Słowo honoru, mniej więcej
Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Kiedy dana osoba daje słowo drugiej osobie, jest to pewnego rodzaju więź. Osoba dająca słowo, zgadza się lub obiecuje coś zrobić; i w takim przypadku powinna dotrzymać słowa. Osoba może zgodzić się wspierać coś lub kogoś. Może także zgodzić się, że coś zrobi lub nie zrobi. Kiedy osoba daje słowo, inni powinni móc polegać na tym słowie. Dając słowo osoba zawiera z innymi umowę; także możemy to nazwać kontraktem lub układem. Kiedy osoba nie dotrzyma słowa, inni mogą być w stanie wyegzekwować umowę.

Zgodnie z prawem umowy zazwyczaj wymagają elementów oferty („offer”), akceptacji („acceptance”) oraz wynagrodzenia („consideration”), zanim będzie możliwe ich egzekwowanie. Możliwość egzekwowania umowy jest kluczem do jej wartości. Każda ze stron umowy opiera się na obietnicy drugiej strony wobec zrobienia czegoś. Umowy mogą być proste pod względem formy oraz treści lub bardzo skomplikowane. Najprostsza umowa może zostać ujęta w kilku słowach, zaś najbardziej skomplikowana umowa może zająć wiele tomów.

Oferta dotyczy kogoś, kto mówi, że jest gotów coś zrobić lub że coś zrobi. Aby móc egzekwować umowę, „coś" uwzględnione w ofercie umowy musi być zgodne z prawem lub w inny sposób dozwolone przez prawo. To „coś” musi być również jasne („clear”), namacalne („tangible”) oraz możliwe („possible”) do wykonania.

Akceptacja ma miejsce, gdy druga osoba zgadza się na umowę.

Wynagrodzenie obejmuje jakąś wartość dostarczaną przez każdą ze stron. Oznacza to, że każda strona musi coś zyskać, inaczej umowa nie ma prawdziwej wartości. Wynagrodzenie musi być również jasne, namacalne oraz możliwe.

Kiedy złożona zostaje oferta, jest ona zaakceptowana („accepted”) oraz każda ze stron dostaje pewne wynagrodzenie, powstaje kontrakt.

Większość umów jest prosta lub rutynowa. Na przykład można zaproponować zakup przedmiotu za dolara. Osoba z przedmiotem może zaakceptować ofertę. Dolar zostanie wymieniony na przedmiot. Wynagrodzenie jest odbierane przez każdą ze stron. Umowa została zawarta oraz spełniona.

Wiele umów jest w miarę skomplikowanych i zazwyczaj obejmują one oświadczenia („representations”) oraz gwarancje („warranties”). Oświadczenie („representation”), na którym polega druga strona, może stanowić część umowy. Gwarancja („warranty”) to zapewnienie tego, co zostało obiecane. Umowa wynajmu jest przykładem umowy zazwyczaj obejmującej oświadczenia oraz gwarancje. Taka umowa informuje o tym, kto jest właścicielem i kto dzierżawi przedmiot lub nieruchomość. Przez dzierżawę dana osoba ma prawo do użytkowania przedmiotu – na przykład samochodu - lub nieruchomości, w zamian za coś wartościowego - czynsz.

Kontrakty zawierają również warunki, które kontrolują, gdy coś się dzieje, np. niezapłacenie - brak wykonania w ramach umowy. Takie warunki zazwyczaj określają, kiedy wystąpi niewykonanie zobowiązania; mogą zapewnić możliwość wyegzekwowania umowy; oraz zapewniają odzyskanie kosztów egzekwowania umowy, takich jak opłaty adwokackie. Poprzez takie warunki prawa przysługują stronom umowy. W zakresie, w jakim strona odmawia poszanowania tych warunków, druga strona może złożyć roszczenie w sądzie.

Roszczenia mające na celu egzekwowanie kontraktów przez drogę sądową zazwyczaj zajmują cenny czas oraz wiążą się z kosztami. Zaleca się stronom zatrudnienie adwokatów do reprezentowania ich w każdym takim sporze. Kiedy umowa jest właściwie i starannie przygotowana, powinna umożliwić stronie, która cierpi z powodu niewykonania zobowiązania, skorzystanie z pomocy sądowej z przeciwną stroną pokrywającą koszty.

Nie można gwarantować wyniku roszczenia, ponieważ sprawa może wiązać się z obroną. Na przykład pozwany może twierdzić, że umowa nie była jasna, namacalna ani możliwa do zrealizowania.

Zwłaszcza przy bardziej skomplikowanych kontraktach ważne jest, aby zachować ostrożność podczas działania. W przypadku przedsiębiorstw, powinny zawierać umowy jako jednostki przedsiębiorcze – na przykład korporacje lub spółki – a nie jako indywidualni właściciele tych jednostek. W ten sposób indywidualni właściciele mogą chronić swoje mienie osobiste. Ponadto wszyscy, którzy zawierają umowy, powinni skorzystać z usług adwokata w celu przygotowania umowy lub dorady a propos warunków umowy, zanim umowa zostanie zawarta.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

Udostępnij swoim znajomym: