----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

13 marca 2020

Udostępnij znajomym:

Zapoznanie się z odpisami i ulgami (kredytami) podatkowymi może drastycznie zmniejszyć należności podatkowe i zachować więcej pieniędzy w naszych portfelach.

Okazuje się ze jest wielu podatników, którzy błędnie uwzględnili tylko standardowe odliczenie od swoich zeznań. Zgodnie z najnowszymi danymi IRS, wielu z nich przegapiło odliczenia podatkowe, na które zasłużyli.

Na przykład, jedna na pięć osób, które kwalifikują się na kredyt dla osób mało zarabiających, nie ubiegało się o to na swoich rozliczeniach. Jest to jedna z najbardziej korzystnych ulg podatkowych dla rodzin o niskich lub umiarkowanych dochodach. Jednym z powodów, dla których wiele osób nie korzysta z kredytów, jest to, że uważają, iż nie kwalifikują się na nie.

Ulga podatkowa dla osób mało zarabiających

EITC jest zwrotną ulgą podatkową, a nie odliczeniem. Kredyt ten ma na celu uzupełnienie wynagrodzeń dla pracowników o niskich i umiarkowanych dochodach. Nie dotyczy to jednak tylko podatników o niższych dochodach.

Można ją też wykorzystać, jeśli straciłeś pracę, wziąłeś obniżkę płac lub przepracowałeś mniej godzin w ciągu roku. Dokładny zwrot kosztów zależy od dochodu, stanu cywilnego i wielkości rodziny. Aby uzyskać zwrot pieniędzy z EITC, musisz złożyć zeznanie podatkowe, nawet jeśli nie jesteś winien żadnych podatków. Jeśli w przeszłości kwalifikowałeś się do ubiegania się o kredyt, ale tego nie zrobiłeś, możesz złożyć wniosek o zwrot podatku EITC w ciągu trzech poprzednich lat podatkowych.

Ulga podatkowa na opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi

Ulga podatkowa jest zazwyczaj lepsza niż odliczenie podatku, ponieważ zmniejsza dolara podatku za dolara. Często się zdarza, że dzieci nie są wcale uwzględnione na rozliczeniu. Nawet jeśli są, kredyt na opiekę umyka uwadze. W wielu miejscach pracy jego zaliczkowa wersja, do $5,000 opłat, jest częścią pakietu wypłaty. Należy wówczas zgłosić konto z pracy jak i wydatki własne.

Maksymalnie $6,000 kosztów opieki może kwalifikować się do kredytu. Jeśli wykorzystamy $5,000 używając konta w pracy, można ubiegać się o kredyt na maksymalnie $1,000. To obniżyłoby rachunek podatkowy o co najmniej 200 dolarów przy użyciu minimum 20% wydatków. Procent kredytów wzrasta w przypadku rodzin o niższych dochodach.

Odsetki od kredytu studenckiego

Kredyty studenckie mogą być odliczone jako odpis, do 2,500 dolarów. Odpis ten jest bezpośredni na formularzu 1040 i nie wymaga osobnych formularzy.

Ulgi dla uczniów na studiach wyższych

American Opportunity Tax Credit: kredyt na kwalifikujące się wydatki edukacyjne opłacone przez uprawnionego studenta przez pierwsze cztery lata szkolnictwa wyższego. Możesz uzyskać maksymalny roczny kredyt w wysokości $2,500 na kwalifikującego się studenta. Część może być odesłana w formie zwrotu.

Lifetime Learning Credit: podobny do powyższego, z mniejszymi ograniczeniami, ale również z mniejszą korzyścią. Kredyt ten można użyć, jeśli płaciliśmy za studia licencjackie, magisterskie i zawodowe. Nie ma limitu liczby lat, w których możesz ubiegać się o kredyt, i pozwala na bezzwrotna ulgę do $2,000.

Tuition and Fees Deduction: to odliczenie może być żądane w miejsce kredytu edukacyjnego i może być bardziej korzystne niż Lifetime Learning Credit dla tych, którzy nie mogą ubiegać się o American Opportunity Tax Credit. Pozwala uprawnionym podatnikom odliczyć do $4,000 od dochodu. Nie można ubiegać się w tym samym roku co o powyższe kredyty.

