----- Reklama -----

Luxahaus Beyond

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

12 sierpnia 2020

Udostępnij znajomym:

Minął już półmetek roku, jakże inny do tej pory od wszystkich poprzednich. Wiele osób użyło automatycznego przedłużenia daty rozliczeń do 15 lipca, część skorzysta z dodatkowego przedłużenia do 15 października. Jest to więc czas na zaplanowanie końca roku z perspektywą osiągnięcia korzyści na rozliczeniu podatkowym za rok może jeszcze poprzedni jak i bieżący.

Plany emerytalne

Pandemia koronowirusa wprowadziła istotną zmianę dotyczącą roku 2019, mianowicie przesunięcie terminu wpłaty na konta IRA do 15 lipca, równolegle z datą rozliczenia. Należy pamiętać że prawdopodobnie wrócimy do zwykłego terminu 15 kwietnia w 2021 roku, na wpłaty dotyczące 2020 roku podatkowego.

W tym momencie, jak i zwykle po 15m kwietnia, jedynym kontem emerytalnym, na które możemy zrobić wpłaty na ‘poprzedni’ rok, to konto SEP. Jest ono jednak dostępne tylko dla przedsiębiorców. Upraszczając mechanizm działania, można na to konto wpłacić do 25% pensji bądź zysku netto (w zależności od typu podatkowego danego przedsiębiorstwa).

Oszczędzanie funduszy w planach emerytalnych kierowanych przez samego inwestora lub z pomocą doradcy finansowego to jedno z ogniw w tworzeniu podstawy utrzymania środków do życia po ukończeniu wielu lat pracy. To oszczędzanie pomimo swojej potrzeby jest jednocześnie zadaniem w praktyce trudnym do wykonania. Przy niskim dochodzie, gdzie zabezpieczenie płatności bieżących wydatków może być codziennym zadaniem, zakładanie planów finansowych na przyszłość jest trudnym wyzwaniem. Nawet przy wysokich stawkach zarobku, czy z pensji, czy z własnej działalności biznesowej, takie plany oszczędzania mają swoje przeszkody.

Zacznijmy od podstaw. Na najniższym szczeblu mamy zwyczajne konta oszczędnościowe. Odkładając pieniądze tam mamy do nich ciągły dostęp, ale nie otrzymujemy dochodu, który może cokolwiek dołożyć do naszej przyszłości. Idąc dalej, mamy konta ‘money market’, które w zamian za ograniczenie dostępu do funduszy, podnoszą stopę oprocentowania funduszy. Kończymy na kontach ‘certificate of deposit’ (CD), które dalej ograniczają dostęp, często tego dostępu zabraniają, w zamian za jeszcze wyższe odsetki.

Wyżej wymienione lokaty są produktami bankowymi, i nie posiadają specjalnego charakteru podatkowego. Dochód uzyskany z oszczędności jest w każdym roku opodatkowany wraz z innymi dochodami. Przez to jest on jednocześnie więc obniżony o nasz najwyższy próg podatkowy.

Musimy połączyć temat opodatkowania dochodów i oszczędzania. Będąc w wieku produkcyjnym, podstawą naszych dochodów są zarobki z pracy lub działalności biznesowej. Te dochody powodują przesuwanie całkowitych dochodów po kolejnych progresywnych progach. Po ostatniej reformie podatkowej ‘The Tax Cuts and Jobs Act’, która weszła w życie na rok 2018, mamy do czynienia z założeniami nowej sumy zwolnionej z opodatkowania, nowych progów dochodowych i nowych stawek podatkowych.

Federalne sumy zwolnione od opodatkowania:

Status Podatkowy

Za rok 2019

Za rok 2020

Single

$12,200

$12,400

Married Filing Jointly

$24,400

$24,800

Head of Household

$18,350

$18,650

Sumy zwolnione od opodatkowania obniżają dochód całkowity do dochodu do opodatkowania, na który będą nałożone należne stawki. Dla przykładu, małżeństwo bez dzieci z całkowitym dochodem $61,000 po odjęciu zwolnionych $24,400, będzie miało $36,600 dochodu do opodatkowania w roku 2019.

