----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

05 listopada 2020

Udostępnij znajomym:

Jurysdykcja („jurisdiction”) może być pojęciem mylącym. Jurysdykcja to uprawnienie sądu do rozpatrzenia sprawy i podejmowania decyzji w tej sprawie.

Dwa rodzaje jurysdykcji

W stanie Illinois istnieją dwa rodzaje jurysdykcji: jurysdykcja przedmiotowa („subject matter jurisdiction”) oraz jurysdykcja osobista („personal jurisdiction”).

Jurysdykcja przedmiotowa to uprawnienie do orzekania w sprawach zależnych od przedmiotu lub typu sporu. Jurysdykcja przedmiotowa przyznaje sądowi prawo do orzekania w konkretnym rodzaju sprawy - na przykład wydział prawa rodzinnego Sądu Okręgowego w powiecie DuPage („Circuit Court of DuPage County”) ma jurysdykcję przedmiotową w zakresie rozwodów na obszarze powiatu DuPage („DuPage County”).

Żaden sąd stanowy w stanie Illinois nie ma jurysdykcji przedmiotowej w przypadku bankructwa („bancruptcy”). Bankructwa można wnosić wyłącznie do federalnych sądów, które zajmują się bankructwami („federal bankruptcy courts”).

Należy także pamiętać ze niektóre problemy między małżeństwami i parami z dziećmi muszą zostać rozwiązane poza sądem rodzinnym (na przykład w sądzie karnym („crimial court”), a niektóre kwestie muszą zostać rozwiązane w sądzie rodzinnym.

Popełnianie błędów przy podejmowaniu decyzji o wyborze sądu może mieć fatalne skutki. Jeśli sąd nie ma jurysdykcji przedmiotowej, nie ma uprawnień do niczego. Gdy sąd działa w przypadku, w którym nie ma jurysdykcji przedmiotowej, nic się nie liczy.

Jurysdykcja osobista to uprawnienie sadu do podjęcia się oraz podejmowania decyzji w danej sprawie dotyczącej osoby. Sąd ma jurysdykcję osobistą nad osobą w przypadku, gdy osoba ta miała znaczące kontakty ze stanem, gdzie sprawa jest założona. Zazwyczaj w sprawach prawa rodzinnego sąd ma jurysdykcję osobistą, jeśli strony podjęły jakieś działania w stanie Illinois lub których skutki były później odczuwalne w stanie Illinois. Jeżeli para była w związku małżeńskim w innym stanie, a jeden z małżonków przeprowadził się później do Illinois i złożył wniosek o rozwód, pojawi się pytanie, czy sąd ma osobistą jurysdykcję nad małżonkami.

Jeżeli co najmniej jeden z małżonków przebywał w stanie Illinois przez 90 dni przed złożeniem wniosku o rozwód i małżonek, który złożył pozew, doręczył drugiemu małżonkowi pozew o rozwód zgodnie z wymogami prawa, wówczas sąd będzie prawdopodobnie miał osobistą jurysdykcję nad obojgiem małżonków. Jeśli jednak wymóg 90-dniowego pobytu nie zostałby spełniony, sąd mógłby nie mieć osobistej jurysdykcji nad małżonkami.

Jeśli jeden z współmałżonków nie mieszka w stanie Illinois, sąd może w niektórych przypadkach mieć nad tym współmałżonkiem osobistą jurysdykcję.

Statuty jurysdykcji długoterminowej („long-arm jurisdiction”)

Jeśli jeden z współmałżonków chce wnieść rozwód w stanie Illinois, a pozostały współmałżonek nie ma żadnych kontaktów ze stanem Illinois i nie mieszka w stanie Illinois, nadal może w niektórych przypadkach istnieć sposób, aby wymagania jurysdykcji („jurisdiction”) zostały spełnione. Ustawy przedstawione w statucie jurysdykcji długoterminowej mają na celu ‘dotrzeć’ do oskarżonych/pozwanych, którzy normalnie nie podlegają jurysdykcji danego sądu.

Prawo stanu Illinois w szczególności wylicza listę czynności, w wyniku, których osoba może nieświadomie lub w sposób dorozumiany wyrazić zgodę na jurysdykcję, nawet, jeśli nie mieszka w stanie Illinois lub nie przebywała w stanie Illinois od lat. Niektóre z nich obejmują prowadzenie interesów, popełnianie przestępstw lub wyrażanie zgody na określone rodzaje umów w stanie Illinois. Istnieje jednak kilka innych czynności, na mocy których osoba ‘zgadza się’ podlegać jurysdykcji stanu Illinois.

Nawet, jeśli osoba nie może ustanowić („establish”) osobistej jurysdykcji nad swoim współmałżonkiem, sąd nadal może mieć prawo rozwiązać małżeństwo i wydać wyrok a propos opieki nad dziećmi („custody”). Jednakże bez osobistej jurysdykcji nad nieobecnym małżonkiem sąd nie zawsze może ostatecznie rozstrzygnąć sprawy dotyczące podziału majątku lub alimentów.

Miejsce założenia sprawy („venue”) jest związane z jurysdykcją

Jeśli jeden współmałżonek mieszka w powiecie DuPage, a drugi współmałżonek mieszka w powiecie Kane, nie można wnieść sprawy rozwodowej w powiecie Cook. To byłoby niewłaściwe miejsce. Sprawę należy wnieść w powiecie, w którym mieszka przynajmniej jeden z współmałżonków.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----