Ławy przysięgłych
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Podstawą systemu sądowego w Stanach Zjednoczonych jest prawo do procesu sądowego („trial”). Prawo do procesu sądowego wynika z Konstytucji. Proces sądowy przed ławą przysięgłych („jury”) nie jest możliwy w każdym przypadku, ale jest dostępny we wszystkich sprawach karnych („criminal cases”) oraz w większości spraw cywilnych („civil cases”). Potencjalni ławnicy („prospective jurors”) są wybierani spośród zarejestrowanych do głosowania („registered voters”). Potencjalni przysięgli („prospective jurors”) są wzywani, informowani generalnie na temat procesu sądowego, przesłuchiwani, a następnie wybierani w przypadku konkretnej sprawy. Sędzia nadzoruje nad tym działaniem i decyduje o prawie stosowanym w sprawie. Ława przysięgłych decyduje o faktach sprawy oraz o tym, kto wygrywa.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych oraz konstytucje poszczególnych stanów przewidują prawo do procesu sądowego przed ławą przysięgłych. Prawo do procesu sądowego przed ławą przysięgłych istnieje we wszystkich sprawach karnych - we wszystkich przypadkach, w których pozwany jest oskarżony o popełnienie przestępstwa i w których może zostać ukarany więzieniem. Prawo do procesu sądowego przed ławą przysięgłych przysługuje również w większości spraw cywilnych. Prawo do procesu sądowego przed ławą przysięgłych nie istnieje jednak w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, np. dotyczących rozwodów, gdzie mamy do czynienia z nieletnimi dzieci.

Przysięgli są wybierani przez sądy spośród osób zarejestrowanych do głosowania w jurysdykcji Trybunału, w którym toczy się sprawa. Osoby, które zostały skazane za poważne przestępstwo („felony”), nie mogą zasiadać w ławie przysięgłych.

Komisje a propos przysięgłych („jury commissions”) są ustanawiane w jurysdykcjach w celu zbadania, które osoby kwalifikują się do pełnienia funkcji przysięgłych. Zazwyczaj kwestionariusze są wysyłane do potencjalnych przysięgłych, aby uzyskać od nich podstawowe informacje, które pomogą komisjom ustalić, kto może służyć w ławie przysięgłych.

Komisja wzywa potencjalnych przysięgłych do sądu w określone dni tygodnia, zazwyczaj na początku każdego tygodnia lub w inne dni, w których sąd może planować procesy sądowe. Poprzez wezwanie, potencjalny przysięgły musi stawić się w sądzie; a jeżeli tego nie zrobi, mogą zostać wszczęte kroki sądowe przeciwko potencjalnemu przysięgłemu, włącznie z możliwością aresztu.

Służba w ławie przysięgłych obciąża przysięgłego. Biorąc pod uwagę ważną rolę ławy przysięgłych w systemie sądowym Stanów Zjednoczonych, przyznaje się świadczenia za taką usługę, a prawo istnieje po to, aby ją wspierać. Przysięgli otrzymują zwykle skromną rekompensatę za ich usługi. Jeżeli przysięgły otrzymuje rekompensatę od pracodawcy podczas pełnienia obowiązków przysięgłego, pracodawca może wymagać od tego przysięgłego zwrotu honorarium, które otrzyma z sądu.

Zazwyczaj potencjalni przysięgli wzywani są do stawienia się w sądzie rano. Nie każda osoba, która zostanie wezwana, będzie miała okazję faktycznie zasiadać w ławie przysięgłych.

Sprawy wymagające ławy przysięgłych są zazwyczaj sprawami w toku w systemie sądowym przez miesiące, a nawet lata. Gdy sprawa jest na etapie wyznaczenia daty procesu sądowego, sędzia zorganizuje konferencję ze stronami za pośrednictwem adwokatów, aby przygotować sprawę do procesu sądowego przed ławą przysięgłych. Podczas takich konferencji sędzia i adwokaci omawiają między innymi to, w jakim stopniu ława przysięgłych powinna mieć możliwość wysłuchania lub zobaczenia pewnych dowodów („evidence”). Także adwokaci, przy pomocy sędziego, ustalają instrukcje dla ławy przysięgłych. Poprzez te instrukcje sąd informuje ławę przysięgłych o prawie („law”), które ma zastosować w podjęciu decyzji. Instrukcje są zwykle czytane pod koniec sprawy i są przekazane ławie przysięgłych, kiedy rozpoczyna deliberacje.

Gdy potencjalni przysięgli zostają wprowadzeni na salę sądową, są przesłuchiwani przez sędziego oraz adwokatów. Sędzia zazwyczaj zaczyna zadawać pytania koncentrując się na zawodach potencjalnych przysięgłych, ich rodzinach i przyjaciołach, ich edukacji oraz ich doświadczeniu z systemem sądowym.

Przysięgli są wybierani w panelach po cztery osoby, z których każda strona może zwolnić z obowiązku potencjalnego przysięgłego z konkretnej przyczyny („for cause”) lub w inny sposób. Ilość zwolnień z konkretnej przyczyny, gdzie potencjalny ławnik przedstawia określony konflikt lub uprzedzenie („bias”), jest nieograniczona. Każda ze stron otrzymuje także szereg dodatkowych zwolnień, które na ogół pozwalają stronie na zwolnienie potencjalnego ławnika, który według strony może nie służyć w jej najlepszym interesie.

Po wybraniu ławy przysięgłych, ława składa przysięgę, aby przestrzegać prawa. Sędzia instruuje przysięgłych, aby nie rozmawiali z nikim o sprawie, dopóki sprawa nie zostanie ostatecznie rozpatrzona po zakończeniu procesu sądowego. Sędzia instruuje przysięgłych, aby nie podejmowali się niezależnych dochodzeń przy pomocy Internetu. Sędzia instruuje przysięgłych, aby go poinformowali, jeżeli obserwują innych przysięgłych, którzy naruszają te dyrektywy.

Podczas procesu sądowego oraz deliberacji przysięgli mogą zadawać pytania. Zazwyczaj sędzia wymaga, aby pytania były złożone w formie pisemnej. Sędzia omawia pytania ze stronami za pośrednictwem ich adwokatów.

Po zakończeniu procesu oraz po zapoznaniu się z instrukcjami, ława przysięgłych idzie do osobnego pokoju na obrady. Tam ława przysięgłych wybiera przewodniczącego („chairperson”). Jeśli przysięgli pracują podczas obiadu lub kolacji, Trybunał zwykle zapewnia posiłek. W wyjątkowych sytuacjach, na przykład w przypadku spraw wysokiego profilu, ława przysięgłych może zostać odizolowana - trzymana razem przez noc, dopóki jej praca nie zostanie zakończona.

Kiedy ława przysięgłych podejmie decyzję, powiadamia o tym sąd przez wyznaczonego urzędnika ochrony sądowej. Strony ze swoimi adwokatami są poproszone o powrót na salę rozpraw, wraz z ławą przysięgłych. Wyrok zostaje przyjęty przez sędziego i przeczytany na głos. Następnie ława przysięgłych wraca do swojego pokoju, gdzie zazwyczaj wita ich sędzia, dziękuje im oraz ich zwalnia.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

Udostępnij swoim znajomym: