-19. Aby uniknąć konsekwencji kryzysu z roku 2008, ma to nastąpić bez wpływu na historie kredytowe, ale nie jest to automatyczne. Pożyczkobiorcy musza się skontaktować ze swoimi instytucjami w celu zmiany umowy pożyczkowej. Jedną z opcji może być na przykład przedłużenie terminu spłat o ich opuszczoną ilość. Nastąpiło też odroczenie postępowań eksmisji i sprzedaży sądowej na sprawy bieżące już w toku.

Artur Arciuch MSc, CPA, EA

Principal Accountant
Taxes-The Financial Services Corp.
1030 Higgins Rd., Suite 205
Park Ridge, IL 60068
Phone: (773) 631-2700
Fax: (773) 631-6400
www.linkedin.com/in/arturarciuch
www.taxesus.com

----- Reklama -----

Vallas For Mayor - Polonia głosuje na Vallasa

----- Reklama -----

Vallas For Mayor - Polonia głosuje na Vallasa

----- Reklama -----

Zobacz nowy numer Gazety Monitor
Zobacz nowy numer Gazety Monitor

Subskrybuj MONITOR

Otrzymuj gazetę za darmo na swój email w każdy piątek.