Reinwestowane dywidendy

Nie jest to odliczenie podatkowe, ale odejmowanie, które może zmniejszyć twoje zobowiązania podatkowe. Jeśli masz dywidendy funduszu inwestycyjnego automatycznie inwestowane w dodatkowe akcje, każda reinwestycja zwiększa koszt "podstawy opodatkowania" w akcji lub funduszu inwestycyjnym. Ta podwyżka podstawy opodatkowania zmniejsza kwotę podlegającą do opodatkowania zysku kapitałowego lub zwiększa stratę podczas sprzedaży udziałów funduszów lub akcji.

Podatek od sprzedaży

Podatnicy mieszkający w stanach bez podatku dochodowego mogą pomijać odliczenie od państwowych podatków od sprzedaży. Stany, które nie nakładają podatku dochodowego, to Alaska, Dakota Południowa, Floryda, Nevada, New Hampshire, Tennessee, Teksas, Waszyngton i Wyoming.

Istnieją dwa sposoby, aby ubiegać się o odliczenie podatku od sprzedaży na zeznaniu podatkowym dla osób w stanie wolnym od podatku dochodowego.

Najpierw można użyć tabel IRS przewidzianych dla twojego stanu, aby określić, co można odliczyć. Na przykład, zakup pojazdu, łodzi, samolotu, domu lub remont domu, może dodać podatek od sprzedaży zapłacony od tych przedmiotów do kwoty pokazanej w tabelach IRS do limitu dla danego stanu. Zakupy pojazdów zmotoryzowanych można dołożyć do sum z tabel i użyć zamiast odpisu podatku dochodowego w pozostałych stanach. Można też śledzić cały podatek od sprzedaży zapłacony przez cały rok i korzystać z niego zamiast tabel.

Należy pamiętać, że nowe prawo podatkowe podaje łączną kwotę wyszczególnionych odliczeń dla wszystkich podatków stanowych, lokalnych i realnościowych jest ograniczona do $10,000 rocznie.

Punkty hipoteczne

Czy refinansowaliśmy kredyt hipoteczny domu? Czasem dla obniżenia bieżących odsetek możemy mieć do czynienia z opłatami za punkty hipoteczne. Te punkty są odliczane w ciągu życia pożyczki.

Oznacza to, że można odliczyć 1/30 punktów rocznie, jeśli jest to 30-letni kredyt hipoteczny, to 33 dolarów rocznie za każde 1,000 dolarów punktów, które zapłaciłeś. W roku spłacenia pożyczki, ze względu na kolejne przefinansowanie lub sprzedaż, możemy odliczyć pozostałe punkty, które nie zostały jeszcze odjęte, chyba że refinansujesz z tym samym kredytodawcą.

Punkt hipoteczny domu jest równy jednemu procent kwoty pożyczki. Czyli przy $100,000 pożyczki, jeden punkt to $1,000.

Datki charytatywne

Często pomijane są też mniejsze datki charytatywne. Należą do nich donacje dla kwalifikujących się organizacji lub koszt przedmiotów. W przypadku, gdy używaliśmy samochodu na cele charytatywne w 2019, można odliczyć 14 centów za milę podczas jazdy w związku z działalnością charytatywną. Musimy pamiętać, aby prowadzić dokładną dokumentację na pozycje podlegające odliczeniu od podatku.

Koszty przeprowadzki

Począwszy od 2018 r., koszty przeprowadzki nie kwalifikują się już do odliczenia podatku od federalnego zeznania podatkowego, oprócz żołnierzy. Jednak niektóre stany, takie jak Kalifornia, nadal zapewniają odliczenie od stanowego zeznania podatkowego.

Koszty poszukiwania pracy poniesione podczas poszukiwania pierwszej pracy nie podlegają odliczeniu, jednak koszty przeprowadzki w związku z pierwszą pracą tak. Na przykład, przy przeprowadzce powyżej 50 mil, można odliczyć 23 centów za milę kosztów transportu siebie i swoich artykułów gospodarstwa domowego do nowego domu, plus opłaty za parkowanie.

Artur Arciuch MSc, CPA, EA

Principal Accountant
Taxes-The Financial Services Corp.
1030 Higgins Rd., Suite 205
Park Ridge, IL 60068
Phone: (773) 631-2700
Fax: (773) 631-6400
www.linkedin.com/in/arturarciuch
www.taxesus.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----