Prof. Marek Rudnicki do Senatu RP
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Popularny polonijny lekarz prof. Marek Rudnicki, prezes Związku Lekarzy Polskich w Wietrznym, członek Rady Konsultacyjnej przy Marszałku RP, działacz wielu medycznych stowarzyszeń i organizacji polonijnych został polonijnym kandydatem do Senatu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 44, Warszawa-Śródmieście.

Siedemnaście lat temu prof. Marek Rudnicki powołał w Chicago Amber Coalition, niedochodową organizację w ramach której prowadził doroczne, bezpłatne badania i seminaria naukowe na temat walki z rakiem piersi. Swoją wiedzą lekarską dzielił się ze studentami wydziału medycznego chicagowskiego Univeristy of Illinois. Jest autorem programów upamiętniających wkład Polaków w zwycięstwo nad Niemcami podczas drugiej wojny światowej. Ich emisja była prowadzona w sieci radiowej National Public Radio. Organizował akcje protestacyjne przeciwko szkalowaniu Polski i Polaków. Pełnił funkcję wice prezesa Komisji ds. Godnego Imienia Polski i Polaków. Jako lekarz uczestniczył w wyprawach wysokogórskich. Uprawia tenis i narciarstwo

W przeszłości był członkiem krajowych struktur opozycyjnych NSZZ „Solidarność”. Współuczestniczył w założeniu związku na Śląskiej Akademii Medycznej. Reprezentował środowisko akademickie w strukturach regionalnych i krajowych służby zdrowia. Był członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy w stanie wojennym. Komitecie Biskupim. Jest członkiem współzałożycielem Akademickiego Komitetu Honorowego Andrzeja Dudy oraz Akademickiego Klub Obywatelskiego w Katowicach. Jest jednym z szesnastu członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku RP. Za swoją działalność społeczną i zawodową  był wielokrotnie wyróżniany w Polsce i poza granicami. Między innymi został odznaczony Krzyżem kawalerskim Orderu Zasługi RP.

W wyborach parlamentarnych, które trzynastego października odbędą się w Polsce, a dzień wcześniej poza granicami kraju osoby posiadające polskie obywatelstwo wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Rodacy przebywający poza Polską, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu muszą posiadać ważny polski paszport i zarejestrować się w spisie wyborców. Dla mieszkańców Chicago i regionu Midwestu rejestrację prowadzi Konsulat Generalny RP w Wietrznym Mieście. Bliższe informacje na temat rejestracji i wyborów można uzyskać na stronie internetowej konsulatu: www.chicago.msz.gov.pl.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Baraniak