----- Reklama -----

Luxahaus Konfigurator Drzwi Zewnetrznych

(773) 205-0303

Zaloguj się
Subskrybuj

19 listopada 2020

Udostępnij znajomym:

Zatrudniając adwokata, klient zgadza się zapłacić adwokatowi za jego czas oraz usługi. Zasady etycznego postępowania adwokatów w stanie Illinois stanowią, że wszystkie honoraria muszą być rozsądne („reasonable”). Adwokaci różnie cenią swój czas ze względu na różnice w doświadczeniu, wyszkoleniu oraz umiejętnościach.

Poniżej znajdują się przykłady tego, za co adwokat może obciążyć klienta. Nie jest to lista wyczerpująca, ponieważ w przypadkach różnych spraw mogą występować różnorodne wydatki.

Czas spędzony nad sprawą

Adwokat może pobrać opłatę za czas, jaki poświęcił na prowadzenie sprawy. Na przykład za czas spędzony: na rozmowach telefonicznych; w sądzie; na spotkaniach; przy sporządzaniu korespondencji; przy przeprowadzaniu dochodzeń prawnych; przy sporządzaniu i odczytywaniu wiadomości e-mailowej; przy przeglądaniu dostarczonych przez klienta dokumentów; przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu przesłuchań; oraz przy innych czynnościach bezpośrednio związanych ze sprawą.

Honoraria adwokatów mogą się różnić w zależności od poziomu doświadczenia, wyszkolenia oraz umiejętności. Kancelaria prawna może również mieć asystentów prawnych („paralegals”) zajmujących się klienta sprawą. Asystenci prawni to osoby, które nie są adwokatami, ale posiadają pewne umiejętności prawnicze i pomagają adwokatowi w pracy nad sprawami. Większość asystentów prawnych może wystawiać klientom rachunki za wykonaną pracę.

Koszty sądowe i inne wydatki

Złożenie roszczenia w sądzie wiąże się z kosztami sądowymi („court costs”); kwota tych kosztów zależy od rodzaju sprawy. Dostarczenie roszczenia pozwanemu według parametrów statutu wiąże się z dodatkowymi wydatkami. W danej sprawie mogą wystąpić inne koszty sądowe (np. uzyskanie uwierzytelnionych odpisów od urzędu).

Adwokaci pobierają opłaty za kserokopie, znaczki oraz przesyłki, w tym FedEx oraz UPS.

Adwokaci pobierają opłaty za uzyskanie dokumentów i informacji o sprawie. Można tego dokonać za pomocą wezwania sądowego („subpoena”) (prawnego żądania informacji lub dokumentów). Ponadto, jeśli dostawcy usług medycznych lub inne jednostki wymagają zapłaty za powielanie dokumentów, jest to dodatkowa oplata do zapłacenia przez klienta.

Świadkowie („witnesses”) zdarzenia mogą również otrzymać wezwanie („subpoena”) w celu złożenia zeznań („depositions”). Zeznanie to oświadczenie pod przysięgą. Zwykle obecny jest stenograf sądowy („court reporter”), który pisze transkrypcję („transcript”) tego, co wszyscy mówią podczas zeznania. Istnieją wydatki związane z stenografem sądowym oraz związane z rozpisaniem transkrypcji zeznania. W przypadku, gdy świadek jest dostawcą usług medycznych lub ekspertem, naliczane są dodatkowe koszty.

Adwokat może również wystawić rachunek za czas podróży (np. do sądu) oraz koszty zapłacone za parking. Istnieją także wydatki związane z podróżą oraz powiązane koszty, gdy adwokat osobiście stawia się poza stanem w przypadku zeznań pod przysięgą.

Koszty procesu

Jeśli sprawa potoczy się tak daleko jak proces („trial”), najprawdopodobniej zostaną poniesione dodatkowe wydatki („expenses”). Niektórzy adwokaci wymagają odrębnej pisemnej umowy, aby reprezentować klienta podczas procesu.

Poniżej znajduje się kilka typów umów a propos honorarium adwokata („attorney fees”) - nie jest to wyczerpująca lista oraz dotyczy samego honorarium adwokata, a nie dodatkowych kosztów lub wydatków poniesionych w sprawie:

  • Stawka godzinna („hourly fee”): różni się w zależności od doświadczenia adwokata i złożoności sprawy. Na przykład można oczekiwać, że bezsporny rozwód będzie kosztował mniej niż rozwód, w którym istnieją spory dotyczące majątku i opieki nad dziećmi.
  • Stawka ryczałtowa („flat rate”): całkowity koszt wszystkich usług. Jest to powszechny układ w sprawach upadłościowych („bancruptcy”).
  • Opłata warunkowa („contingent fee”): adwokat otrzyma honorarium – zwykle określony procent odzyskanego odszkodowania – tylko wtedy, gdy sprawa się zakończy i klient otrzyma pieniądze. Tego rodzaju umowy są często spotykane w sprawach dotyczących obrażeń cielesnych.
  • Opłata procentowa („percentage fee”): klient zapłaci adwokatowi określony procent spornej kwoty, niezależnie od wygranej lub przegranej sprawy.
  • Opłata zaliczkowa („retainer agreement”): to kwota, którą klient będzie musiał zapłacić z góry, zanim adwokat rozpocznie pracę nad sprawą. Istnieją różne rodzaje tego typu umowy. W trakcie toku sprawy adwokat będzie zazwyczaj prosił o dodatkowe fundusze.

Niektóre rodzaje opłat zaliczkowych i wszystkie umowy dotyczące opłat warunkowych wymagają formy pisemnej. Zalecane jest wystąpić o pisemną umowę opisującą usługi, które adwokat będzie klientowi świadczył, oraz rodzaj i wysokość honorarium, które klient będzie musiał zapłacić. Umowa powinna również uwzględniać sposób obliczania innych kosztów i wydatków w sprawie. Należy wyjaśnić praktyki i procedury rozliczeniowe adwokata i kancelarii oraz wyjaśnić, czy do wszelkich niezapłaconych kwot zostaną doliczone odsetki lub inne opłaty.

Podobnie jak w przypadku każdej innej umowy, należy uważnie przeczytać i zrozumieć umowę przed podpisaniem. Należy także zachować jej kopię.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało
Brukalo Law, P.C.
Tel: 312-450-3630
www.Facebook.com/BrukaloLaw
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

VL TRUCKING

----- Reklama -----

Dentysta

----- Reklama -----