Progi i stawki podatkowe podatku federalnego:

Stawki

Dla osób niezamężnych, 2020 dochód do opodatkowania powyżej:

Dla osób zamężnych, 2020 dochód do opodatkowania powyżej:

Dla głów rodziny, 2020 dochód do opodatkowania powyżej:

10%

$0

$0

$0

12%

$9,875

$19,750

$14,100

22%

$40,125

$80,250

$53,700

24%

$85,525

$171,050

$85,500

32%

$163,300

$326,600

$163,300

35%

$207,350

$414,700

$207,350

37%

$518,400

$622,050

$518,400

Główne plany emerytalne, o których mowa, to plany typu Roth IRA lub Roth 401k, i tradycyjne IRA, SEP, 401k, 403b i 457. Praktyczna różnica istnieje pomiędzy planami typu Roth i tradycyjnymi. Wszystkie umożliwiają przyrost dochodu bez bieżącego opodatkowania. Konta Roth także pozwalają na wyjęcie funduszy praktycznie bez podatku i kar za przedwczesne likwidacje pieniężne. Dzieje się tak, gdyż pieniądze zainwestowane w konta Roth nie obniżają bieżącej należności podatkowej.

Dla odróżnienia, konta tradycyjne nakładają podatek na wyjęte fundusze (ale tylko jeśli dochód do opodatkowania jest powyżej zera) i karę, jeśli fundusze są wyjęte przed ukończeniem 59 ½ roku życia właściciela konta. Z tej strony jest to limitacja ze względu na korzyść, jaką przynoszą wkłady na te konta (podobnie do limitacji kont ‘money market’ lub ‘CD’ w zamian za wyższe stopy procentowe). Wpłaty bowiem obniżają dochód do opodatkowania. Najbardziej dostępnym kontem w tej grupie jest tzw. tradycyjne konto IRA.

Nasze przykładowe małżeństwo może odłożyć przynajmniej $12,000 za rok 2019 jak i 2020 na tradycyjne konta IRA. Każdy z małżonków po przekroczeniu 50-go roku życia może odłożyć kolejny $1,000 rocznie. Jeśli tak zrobią, przy odłożeniu $12,000 oszczędzą $2,034 w należnym podatku.

Dodatkowo, w ich wypadku będą kwalifikować się na Savers Credit, który obniży ich należność podatkowa o kolejne $1,200.

Przedpłaty podatków

Przesunięta data rozliczenia zmieniła tez terminy przedpłat podatku federalnego, ale nie podatku stanowego w Illinois. Terminy w Illinois minęły 15 kwietnia i czerwca, i federalny 15 lipca pierwszych dwóch wpłat. Następne, tradycyjne już terminy, to 15 września 2020 i 15 stycznia 2021. Według zasady ‘lepiej późno niż wcale,’ niezapłacone przedpłaty można zawsze wysłać, chcąc uniknąć powiązanych kar.

Ze względu na utrudnienia związane z koronawirusem, urzędy skarbowe jak i poczta borykają się z opóźnieniami, dlatego sugerujemy używanie metod elektronicznych do przekazów funduszy na przedpłaty.

Przedsiębiorcom, którzy skorzystali z programów PPP jak i EIDL przypominamy o konieczności pilnowania wydatków, jak i ciągle rozwijających tematów konsekwencji podatkowych, i ich wpływie na konieczność uwzględnienia w kalkulacji przedpłat.

Osobom, które otrzymywały zapomogę dla bezrobotnych, przypominamy, że jest to dochód do opodatkowania. Jeśli nie wybraliśmy opcji potrącenia podatków przy aplikacji, będzie on powodował potencjalnie znaczną różnicę w końcowym rozliczeniu rocznym.

Artur Arciuch MSc, CPA, EA
Principal Accountant
Taxes-The Financial Services Corp.
1030 Higgins Rd., Suite 205
Park Ridge, IL 60068
Tel.: (773) 631-2700
Fax: (773) 631-6400
www.www.linkedin.com/in/arturarciuch
www.taxesus.com

----- Reklama -----

MCGrath Evanston Subaru

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----